***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2018 - 16:30

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
98.544 30.112 128.656
GARANTİ VE KEFALETLER
98.544 30.112 128.656
Teminat Mektupları
98.544 7.376 105.920
Diğer Teminat Mektupları
98.544 7.376 105.920
Diğer Garantilerimizden
22.736 22.736
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
185.144 30.112 215.256


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.647 5.704 29.351
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.238 5.704 9.942
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
213 614 827
Bankalar
4.025 5.090 9.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.409 19.409
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160
Diğer Finansal Varlıklar
19.249 19.249
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
KREDİLER (Net)
108.569 0 108.569
Krediler
108.569 0 108.569
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
108.569 0 108.569
Faktoring Alacakları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
221 221
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
176 176
Diğer
176 176
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
42 42
DİĞER AKTİFLER
850 1.918 2.768
VARLIKLAR TOPLAMI
133.505 7.622 141.127
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
200 200
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
FONLAR
117 6.008 6.125
Müstakrizlerin Fonları
117 6.008 6.125
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Finansal Kiralama
0 0
KARŞILIKLAR
3.736 3.736
Genel Karşılıklar
3.321 3.321
Çalışan Hakları Karşılığı
415 415
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
1.092 1.092
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
183 80 263
ÖZKAYNAKLAR
129.711 129.711
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-83 -83
Kar Yedekleri
57.035 57.035
Yasal Yedekler
3.106 3.106
Olağanüstü Yedekler
53.929 53.929
Kar veya Zarar
10.384 10.384
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.377 9.377
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.007 1.007
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
135.039 6.088 141.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 0 128.780
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -7 57.035 9.377 128.780 0 128.780
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76 1.007 0 0 931
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -83 57.035 9.377 1.007 129.711 0 129.711


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.007
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-83
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-83
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
678
Alınan Faizler
4.449
Ödenen Faizler
-10
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
118
Elde Edilen Diğer Kazançlar
191
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-706
Ödenen Vergiler
-1.143
Diğer
-2.221
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.375
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
16.000
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.376
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.086
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-10.015
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-697
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.465
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-25
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
881
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-13.281
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.222
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.941


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.707
Kredilerden Alınan Faizler
4.188
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1
Bankalardan Alınan Faizler
158
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
360
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
358
FAİZ GİDERLERİ (-)
-10
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.697
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14
Alınan Ücret ve Komisyonlar
118
Gayri Nakdi Kredilerden
118
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-104
Gayri Nakdi Kredilere
-4
Diğer
-100
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-706
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
151
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
156
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
40
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.196
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-1.676
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-655
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.865
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-858
Cari Vergi Karşılığı
-792
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-66
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.007
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.007
Grubun Karı (Zararı)
1.007
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.