KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 23:17
KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534
Yeni Bakiye
29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
904 904
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
198 198
Kar Dağıtımı
-7.164 7.164
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-7.164 7.164
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -662 2.713 -9.319 904 23.636
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Yeni Bakiye
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
189 189
Kar Dağıtımı
2.252 -2.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.252 -2.252
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -7.067 -189 24.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.489 10.104 5.124 6.110
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10.489 10.104 5.124 6.110
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
9.739 9.471 4.830 5.764
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
750 633 294 346
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-7.181 -6.630 -3.295 -3.945
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.523 -6.603 -1.874 -3.929
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-47 -47
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.510 -1.319
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-101 -27 -55 -16
BRÜT KAR (ZARAR)
3.308 3.474 1.829 2.165
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.003 -3.774 -1.651 -2.097
Personel Giderleri
-1.816 -1.438 -652 -783
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-37 -10 -18 -3
Genel İşletme Giderleri
-1.083 -2.245 -142 -1.277
Diğer
-1.067 -81 -839 -34
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-695 -300 178 68
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.907 1.275 1.375 722
Bankalardan Alınan Faizler
506 23 157 15
Kambiyo İşlemleri Karı
224 610 105 277
Diğer
1.177 642 1.113 430
KARŞILIK GİDERLERİ
-1.234 -68 -1.232 10
Özel Karşılıklar
-1.234 -68 -1.232 10
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35 -24 -22 -14
Kambiyo İşlemleri Zararı
-35 -24 -22 -14
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-57 883 299 786
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57 883 299 786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-132 21 -117 -29
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-132 -117 -29
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-189 904 182 757
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-189 904 182 757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-189 904 182 757
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-3.296 1.225
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
10.245 8.296
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-7.033 -4.955
Alınan Ücret ve Komisyonlar
851 633
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.177 651
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
57 614
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.816 -1.438
Ödenen Vergiler
-365 -335
Diğer
-6.412 -2.241
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
23.525 -44.243
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
23.401 -44.564
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
19 -27
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
105 348
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.229 -43.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-66
Diğer
-71
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -137
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
237.495
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.375 -194.307
Diğer
198
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-27.375 43.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.146 231
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.156 152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.010 383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-189 904 182 757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189 904 182 757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2.060 2.060 9.203 9.203
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 66.934 66.934 86.735 86.735
Finansman Kredileri
3 55.334 55.334 83.751 83.751
Tüketici Kredileri
16.583 16.583 19.414 19.414
Taksitli Ticari Krediler
38.751 38.751 64.337 64.337
Kiralama İşlemleri (Net)
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Takipteki Alacaklar
4 14.190 14.190 4.399 4.399
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -2.590 -2.590 -1.415 -1.415
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
515 515 150 150
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
565 565 87 87
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
365 365 341 341
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
514 514 646 646
DİĞER AKTİFLER
5 900 900 1.289 1.289
ARA TOPLAM
71.853 71.853 98.451 98.451
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
71.853 71.853 98.451 98.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 23.347 23.347 70.387 70.387
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
407 407
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
21.401 21.401
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
7 963 963 1.838 1.838
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
169 169 562 562
Genel Karşılıklar
203 203 744 744
Diğer Karşılıklar
591 591 532 532
CARİ VERGİ BORCU
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
872 41 913 1.178 37 1.215
ARA TOPLAM
46.990 41 47.031 73.403 37 73.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
8 24.822 24.822 25.011 25.011
Ödenmiş Sermaye
30.000 30.000 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-635 -635 -635 -635
Kar Yedekleri
2.713 2.713 2.713 2.713
Yasal Yedekler
164 164 164 164
Olağanüstü Yedekler
2.549 2.549 2.549 2.549
Kar veya Zarar
-7.256 -7.256 -7.067 -7.067
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-7.067 -7.067 -9.319 -9.319
Dönem Net Kâr veya Zararı
-189 -189 2.252 2.252
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
71.812 41 71.853 98.414 37 98.451


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
15 1.185.833 124.456 1.310.289 1.196.472 54.437 1.250.909
ALINAN TEMİNATLAR
0
VERİLEN TEMİNATLAR
0
TAAHHÜTLER
15 45.769 45.769 38.836 38.836
Cayılamaz Taahhütler
490 490 545 545
Cayılabilir Taahhütler
45.279 45.279 38.291 38.291
Diğer Cayılabilir Taahhütler
45.279 45.279 38.291 38.291
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
125.111 125.111 128.633 128.633
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.356.713 124.456 1.481.169 1.363.941 54.437 1.418.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781515


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8722 Değişim: -0,08%
Düşük 7,8635 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3126 Değişim: 0,40%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
483,20 Değişim: 0,18%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,62
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.