KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 22:04
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 23.680.652 24.265.980
Satışların Maliyeti
16 -12.585.592 -11.581.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.095.060 12.684.056
BRÜT KAR (ZARAR)
11.095.060 12.684.056
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.237.884 -1.858.100
Pazarlama Giderleri
17 -8.864.512 -9.229.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.587.315 3.230.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.311.194 -2.303.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.268.785 2.523.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.333 6.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -394 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.271.724 2.529.246
Finansman Giderleri
20 -574.139 -41.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
697.585 2.487.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.301 -573.801
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -145.301 -573.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
552.284 1.913.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
552.284 1.913.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
552.284 1.913.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 23 0,03000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.513.751 3.306.753
Dönem Karı (Zararı)
552.284 1.913.955
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
552.284 1.913.955
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.588.550 1.204.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.151.509 151.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
132.824 75.145
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 132.824 75.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
762.805 630.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 721.805 570.492
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 41.000 60.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
385.232 -220.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -276.264 -173.034
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 505.326 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-120.035 -56.705
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
276.205 9.023
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.818 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 145.301 573.801
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.939 -6.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.939 -6.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
520.217 1.128.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.892.306 -2.023.180
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-305.784 -1.057.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.586.522 -965.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.415 -73.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.415 -73.875
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
244.678 -250.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-455.230 -448.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.525.107 2.521.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-182.482 229.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.707.589 2.292.180
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-604.307 -19.447
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-604.307 -19.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.717.690 1.421.645
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.717.690 1.421.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.661.051 4.246.813
Alınan Faiz
294.314 153.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -367.584 -1.093.177
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -74.030 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.713 3.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.835 6.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.835 6.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.548 -2.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -35.548 -2.700
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-870.241 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -870.241 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.617.797 3.310.053
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.617.797 3.310.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.779.162 13.237.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.396.959 16.547.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.403.144 21.803.397
Ticari Alacaklar
25.618.901 22.135.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 671.898 373.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 24.947.003 21.762.621
Stoklar
6 1.469.847 1.714.525
Peşin Ödenmiş Giderler
1.043.839 588.609
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.043.839 588.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 741.491 667.461
Diğer Dönen Varlıklar
389.832 374.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 389.832 374.417
ARA TOPLAM
53.667.054 47.284.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.667.054 47.284.033
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.162 12.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.162 12.162
Maddi Duran Varlıklar
558.026 596.797
Binalar
7 70.934 71.502
Mobilya ve Demirbaşlar
7 456.265 486.449
Özel Maliyetler
7 30.827 38.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 8.806.306 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
396.339 455.841
Diğer Haklar
8 48.294 50.952
Bilgisayar Yazılımları
8 348.045 404.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.595.912 3.741.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.368.745 4.806.013
TOPLAM VARLIKLAR
67.035.799 52.090.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.796.026 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.774.118 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.774.118 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.908 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 21.908 0
Ticari Borçlar
14.643.826 10.363.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.295.429 1.477.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 13.348.397 8.886.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.429.842 1.573.850
Diğer Borçlar
723.168 210.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 723.168 210.353
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.522.150 2.287.142
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.522.150 2.287.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
281.709 205.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 281.709 205.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.382.404 4.121.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.635.932 2.415.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.746.472 1.705.472
ARA TOPLAM
26.779.125 18.760.947
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.779.125 18.760.947
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.246.833 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.211.803 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.211.803 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.030 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 35.030 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
22.224 27.594
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 22.224 27.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.416.059 8.282.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.416.059 8.282.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.685.116 8.309.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.464.241 27.070.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.571.558 25.019.274
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.281.703 -3.281.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.281.703 -3.281.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.281.703 -3.281.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.689.308 1.209.490
Net Dönem Karı veya Zararı
552.284 2.479.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.571.558 25.019.274
TOPLAM KAYNAKLAR
67.035.799 52.090.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.913.955 1.913.955 1.913.955 0 1.913.955
Dönem Karı (Zararı)
1.913.955 1.913.955 1.913.955 0 1.913.955
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 1.913.955 3.123.445 25.044.325 0 25.044.325
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
552.284 552.284 552.284 0 552.284
Dönem Karı (Zararı)
552.284 552.284 552.284 0 552.284
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 552.284 4.241.592 25.571.558 0 25.571.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
552.284 1.913.955
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
552.284 1.913.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
552.284 1.913.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759005


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.