***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 18:34

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 3.831.454 2.724.369 20.152.582 20.152.582
Transferler
-3.831.454 3.831.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.409 1.955.188 1.955.188 1.955.188 1.988.597
Dönem Karı (Zararı)
1.955.188 1.955.188 1.955.188 1.955.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.409 33.409 33.409
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 178.217 178.217 2.021.231 -4.938.539 1.955.188 2.983.351 22.141.179 22.141.179
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.568 27.568 1.157.362 1.157.362 1.184.930 1.184.930
Dönem Karı (Zararı)
1.157.362 1.157.362 1.157.362 1.157.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.568 27.568 27.568 27.568
Kar Payları
-819.280 -819.280 -819.280 -819.280
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 201.833 2.219.392 -1.206.350 1.157.362 -48.988 25.211.652 25.211.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.063.938 7.804.273
Dönem Karı (Zararı)
1.157.362 1.955.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.596.868 1.908.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.142.221 899.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.495 -397.962
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.495 -397.962
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.115.277 367.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.115.277 367.821
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
255.854 138.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -17.551 -38.871
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 243.664 234.763
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -125.654 -285.857
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 155.395 228.890
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 2.006.317 1.302.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.971 -4.504
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 65.971 -4.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.733 -397.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.959.277 4.183.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-603.980 -1.203.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-603.980 -1.203.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.007 1.566.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.007 1.566.218
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.971 4.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.555.509 1.046.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-915.050 -44.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-315.962 2.365.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.844 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-373.806 2.365.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.062.905 91.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.513 -128.097
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.715 -63.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 93.798 -64.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -98.640 -25.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-582.590 511.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-577.829 594.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.761 -82.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.794.953 8.047.608
Alınan Faiz
16.253 36.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.731.927 -279.646
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -143.217 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-963.952 -3.911.022
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-963.952 -3.911.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-963.952 -3.911.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.183.682 130.984
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
926.045 8.891.836
Kredilerden Nakit Girişleri
4 926.045 8.891.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.051.902 -8.541.892
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.051.902 -8.541.892
Ödenen Faiz
-57.825 -218.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.211.572 4.024.235
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.211.572 4.024.235
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.464.126 4.098.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.252.554 8.123.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.253.852 5.466.229
Ticari Alacaklar
25.651.099 25.202.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 25.651.099 25.202.514
Diğer Alacaklar
93.428 105.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.428 105.185
Türev Araçlar
25 16.996 82.967
Stoklar
7 17.495.034 14.945.178
Peşin Ödenmiş Giderler
1.467.003 551.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.467.003 551.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 111.632 140.037
Diğer Dönen Varlıklar
1.398.592 820.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.398.592 820.763
ARA TOPLAM
48.487.636 47.314.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.487.636 47.314.826
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.580 22.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.580 22.830
Maddi Duran Varlıklar
11 29.218.094 29.186.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 252.015 298.816
Peşin Ödenmiş Giderler
303.991 466.897
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 303.991 466.897
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 749.782 743.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.541.462 30.718.748
TOPLAM VARLIKLAR
79.029.098 78.033.574
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.197.060 4.228.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.197.060 4.228.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.069.916 6.970.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 7.069.916 6.970.291
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
16.103.057 16.544.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 303.908 248.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.799.149 16.296.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.051.673 1.603.079
Diğer Borçlar
1.259.269 341.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 833.793 234.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 425.476 107.345
Ertelenmiş Gelirler
8 67.908 166.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 11.966 31.585
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.661.192 2.724.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.294.969 2.489.662
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 366.223 235.139
ARA TOPLAM
33.422.041 32.611.245
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.422.041 32.611.245
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.918.514 14.291.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.918.514 14.291.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.476.891 6.284.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.476.891 6.284.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.395.405 20.576.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.817.446 53.187.572
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.211.652 24.846.002
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.298.194 -2.298.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.298.194 -2.298.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.298.194 -2.298.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
201.833 174.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 201.833 174.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.219.392 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.206.350 -4.938.539
Net Dönem Karı veya Zararı
1.157.362 4.749.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.211.652 24.846.002
TOPLAM KAYNAKLAR
79.029.098 78.033.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 25.870.349 17.255.295
Satışların Maliyeti
17 -18.672.094 -11.687.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.198.255 5.567.343
BRÜT KAR (ZARAR)
7.198.255 5.567.343
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.403.093 -2.021.858
Pazarlama Giderleri
18 -2.110.988 -1.854.901
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -397.361 -258.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.489.831 1.927.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -566.366 -680.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.210.278 2.678.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.210.278 2.678.780
Finansman Giderleri
21 -2.047.183 -1.121.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.163.095 1.557.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.733 397.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.966 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 6.233 397.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.157.362 1.955.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.157.362 1.955.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.157.362 1.955.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(kayıp) 23 0,12000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27.568 33.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.568 33.409
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
27.568 33.409
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.568 33.409
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.184.930 1.988.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.184.930 1.988.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.