KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:05
KAP ***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 126.677.832 -5.335.902 121.341.930 121.341.930 1.769.100 -509.041 1.260.059 1.260.059 416.144 -114.295.757 2.961.187 -111.334.570 111.731.704 111.731.704
Transferler
-3.692.214 -3.692.214 -3.692.214 6.653.401 -2.961.187 3.692.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-637.026 -637.026 -637.026 -3.241.686 288.171 -2.953.515 -2.953.515 11.532.952 11.532.952 7.942.411 7.942.411
Dönem Karı (Zararı)
11.532.952 11.532.952 11.532.952 11.532.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-637.026 -637.026 -637.026 -3.241.686 288.171 -2.953.515 -2.953.515 -3.590.541 -3.590.541
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 122.985.618 -5.972.928 117.012.690 117.012.690 -1.472.586 -220.870 -1.693.456 -1.693.456 416.144 -107.642.356 11.532.952 -96.109.404 119.674.115 119.674.115
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 122.985.618 -5.972.928 117.012.690 117.012.690 -1.472.586 -220.870 -1.693.456 -1.693.456 416.144 -107.642.356 11.532.952 -96.109.404 119.674.115 119.674.115
Transferler
-3.596.979 -3.596.979 15.129.931 -11.532.952 3.596.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.627.119 -941.164 38.685.955 -6.059.661 220.870 -5.838.791 -3.615.419 -3.615.419 29.231.745 29.231.745
Dönem Karı (Zararı)
-3.615.419 -3.615.419 -3.615.419 -3.615.419
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.627.119 -941.164 38.685.955 -6.059.661 220.870 -5.838.791 32.847.164 32.847.164
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 159.015.758 -6.914.092 152.101.666 -7.532.247 -7.532.247 416.144 -92.512.425 -3.615.419 -96.127.844 148.905.860 148.905.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.013.683 26.475.128
Dönem Karı (Zararı)
-3.615.419 11.532.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.615.419 11.532.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.329.168 98.929.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 20.191.738 19.149.102
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
169.562 11.868.062
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -32.515 11.477.973
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 202.077 390.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.372.812 3.283.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.146.207 3.911.786
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
610.988 164.515
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
615.617 -793.151
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.752.996 48.716.526
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -175.469 -315.366
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 56.928.465 49.031.892
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.216.868 19.034.669
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.577 -1.230.745
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.267.577 -1.230.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.794.237 -1.749.804
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-312.994 -141.395
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-312.994 -141.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.549.376 -81.078.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.294.960 -26.106.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.314.837 3.058.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.609.797 -29.165.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.837.606 285.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.837.606 285.377
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.503.081 -20.696.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-566.980 -1.740.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.934.553 -35.122.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.342.498 38.828.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.592.055 -73.950.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
851.985 1.637.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.993.043 5.582.896
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.001.488 5.113.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.445 469.112
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
837.415 653.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-17.129.838 -4.946.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.152.179 -624.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.015.987 -555.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
136.192 -68.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.164.373 29.383.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.150.690 -2.908.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.717.578 -62.658.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.459.181 2.359.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.459.181 2.359.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.871.710 -65.333.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -44.515.906 -64.270.363
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -355.804 -1.063.077
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 3.799.282
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-279.800
Alınan Faiz
175.469 315.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.619.765 42.444.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.381.282 635.491.971
Kredilerden Nakit Girişleri
514.381.282 635.491.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-490.348.361 -546.823.843
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-490.348.361 -546.823.843
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
7 -1.583.387
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-165.652 -216.128
Ödenen Faiz
-54.487.034 -44.423.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.323.660 6.261.606
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
65.615 235.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.258.045 6.497.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.854.841 21.357.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.596.796 27.854.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.596.796 27.854.841
Ticari Alacaklar
344.834.022 316.161.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.762.171 6.149.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 340.071.851 310.011.507
Diğer Alacaklar
2.172.457 3.162.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.172.457 3.162.260
Türev Araçlar
502.532 417.854
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 502.532 417.854
Stoklar
7 135.605.164 93.330.968
Peşin Ödenmiş Giderler
1.911.910 1.202.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.911.910 1.202.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 160.724 949.075
Diğer Dönen Varlıklar
11.142.147 6.314.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 11.142.147 6.314.738
ARA TOPLAM
520.925.752 449.393.166
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 2.757.806 4.277.835
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
523.683.558 453.671.001
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.374.499 2.652.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.374.499 2.652.631
Diğer Alacaklar
