***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2018 - 18:01
0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
177.900 33.161 211.061


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.247 18.235 38.482
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.773 18.235 22.008
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
168 627 795
Bankalar
3.605 17.608 21.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.474 16.474
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160
Diğer Finansal Varlıklar
16.314 16.314
KREDİLER (Net)
116.351 116.351
Krediler
116.351 116.351
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
116.351 116.351
Donuk Alacaklar
2.460 2.460
Özel Karşılıklar (-)
-2.460 -2.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
601 601
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
193 193
Diğer
193 193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
20 20
DİĞER AKTİFLER
656 2.212 2.868
VARLIKLAR TOPLAMI
138.068 20.447 158.515
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
FONLAR
207 21.052 21.259
Müstakrizlerin Fonları
207 21.052 21.259
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Finansal Kiralama
0 0
KARŞILIKLAR
4.063 4.063
Genel Karşılıklar
3.562 3.562
Çalışan Hakları Karşılığı
501 501
CARİ VERGİ BORCU
1.096 1.096
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
40 23 63
ÖZKAYNAKLAR
132.034 132.034
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-257 -257
Kar Yedekleri
66.411 66.411
Yasal Yedekler
3.575 3.575
Olağanüstü Yedekler
62.836 62.836
Kar veya Zarar
3.505 3.505
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.505 3.505
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
137.440 21.075 158.515


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-257 3.505 3.255
Kar Dağıtımı
9.377 -9.377
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
9.377 -9.377
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -257 66.412 0 3.505 132.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.505
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.449
Alınan Faizler
9.396
Alınan Ücret ve Komisyonlar
217
Elde Edilen Diğer Kazançlar
401
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.564
Ödenen Vergiler
-1.936
Diğer
-2.065
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
8.356
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.859
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.286
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
941
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
8.703
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.148
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-507
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.143
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.561
Diğer
-59
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.231
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.214
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.222
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.008


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
9.887 5.180
Kredilerden Alınan Faizler
8.388 4.200
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3 2
Bankalardan Alınan Faizler
466 308
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.030 670
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.028 670
FAİZ GİDERLERİ (-)
-13 -3
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-13 -3
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.874 5.177
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-8 -22
Alınan Ücret ve Komisyonlar
218 100
Gayri Nakdi Kredilerden
217 99
Diğer
1 1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-226 -122
Gayri Nakdi Kredilere
-8 -4
Diğer
-218 -118
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.564 -858
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
267 116
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-18 -13
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
285 129
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
135 95
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.704 4.508
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-1.916 -240
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.603 -948
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.185 3.320
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.185 3.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.680 -822
Cari Vergi Karşılığı
-1.591 -799
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-89 -23
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.505 2.498
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.505 2.498
Grubun Karı (Zararı)
3.505 2.498
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702807


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.