KAP ***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:10
KAP ***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.744 62.286
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -84
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 945
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.744 63.147


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 903 -58 174.491 8.000 166.491 82.473 34.025 48.448 840 298.649
Yeni Bakiye
40.000 903 -58 174.491 8.000 166.491 82.473 34.025 48.448 840 298.649
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84 945 861
Dönem Net Karı (Zararı)
62.283 62.283 3 62.286
Kar Dağıtımı
44.972 472 44.500 -48.448 -48.448 -3.476
Dağıtılan Temettü
-3.500 -3.500 -3.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
44.972 472 44.500 -44.972 -44.972
Diğer
24 24 24
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 903 -142 945 219.463 8.472 210.991 96.308 34.025 62.283 843 358.320
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 903 -142 945 219.463 8.472 210.991 96.308 34.025 62.283 843 358.320
Yeni Bakiye
40.000 903 -142 945 219.463 8.472 210.991 96.308 34.025 62.283 843 358.320
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
24.830 -24.830 -24.830
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.830 24.957 142 -945 -4.908 -4.908 -34.025 -34.025 -843 -40.452
Dönem Net Karı (Zararı)
73.744 73.744 73.744
Kar Dağıtımı
55.783 55.783 -62.283 -62.283 -6.500
Dağıtılan Temettü
-6.500 -6.500 -6.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.283 62.283 -62.283 -62.283
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.860 245.508 8.472 237.036 73.744 73.744 385.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
64.505 52.823
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
175.396 158.668
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-99.821 -83.669
Alınan Temettüler
6.698
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-21.790 4.149
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.134
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 -6.423 -5.035
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
19 -17.385 -5.383
Ödenen Vergiler
26.696 -17.284
Diğer
1.377
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-19.919 -99.003
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-318.173 -151.359
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
85.317 -43.675
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.290 -253
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
274.351 56.602
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-62.704 39.682
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
44.586 -46.180
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -140 -974
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
242
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-140 -732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
179.092 98.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-187.200 -62.836
Temettü Ödemeleri
-6.500
Diğer
3 -40.491
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-55.099 36.080
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.653 -10.832
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 12.151 23.665
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.498 12.833


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
195.655 168.170
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 195.655 168.170
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
189.533 164.021
İskontolu
5.364 7.108
Diğer
184.169 156.913
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.122 4.149
İskontolu
238 173
Diğer
5.884 3.976
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -104.045 -83.669
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-76.357 -57.885
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.711 -20.855
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.977 -4.929
BRÜT KAR (ZARAR)
91.610 84.501
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -11.059 -8.752
Personel Giderleri
-6.586 -5.207
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-269 -176
Genel İşletme Giderleri
-4.204 -3.369
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
80.551 75.749
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 59.281 97.307
Bankalardan Alınan Faizler
59 94
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
35.737 21.979
Türev Finansal İşlemlerden
35.737 21.979
Kambiyo İşlemleri Karı
21.697 28.377
Diğer
1.788 46.857
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -955 -5.035
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -46.774 -89.984
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-21.770 -17.906
Kambiyo İşlemleri Zararı
-24.930 -23.967
Diğer
-74 -48.111
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
92.103 78.037
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.103 78.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
16 -18.359 -15.751
Cari Vergi Karşılığı
-17.724 -17.271
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-635
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
73.744 62.286
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.744 62.286
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 -3
DÖNEM KARI/ZARARI
73.744 62.283
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 24 1,84000000 1,56000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 6 6 9 9
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 1.136 1.136 22 22
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.136 1.136 22 22
BANKALAR
4 220 1.272 1.492 9.938 2.204 12.142
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 1.342 1.342
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 1.402.194 1.402.194 1.070.268 1.070.268
İskontolu Faktoring Alacakları
62.163 62.163 62.446 62.446
Yurt İçi
64.030 64.030 64.597 64.597
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.867 -1.867 -2.151 -2.151
Diğer Faktoring Alacakları
1.340.031 1.340.031 1.007.822 1.007.822
Yurt İçi
1.337.216 1.337.216 1.007.046 1.007.046
Yurt Dışı
2.815 2.815 776 776
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 2.083 6 2.089 10.474 75.090 85.564
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 521 521 1.033 1.033
Takipteki Faktoring Alacakları
7.397 7.397 8.088 8.088
Özel Karşılıklar (-)
-6.876 -6.876 -7.055 -7.055
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 281 281 4.616 4.616
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 3 3 1.229 1.229
Şerefiye
3 3 1.229 1.229
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 435 435 758 758
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 1.178 1.178 1.828 1.828
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.408.057 1.278 1.409.335 1.101.517 77.294 1.178.811
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
172 172 178 178
Satış Amaçlı
172 172 178 178
AKTİF TOPLAMI
1.408.229 1.278 1.409.507 1.101.695 77.294 1.178.989
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 1.979 1.979 4.592 4.592
ALINAN KREDİLER
13 827.686 827.686 553.844 553.844
FAKTORİNG BORÇLARI
5 1.729 1.729 439 439
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 181.659 181.659 189.767 189.767
Bonolar
170.073 170.073 137.272 137.272
Tahviller
11.586 11.586 52.495 52.495
DİĞER BORÇLAR
15 577 577 6.598 53.933 60.531
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.723 1.723 2.126 2.126
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 1.041 1.041 1.977 1.977
Yeniden Yapılanma Karşılığı
34 34 282 282
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.007 1.007 1.695 1.695
ERTELENMİŞ GELİRLER
15 2.248 2.248 1.673 1.673
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
16 5.753 5.753 5.414 5.414
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 300 300
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.024.395 1.024.395 766.730 53.933 820.663
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 6 6
Satış Amaçlı
0 0 6 6
ÖZKAYNAKLAR
385.112 385.112 358.320 358.320
Ödenmiş Sermaye
18 40.000 40.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
18 25.860 25.860 903 903
Diğer Sermaye Yedekleri
25.860 25.860 903 903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-142 -142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
945 945
Kar Yedekleri
18 245.508 245.508 219.463 219.463
Yasal Yedekler
8.472 8.472 8.472 8.472
Olağanüstü Yedekler
237.036 237.036 210.991 210.991
Kar veya Zarar
73.744 73.744 96.308 96.308
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.025 34.025
Net Dönem Karı veya Zararı
73.744 73.744 62.283 62.283
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
843 843
PASİF TOPLAMI
1.409.507 1.409.507 1.125.056 53.933 1.178.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.805 1.805 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
104.461 104.461 74.171 74.171
ALINAN TEMİNATLAR
26 22.399.535 505.126 22.904.661 17.211.681 475.481 17.687.162
VERİLEN TEMİNATLAR
26 220.739 220.739 126.152 126.152
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,26 106.153 109.505 215.658 69.924 75.918 145.842
Alım Satım Amaçlı İşlemler
106.153 109.505 215.658 69.924 75.918 145.842
Swap Alım Satım İşlemleri
106.153 109.505 215.658 69.924 75.918 145.842
EMANET KIYMETLER
26 1.116.698 122.866 1.239.564 886.477 81.563 968.040
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
23.949.391 737.497 24.686.888 18.368.405 632.962 19.001.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665087


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.