KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2018 - 19:12

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.831.454 3.831.454 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 95 95 0 0 3.455.551 3.455.551 3.455.646 3.455.646
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.455.551 3.455.551 3.455.551 3.455.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 95 95
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.903 144.903 2.021.231 -4.938.539 3.455.551 -1.482.988 23.608.228 23.608.228
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -41.592 -41.592 0 0 4.639.667 4.639.667 4.598.075 4.598.075
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.639.667 4.639.667 4.639.667 4.639.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -41.592 -41.592 0 0 0 0 -41.592 -41.592
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -819.280 0 -819.280 -819.280 -819.280
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 132.673 132.673 2.219.392 -1.206.350 4.639.667 3.433.317 28.624.797 28.624.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.069.487 14.562.201
Dönem Karı (Zararı)
4.639.667 3.455.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.903.727 4.680.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 3.428.358 2.934.337
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
218.443 -435.782
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 218.443 -435.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.474.701 1.150.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.474.701 1.150.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.067.751 469.175
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -41.677 -122.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 823.940 761.322
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -94.047 -552.349
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 379.535 383.077
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 6.031.865 700.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
214.605 -37.103
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 214.605 -37.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -531.996 -113.397
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.514.100 7.363.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.873.158 -3.902.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.873.158 -3.902.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.438 -23.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.438 -23.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.347.788 1.647.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.400.456 3.512.528
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.328.124 5.796.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-248.394 -17.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.079.730 5.813.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.009.237 17.634
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.053 -9.773
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
108.981 37.163
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.928 -46.936
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 557.887 -8.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.189 333.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -829.430 -457.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 585.241 790.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.029.294 15.499.859
Alınan Faiz
43.780 113.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.095.477 -1.051.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 91.890 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.164.529 -6.977.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
132 510.082
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
132 510.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.164.661 -7.487.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
490.698 -5.792.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.229.067 10.011.044
Kredilerden Nakit Girişleri
5.229.067 10.011.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.313.396 -15.264.054
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.313.396 -15.264.054
Ödenen Temettüler
-819.280 0
Ödenen Faiz
-605.693 -538.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.604.344 1.792.528
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-41.592 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.645.936 1.792.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.464.126 4.098.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.818.190 5.891.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.818.190 5.466.229
Ticari Alacaklar
31.169.719 25.202.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.169.719 25.202.514
Diğer Alacaklar
71.997 105.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 71.997 105.185
Türev Araçlar
25 0 82.967
Stoklar
7 20.074.523 14.945.178
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.952.409 551.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 140.037
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.650.193 820.763
ARA TOPLAM
57.737.031 47.314.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.737.031 47.314.826
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.580 22.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.580 22.830
Maddi Duran Varlıklar
11 29.984.471 29.186.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 400.078 298.816
Peşin Ödenmiş Giderler
8 303.991 466.897
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.301.196 743.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.007.316 30.718.748
TOPLAM VARLIKLAR
89.744.347 78.033.574
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.207.412 4.228.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.079.890 6.970.291
Ticari Borçlar
15.596.084 16.544.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 0 248.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.596.084 16.296.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.612.316 1.603.079
Diğer Borçlar
415.526 341.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 343.109 234.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 72.417 107.345
Türev Araçlar
25 131.638 0
Ertelenmiş Gelirler
8 724.435 166.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 9.089 31.585
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.285.583 2.724.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.465.203 2.489.662
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 820.380 235.139
ARA TOPLAM
39.061.973 32.611.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.061.973 32.611.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 16.369.348 14.291.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.688.229 6.284.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.688.229 6.284.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.057.577 20.576.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.119.550 53.187.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.624.797 24.846.002
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.298.194 -2.298.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.298.194 -2.298.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.298.194 -2.298.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.673 174.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 132.673 174.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.219.392 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.206.350 -4.938.539
Net Dönem Karı veya Zararı
4.639.667 4.749.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.624.797 24.846.002
TOPLAM KAYNAKLAR
89.744.347 78.033.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 85.703.157 61.937.958 30.945.122 23.604.159
Satışların Maliyeti
17 -60.875.382 -44.408.280 -20.953.870 -17.480.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.827.775 17.529.678 9.991.252 6.123.841
BRÜT KAR (ZARAR)
24.827.775 17.529.678 9.991.252 6.123.841
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.496.449 -5.544.511 -2.088.105 -1.704.755
Pazarlama Giderleri
18 -7.499.510 -5.611.740 -2.987.105 -1.768.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.057.101 -1.289.754 -298.208 -662.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.965.034 3.584.609 7.225.178 1.137.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.299.584 -1.898.220 -2.103.282 -538.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.440.165 6.770.062 9.739.730 2.587.375
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 24.838
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -12.872 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.440.165 6.757.190 9.739.730 2.612.213
Finansman Giderleri
21 -13.332.494 -3.415.036 -8.541.878 -1.358.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.107.671 3.342.154 1.197.852 1.253.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
531.996 113.397 365.511 -166.049
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -25.651 0 -10.520 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 557.647 113.397 376.031 -166.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.639.667 3.455.551 1.563.363 1.087.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.639.667 3.455.551 1.563.363 1.087.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.639.667 3.455.551 1.563.363 1.087.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,46000000 0,35000000 0,16000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-41.592 95 -39.410 45.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.592 95 -39.410 45.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.592 95 -39.410 45.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.598.075 3.455.646 1.523.953 1.132.928
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.598.075 3.455.646 1.523.953 1.132.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717126


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 0,00% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,8202 Değişim: 1,06%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4901 Değişim: 1,14%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
288,67 Değişim: 2,08%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.