***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:59

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.12 39.044.601 30.048.939
Satışların Maliyeti
Not.12 -30.905.214 -21.409.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.139.387 8.639.772
BRÜT KAR (ZARAR)
8.139.387 8.639.772
Genel Yönetim Giderleri
Not.13 -3.011.718 -2.367.411
Pazarlama Giderleri
Not.13 -2.781.001 -2.183.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.14 4.287.778 3.973.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.14 -2.234.308 -2.904.726
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.400.138 5.157.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.15 1.507.695 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.907.833 5.157.340
Finansman Giderleri
Not.16 -4.107.844 -3.401.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.799.989 1.756.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-667.300 37.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 -977.145 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.17 309.845 37.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.132.689 1.794.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.132.689 1.794.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1 -89
Ana Ortaklık Payları
1.132.688 1.794.217
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,00070000 0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 17.738.889 -148.210 325.455 -19.383.015 -5.318.125 14.875.034 14.457 14.889.491
Transferler
-5.318.125 5.318.125
Dönem Karı (Zararı)
1.794.217 1.794.217 -89 1.794.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.724.146 -108.448 6.454 18.622.152 14.992 18.637.144
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.357.469 36.463.035 -256.658 325.455 -24.694.686 1.794.217 35.291.403 29.360 35.320.763
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.293.600 35.085.680 -541.409 325.455 -26.017.114 11.133.495 41.710.016 28.414 41.738.430
Transferler
11.133.495 -11.133.495
Dönem Karı (Zararı)
1.132.688 1.132.688 1 1.132.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
293.350 -6.407 -195.789 6.407 97.561 -46 97.515
Dönem Sonu Bakiyeler
16.575.788 6.436.501 5.220 -1.000.250 35.079.273 -737.198 325.455 -14.877.212 1.132.688 42.940.265 28.369 42.968.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.933.520 10.104.183
Dönem Karı (Zararı)
1.132.689 1.794.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.132.689 1.794.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.565.112 3.743.993
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-9 1.372.586 1.386.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
371.446 197.863
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.7 371.446 197.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.012.181 461.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.000.986 429.457
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.195 32.533
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
762.872 906.129
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.16 762.872 906.129
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.664.806 1.653.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17 667.300 -37.832
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.778.384 -824.332
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.507.695 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 -1.507.695 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.073.663 5.451.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.169.626 3.502.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.221 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.179.847 3.502.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.224 -332.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-71.224 -332.290
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.837.952 -1.550.038
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.728.680 1.309.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
239.007 127.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.967.687 1.182.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
626.679 227.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.915.214 2.295.063
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.915.214 2.295.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.771.464 10.989.789
Ödenen Faiz
-630.753 -832.571
Alınan Faiz
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-360.300 -44.784
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-618.910 -8.251
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.17 -227.981 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.359.382 -196.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.651.720
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.651.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.011.102 -196.787
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.552.135 -190.818
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-458.967 -5.969
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.027.329 -7.476.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.233.751 10.000.167
Kredilerden Nakit Girişleri
8.233.751 10.000.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.308.042 -16.054.511
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.308.042 -16.054.511
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 396.800
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-953.003 -1.818.684
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35 185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-453.191 2.431.353
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
120.655 289.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-332.536 2.721.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.059.515 8.723.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.22 8.726.979 11.444.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.132.689 1.794.128
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
293.350 37.690.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
293.350 37.690.817
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 38.899.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
366.688 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-73.338 -1.208.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-195.789 -108.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
-195.789 -108.448
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-195.789 -108.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.561 37.582.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.230.250 39.376.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45 14.903
Ana Ortaklık Payları
1.230.295 39.361.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.22 8.726.979 9.059.515
Ticari Alacaklar
30.094.154 31.256.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.5 10.221 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.6 30.083.933 31.256.716
Diğer Alacaklar
40.078 49.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.078 49.028
Stoklar
Not.7 26.946.486 23.479.980
Peşin Ödenmiş Giderler
1.504.700 1.186.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.504.700 1.186.280
Diğer Dönen Varlıklar
1.990.160 2.242.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.990.160 2.242.023
ARA TOPLAM
69.302.557 67.273.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.302.557 67.273.542
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
280.411 266.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
280.411 266.794
Maddi Duran Varlıklar
Not.8 76.109.898 76.830.713
Arazi ve Arsalar
40.991.888 40.991.888
Binalar
16.248.496 16.327.256
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.525.806 16.307.548
Taşıtlar
75.141 79.166
Mobilya ve Demirbaşlar
2.635.984 2.687.905
Özel Maliyetler
197.994 200.486
Yapılmakta Olan Yatırımlar
434.589 236.464
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.9 1.579.402 1.208.372
Diğer Haklar
1.500.170 1.199.762
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
79.232 8.610
Peşin Ödenmiş Giderler
3.650.476 1.806.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.650.476 1.806.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.17 747.576 576.088
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.367.763 80.688.167
TOPLAM VARLIKLAR
151.670.320 147.961.709
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.762.706 34.997.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.762.706 34.997.794
Banka Kredileri
Not.19 28.278.981 29.895.283
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.19 3.533.792 3.152.543
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.19 1.949.933 1.949.968
Ticari Borçlar
28.128.666 27.224.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.5 1.090.333 851.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.6 27.038.333 26.372.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.724.472 1.097.793
Diğer Borçlar
9.776.109 180.175
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.734.600 138.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.509 41.700
Ertelenmiş Gelirler
2.952.318 1.013.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.952.318 1.013.924
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.17 636.753 227.981
Kısa Vadeli Karşılıklar
357.898 879.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
346.703 873.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.195 5.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
473.953 106.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
473.953 106.145
ARA TOPLAM
77.812.875 65.727.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.812.875 65.727.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.036.244 24.735.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.036.244 24.735.161
Banka Kredileri
Not.19 24.036.244 24.735.161
Diğer Borçlar
0 9.031.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.5 0 9.031.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.396.873 4.209.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.396.873 4.209.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.17 2.455.694 2.520.713
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.888.811 40.496.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.701.686 106.223.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.940.265 41.710.016
Ödenmiş Sermaye
Not.11 16.575.788 16.575.788
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.079.023 33.792.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.079.023 33.792.080
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
35.079.273 35.085.680
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.000.250 -1.293.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-737.198 -541.409
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
-737.198 -541.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
325.455 325.455
Yasal Yedekler
Not.11 325.455 325.455
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.877.212 -26.017.114
Net Dönem Karı veya Zararı
1.132.688 11.133.495
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.369 28.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.968.634 41.738.430
TOPLAM KAYNAKLAR
151.670.320 147.961.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682953


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3010 Değişim: -0,05%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3081
Açılış: 5,3036
6,0028 Değişim: -0,02%
Düşük 5,9882 19.02.2019 Yüksek 6,0087
Açılış: 6,00405
226,14 Değişim: -0,06%
Düşük 225,87 19.02.2019 Yüksek 226,43
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.