***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2019 - 18:38

***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 3.181.476 24.829.003 12.334.511 197.148.966 0 197.148.966
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.334.511 -12.334.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
15.787.842 15.787.842 15.787.842
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 50.000.000 54.235.559 52.568.417 0 3.181.476 37.163.514 15.787.842 212.936.808 0 212.936.808
Transferler
15.787.842 -15.787.842 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 38.243.618 38.206.069 38.206.069
Dönem Karı (Zararı)
38.243.618 38.243.618 38.243.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.549 -37.549 -37.549
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-763.287 -1.705.335 -2.468.622 -2.468.622
Dönem Sonu Bakiyeler
18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.519 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.562.683 8.023.236
Dönem Karı (Zararı)
38.243.618 15.787.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.130.256 -7.286.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 38.058 108.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-32.120.755 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,24 -32.120.755 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-123.812 490.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.610 137.658
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-142.422 352.546
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -649.136 -1.344.812
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-274.611 -6.539.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -274.611 -6.539.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.028.477 -1.534.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-561.927 933.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-226.679.228 -4.465.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.581 575.810
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.180.553 460.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.395.294 961.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-45.493.166 -1.037.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.902.128 1.999.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-86.915.115 6.967.668
Alınan Faiz
1.529.971 1.328.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -72.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -177.539 -200.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.856.583 -402.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.528 -2.694
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.334.611 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.473.500 -400.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.765.523 5.352.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.468.622 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.170.000 5.352.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 5.352.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 94.170.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-904.514 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-904.514 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.341 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.059.423 12.972.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.059.423 12.972.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.380.356 3.407.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.439.779 16.380.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.484.327 16.401.225
Ticari Alacaklar
1.238.618 534.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.238.618 534.269
Diğer Alacaklar
287 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
287 0
Peşin Ödenmiş Giderler
47.014.696 1.344.278
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.014.696 1.344.278
ARA TOPLAM
71.737.928 18.279.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.737.928 18.279.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.041 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.045
Stoklar
12 259.163.048 33.912.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 202.001.230 171.466.975
Maddi Duran Varlıklar
13 337.039 116.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 15
Diğer Duran Varlıklar
16 30.086.222 26.184.090
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
491.588.580 231.681.287
TOPLAM VARLIKLAR
563.326.508 249.961.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.100.462 5.359.141
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 807.140 5.359.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 97.293.322 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.570 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 79.570 0
Ticari Borçlar
68.427 641.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 68.427 641.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 678.005 579.107
Diğer Borçlar
9.080.204 5.513.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.080.204 5.513.662
Ertelenmiş Gelirler
10 1.090.399 875.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
573.937 195.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 499.937 113.901
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 74.000 81.400
ARA TOPLAM
109.671.004 13.163.278
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.671.004 13.163.278
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
142.980 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 142.980 0
Diğer Borçlar
185.834.825 23.646.011
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 160.800.625 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 25.034.200 23.646.011
Ertelenmiş Gelirler
10 18.721.376 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
282.068 214.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 282.068 214.962
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.981.249 23.860.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
314.652.253 37.024.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
248.674.255 212.936.808
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18,26 -763.287 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.530.224 54.235.559
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3,18 52.568.417 52.568.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.549 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 -37.549 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.181.476 3.181.476
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.951.356 37.163.514
Net Dönem Karı veya Zararı
38.243.618 15.787.842
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
248.674.255 212.936.808
TOPLAM KAYNAKLAR
563.326.508 249.961.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.400.771 13.934.139
Satışların Maliyeti
19 -3.957.584 -3.346.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.443.187 10.587.930
BRÜT KAR (ZARAR)
10.443.187 10.587.930
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -5.224.728 -4.605.380
Pazarlama Giderleri
20 -1.511.096 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 546.866 1.111.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.160 -11.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.242.069 7.082.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 32.395.366 6.539.975
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.637.435 13.622.699
Finansman Gelirleri
23 14.142.658 2.411.738
Finansman Giderleri
23 -12.536.475 -246.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.243.618 15.787.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.243.618 15.787.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.243.618 15.787.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.243.618 15.787.842
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,77673000 0,31576000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,77673000 31.576,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.549 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -37.549 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.549 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.206.069 15.787.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
38.206.069 15.787.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738875


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.953 Değişim: -0,94% Hacim : 2.334 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.899 22.04.2019 Yüksek 96.452
Açılış: 96.390
5,8395 Değişim: 0,15%
Düşük 5,8107 23.04.2019 Yüksek 5,8534
Açılış: 5,8305
6,5503 Değişim: -0,10%
Düşük 6,5373 23.04.2019 Yüksek 6,5795
Açılış: 6,5569
238,72 Değişim: -0,05%
Düşük 237,55 23.04.2019 Yüksek 239,33
Açılış: 238,85

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.