KAP ***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:44
KAP ***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
81.169
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
354.693
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-169.998
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.988
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
20 376
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.577
Ödenen Vergiler
-30.751
Diğer
-79.562
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
306.178
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
275.898
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-185.029
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
3.928
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
214.856
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.475
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
387.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8 -828
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.400
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-187.200
Temettü Ödemeleri
17,22 -3.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-166.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
219.719
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 1.498
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 221.217


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
339.220
FAKTORİNG GELİRLERİ
339.220
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
18 327.895
İskontolu
24.087
Diğer
303.808
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
18 11.325
İskontolu
2.562
Diğer
8.763
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-224.272
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-191.526
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.870
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-12.876
BRÜT KAR (ZARAR)
114.948
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.743
Personel Giderleri
19 -7.683
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-363
Genel İşletme Giderleri
19 -8.697
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
98.205
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
94.172
Bankalardan Alınan Faizler
8.238
Türev Finansal İşlemler Karı
36.046
Kambiyo İşlemleri Karı
49.143
Diğer
20 745
KARŞILIKLAR
-3.033
Özel Karşılıklar
6 -2.813
Diğer
-220
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -141.564
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-25.324
Kambiyo İşlemleri Zararı
-116.240
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.780
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
15 -11.149
Cari Vergi Karşılığı
-20.257
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.631
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
36.631
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 21 0,92000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.631
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.312 401.898 415.210 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.327 401.898 414.225 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Türev Finansal Varlıklar
3 985 985
KREDİLER (Net)
5 1.010.357 90.841 1.101.198
Faktoring Alacakları
992.154 90.841 1.082.995
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
386.815 15.377 402.192
Diğer Faktoring Alacakları
605.339 75.464 680.803
Takipteki Alacaklar (Net)
5 18.203 18.203
Takipteki Faktoring Alacakları
27.516 27.516
Özel Karşılıklar (-)
-9.313 -9.313
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 743 743
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 4.741 4.741
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 10.264 10.264
DİĞER AKTİFLER
11 4.737 72 4.809
ARA TOPLAM
1.044.154 492.811 1.536.965 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 172
Satış Amaçlı
172 172
AKTİF TOPLAMI
1.044.326 492.811 1.537.137 0 0 0
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
12 1.073.118 5.996 1.079.114
FAKTORİNG BORÇLARI
5 5.645 12 5.657
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 22.685 22.685
Bonolar
22.685 22.685
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 724 724
KARŞILIKLAR
16 1.890 1.890
Yeniden Yapılanma Karşılığı
468 468
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.422 1.422
CARİ VERGİ BORCU
15 2.634 2.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 5.510 88 5.598
ARA TOPLAM
1.112.206 6.096 1.118.302
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 418.835 418.835
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
25.952 25.952
Diğer Sermaye Yedekleri
25.952 25.952
Kar Yedekleri
316.252 316.252
Yasal Yedekler
9.022 9.022
Olağanüstü Yedekler
307.230 307.230
Kar veya Zarar
36.631 36.631
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.631 36.631
PASİF TOPLAMI
1.531.041 6.096 1.537.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.860 245.508 73.744 385.112
Yeni Bakiye
40.000 25.860 245.508 73.744 385.112
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92 92
Dönem Net Karı (Zararı)
36.631 36.631
Kar Dağıtımı
70.744 -73.744 -3.000
Dağıtılan Temettü
-3.000 -3.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
70.744 -70.744
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
123.203 6.176 129.379
ALINAN TEMİNATLAR
23 26.794.391 703.004 27.497.395
VERİLEN TEMİNATLAR
23 235.598 235.598
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,23 58.435 62.796 121.231
Alım Satım Amaçlı İşlemler
58.435 62.796 121.231
Swap Alım Satım İşlemleri
58.435 62.796 121.231
EMANET KIYMETLER
5,23 984.852 128.108 1.112.960
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
28.196.479 900.084 29.096.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744182


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.