1.236.460 1.236.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.236.460 1.236.460
Maddi Duran Varlıklar
9 383.452.651 312.736.008
Arazi ve Arsalar
121.083.605 108.437.733
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.293.527 5.811.719
Binalar
70.675.599 52.149.987
Tesis, Makine ve Cihazlar
136.593.189 102.025.712
Taşıtlar
468.139 366.073
Mobilya ve Demirbaşlar
40.729.353 35.965.935
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.609.239 7.978.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.659.247 6.659.198
Şerefiye
11 2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.704.196 3.704.147
Peşin Ödenmiş Giderler
1.332.066 1.474.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.332.066 1.474.861
Diğer Duran Varlıklar
338 7.104
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 7.104
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.055.261 324.766.262
TOPLAM VARLIKLAR
919.738.819 778.437.263
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.939.999 6.249.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 31.939.999 6.249.999
Banka Kredileri
31.939.999 6.249.999
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.140.491 101.717.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 128.140.491 101.717.395
Banka Kredileri
128.140.491 101.717.395
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 319
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 319
Ticari Borçlar
283.874.865 175.125.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 114.163.317 49.653.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 169.711.548 125.471.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.037.990 3.186.005
Diğer Borçlar
4.039.487 8.686.591
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 952.133 5.953.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 3.087.354 2.732.970
Türev Araçlar
0 430.162
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 0 430.162
Ertelenmiş Gelirler
20.338.719 36.358.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 20.338.719 36.358.892
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.784.584 1.633.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 390.920 465.955
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.393.664 1.167.059
ARA TOPLAM
475.156.135 333.387.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
475.156.135 333.387.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
241.017.884 269.118.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 241.017.884 269.118.359
Banka Kredileri
241.017.884 269.118.359
Ticari Borçlar
15.126.933 26.210.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.126.933 26.210.734
Ertelenmiş Gelirler
8.335 1.118.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.335 1.118.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.388.325 18.141.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.388.325 18.141.318
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 19.135.347 10.787.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.676.824 325.375.674
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
770.832.959 658.763.148
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
148.905.860 119.674.115
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.101.666 117.012.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.101.666 117.012.690
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 159.015.758 122.985.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.914.092 -5.972.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.532.247 -1.693.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.532.247 -1.472.586
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -220.870
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -220.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
416.144 416.144
Yasal Yedekler
18 416.144 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-92.512.425 -107.642.356
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.615.419 11.532.952
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.905.860 119.674.115
TOPLAM KAYNAKLAR
919.738.819 778.437.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 923.679.065 773.251.091
Satışların Maliyeti
19 -666.763.497 -509.643.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.915.568 263.607.314
BRÜT KAR (ZARAR)
19 256.915.568 263.607.314
Genel Yönetim Giderleri
20 -47.594.883 -41.000.113
Pazarlama Giderleri
20 -125.075.991 -112.696.772
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -17.866.313 -17.385.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 93.755.558 56.443.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -103.910.614 -77.827.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.223.325 71.141.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 846.391 262.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -533.397 -121.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.536.319 71.282.539
Finansman Gelirleri
23 37.020.384 18.028.357
Finansman Giderleri
23 -101.966.359 -79.527.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.409.656 9.783.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.794.237 1.749.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -29.305 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 4.823.542 1.749.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.615.419 11.532.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.615.419 11.532.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.615.419 11.532.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç 26 -0,03620000 0,11530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.685.955 -637.026
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
53.233.236 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.176.455 -796.283
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.824.110 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.546.716 159.257
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -9.782.007 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 235.291 159.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.838.791 -2.953.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.059.661 -3.241.686
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-6.059.661 -3.241.686
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
276.088 360.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
276.088 360.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.218 -72.043
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 -55.218 -72.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.847.164 -3.590.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.231.745 7.942.411
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.231.745 7.942.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665186


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.312 Değişim: 2,25% Hacim : 22.746 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.314
Açılış: 1.302
7,8686 Değişim: 0,55%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4267 Değişim: 0,97%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
457,63 Değişim: 2,37%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,49
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.