***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:39

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.769.345 5.215.259 3.050.070 3.130.374
Satışların Maliyeti
-5.120.407 -4.677.498 -2.725.356 -2.825.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
648.938 537.761 324.714 305.161
BRÜT KAR (ZARAR)
648.938 537.761 324.714 305.161
Genel Yönetim Giderleri
18.2 -193.779 -195.725 -98.179 -96.860
Pazarlama Giderleri
18.1 -186.842 -185.374 -93.534 -110.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
69.678 50.172 31.258 11.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-36.041 -28.718 -19.316 -15.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.954 178.116 144.943 93.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 12.543 17.497 5.290 11.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 48.993 45.454 19.675 25.141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
363.490 241.067 169.908 131.033
Finansman Giderleri
20 -196.985 -166.626 -101.591 -86.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.505 74.441 68.317 44.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.222 -4.782 -12.322 -2.493
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -31.176 -5.489 -5.266 4.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.954 707 -7.056 -6.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.283 69.659 55.995 41.741
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
248 0 248 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.531 69.659 56.243 41.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
754 -80 741 290
Ana Ortaklık Payları
136.777 69.739 55.502 41.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 22 0,69080000 0,32560000 0,28030000 0,19350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerinden sulandırılmış pay başına kazanç (zarar) 22 0,69080000 0,32560000 0,28030000 0,19350000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -7.636 5.808 469.664 446.283 -60.557 237.688 1.114.091 4.622 1.118.713
Transferler
237.688 -237.688 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.404 1.708 3.135 69.739 68.178 -80 68.098
Dönem Karı (Zararı)
69.739 69.739 -80 69.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.404 1.708 3.135 -1.561 -1.561
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.274 -14.040 7.516 472.799 446.283 177.131 69.739 1.182.269 4.542 1.186.811
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -18.014 12.085 498.792 446.297 177.117 183.232 1.322.336 5.109 1.327.445
Transferler
14.105 169.127 -183.232 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-262 4.740 -8.376 136.777 132.879 754 133.633
Dönem Karı (Zararı)
136.777 136.777 754 137.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-262 4.740 -8.376 -3.898 -3.898
Kar Payları
-143.000 -143.000 -143.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.290 14.290 14.290
Dönem Sonu Bakiyeler
17 220.000 23.115 -220.288 -18.276 16.825 490.416 460.402 217.534 136.777 1.326.505 5.863 1.332.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
759.404 483.648
Dönem Karı (Zararı)
139.076 69.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
137.283 69.659
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.793 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
263.625 193.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.2 39.309 39.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.277 1.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-118 189
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.395 957
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.870 52.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.228 4.765
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.803 1.655
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 45.456 32.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.2 11.383 13.189
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -8.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
180.630 159.175
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.224
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
180.630 160.399
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.853 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -48.993 -45.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 29.222 4.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.543 -8.570
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.543 -8.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
528.146 276.533
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
677.790 188.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
717.531 150.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.741 37.756
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.679.113 -24.210
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.487.541 88.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.615 -8.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.462.926 97.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.330 2.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.258 22.117
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
930.847 540.191
Alınan Faiz
0 1.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.836 -4.195
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-52.841 -41.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.536 -12.516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 175
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-83.230 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.836 -162.738
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11 0 5.880
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -4.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.366 43.578
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.366 43.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.275 -248.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.251 -237.459
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.024 -11.465
Alınan Temettüler
49.539 40.983
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-2.466 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-740.212 -336.622
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.592.194 1.450.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.000.859 -1.684.361
Ödenen Temettüler
17 -143.000 0
Ödenen Faiz
-187.002 -102.822
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.545 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.356 -15.712
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-14.308 886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.048 -14.826
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 106.385 89.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 109.433 74.272


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
137.531 69.659 56.243 41.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-262 -6.404 508 -314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-327 -8.005 636 -392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65 1.601 -128 78
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 65 1.601 -128 78
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.636 4.843 -3.606 5.528
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.740 1.708 3.229 825
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-8.316 3.113 -6.786 4.670
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 -8.316 3.113 -6.786 4.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 -474 177 -387 266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
414 -155 338 -233
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 414 -155 338 -233
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.898 -1.561 -3.098 5.214
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.633 68.098 53.145 46.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
754 -80 741 290
Ana Ortaklık Payları
132.879 68.178 52.404 46.665


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.433 106.385
Ticari Alacaklar
747.543 1.425.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.1 394.044 1.111.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
353.499 313.640
Diğer Alacaklar
113.383 189.901

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8121 Değişim: 0,18%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8232
Açılış: 5,8016
6,5355 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5492
Açılış: 6,53175
238,46 Değişim: 0,22%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 238,91
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.