KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 02:52
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 80.437.485 89.485.286
Satışların Maliyeti
14 -47.817.865 -56.020.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.619.620 33.464.289
BRÜT KAR (ZARAR)
32.619.620 33.464.289
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.174.628 -12.098.748
Pazarlama Giderleri
15 -28.686.049 -29.449.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.479.744 6.293.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.301.073 -2.512.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.062.386 -4.303.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 88.556 6.489
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -7.397 -898
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.981.227 -4.297.826
Finansman Giderleri
18 -192.235 -208.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.173.462 -4.506.311
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
496.663 529.686
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 496.663 529.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.676.799 -3.976.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.676.799 -3.976.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.676.799 -3.976.625
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 21 -0,09000000 -0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.059.211 -2.059.211 -2.059.211 7.139.274 9.340.815 3.515.551 12.856.366 34.871.683 0 34.871.683
Transferler
537.141 2.978.410 -3.515.551 -537.141 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.412 -306.412 306.412 -3.976.625 -3.976.625 -4.283.037 0 -4.283.037
Dönem Karı (Zararı)
-306.412 -306.412 306.412 -3.976.625 -3.976.625 -4.283.037 0 -4.283.037
Kar Payları
-4.053.869 -4.053.869 -4.053.869 0 -4.053.869
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 8.265.356 -3.976.625 4.288.731 26.534.777 0 26.534.777
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 8.265.356 -3.976.625 4.288.731 26.534.777 0 26.534.777
Transferler
-3.976.625 3.976.625 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-325.166 -325.166 -325.166 -1.676.799 -1.676.799 -2.001.965 0 -2.001.965
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
11 -1.402.442 -1.402.442 -1.402.442 0 -1.402.442
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-348.038 1.790.360
Dönem Karı (Zararı)
-1.676.799 -3.976.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.676.799 -3.976.625
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.532.122 4.002.638
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 728.037 815.681
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
261.040 469.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 261.040 469.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.576.264 3.588.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.252.264 3.276.685
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 324.000 311.999
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-455.397 -335.038
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -643.574 -486.191
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 192.235 208.485
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-34.101 -9.726
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30.043 -47.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -496.663 -529.686
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.159 -5.591
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -81.159 -5.591
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -558
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.404.028 4.012.113
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.450.217 1.910.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.480.857 630.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.640 1.279.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.738 54.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.738 54.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.639 459.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.764 401.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.276.380 144.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
199.481 201.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.076.899 -57.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.151.428 1.042.368
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.151.428 1.042.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.259.351 4.038.126
Alınan Faiz
634.699 488.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -3.471.437 -3.375.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 229.349 639.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.135.316 -185.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.316 14.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.316 14.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.244.632 -199.859
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -576.659 -179.019
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -667.973 -20.840
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.235 -4.543.857
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -281.503
Kredilerden Nakit Girişleri
0 -281.503
Ödenen Temettüler
13 0 -4.053.869
Ödenen Faiz
18 -192.235 -208.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.675.589 -2.939.297
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.675.589 -2.939.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.913.297 17.852.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.237.708 14.913.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.676.799 -3.976.625
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-325.166 -306.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -406.458 -383.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
81.292 76.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 81.292 76.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-325.166 -306.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.001.965 -4.283.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.001.965 -4.283.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.259.448 14.926.162
Ticari Alacaklar
29.863.057 32.604.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 10.237.294 12.715.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 19.625.763 19.889.102
Stoklar
6 1.125.367 1.049.728
Peşin Ödenmiş Giderler
605.075 601.311
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 605.075 601.311
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 229.349
Diğer Dönen Varlıklar
238.083 146.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 238.083 146.067
ARA TOPLAM
45.091.030 49.556.974
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.091.030 49.556.974
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.037 13.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 13.037 13.315
Maddi Duran Varlıklar
876.162 793.635
Binalar
7 73.775 76.048
Mobilya ve Demirbaşlar
7 748.139 606.215
Özel Maliyetler
7 54.248 111.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
682.467 276.556
Diğer Haklar
8 36.790 223.579
Bilgisayar Yazılımları
8 645.677 52.977
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.557.111 3.583.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.128.777 4.667.101
TOPLAM VARLIKLAR
51.219.807 54.224.075
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11.082.507 9.698.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 692.109 494.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.390.398 9.204.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.963.531 4.351.532
Diğer Borçlar
302.824 518.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 302.824 518.479
Ertelenmiş Gelirler
2.983.403 3.370.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.983.403 3.370.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.948.241 1.451.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.094.741 851.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 853.500 600.499
ARA TOPLAM
20.280.506 19.391.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.280.506 19.391.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
171.560 402.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 171.560 402.469
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.637.371 7.895.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.637.371 7.895.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.808.931 8.298.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.089.437 27.689.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.130.370 26.534.777
Ödenmiş Sermaye
13 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.690.789 -2.365.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.690.789 -2.365.623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.690.789 -2.365.623
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
13 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.886.289 8.265.356
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.676.799 -3.976.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.130.370 26.534.777
TOPLAM KAYNAKLAR
51.219.807 54.224.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664447


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.339 Değişim: 1,35% Hacim : 20.741 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 1.328 25.11.2020 Yüksek 1.340
Açılış: 1.330
7,9541 Değişim: -0,64%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4614 Değişim: -0,66%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
462,56 Değişim: -0,57%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.