KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.09.2019 - 23:45
KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 1.510.481 2.305.497 466.650 965.196
Satışların Maliyeti
27 -2.775.807 -2.698.280 -1.050.845 -1.487.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.265.326 -392.783 -584.195 -522.046
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.265.326 -392.783 -584.195 -522.046
Genel Yönetim Giderleri
-608.655 -529.251 -420.022 -288.785
Pazarlama Giderleri
-62.515 -45.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
145.842 195.907 10.831 84.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.066.561 -536.329 -827.180 -480.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.794.700 -1.324.971 -1.820.566 -1.252.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
627.727 627.727
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-462.984 -462.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.629.957 -1.324.971 -1.655.823 -1.252.025
Finansman Gelirleri
9.361 2.760 1.521 751
Finansman Giderleri
-1.549.344 -1.049.710 -501.832 -562.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.169.940 -2.371.921 -2.156.134 -1.814.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
211.564 262.008 224.050 178.382
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 211.564 262.008 224.050 178.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.958.376 -2.109.913 -1.932.084 -1.635.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.958.376 -2.109.913 -1.932.084 -1.635.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266.392 -77.105 4.243 -93.924
Ana Ortaklık Payları
-3.691.984 -2.032.808 -1.936.327 -1.541.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.797.046 -1.917.290
Dönem Karı (Zararı)
-3.958.376 -2.032.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.958.376 -2.032.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.117.957 494.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 181.284 749.489
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 6.965
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.965
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 -66.887 118.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -66.887 118.391
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 23.297 -24.369
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11 26.016
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -2.719 -24.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 462.984
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 462.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -526.306 -269.224
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.192.329
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 -87.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.279.287 -378.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.194 120.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -219.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 153.834 120.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
178.395 -203.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
178.395 -203.217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 2.472.472 -1.028.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -23.673 143.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.983 1.027.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -319.983 1.027.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 175.952 -112.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.106 -195.879
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -324.763
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 72.657 -195.879
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 -136.975 858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
250.399 -131.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 250.399 -131.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.797.046 -1.917.290
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.946.191 -11.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.958.467
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 5.958.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.276 -11.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -12.276 -11.406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.344.016 2.632.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.344.016 5.129.223
Kredilerden Nakit Girişleri
9 -2.344.016
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.129.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.496.341
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.496.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.871 704.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -194.871 704.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 215.847 382.845
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.976 1.087.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.976 215.847
Ticari Alacaklar
8 308.883 269.705
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 198.916 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 109.967 269.705
Diğer Alacaklar
22.565 200.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.565 200.960
Stoklar
11 175.226 2.647.698
Peşin Ödenmiş Giderler
51.249 27.576
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 51.249 27.576
Diğer Dönen Varlıklar
168.059 418.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 168.059 418.458
ARA TOPLAM
746.958 3.780.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
746.958 3.780.244
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 738.473 0
Maddi Duran Varlıklar
15 12.377.251 18.503.735
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 3.109 4.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 13.461
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.119.338 18.521.801
TOPLAM VARLIKLAR
13.866.296 22.302.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 569.343 3.004.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
569.343 3.004.027
Banka Kredileri
7 569.343 3.004.027
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.754.899 3.369.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.754.899 3.369.100
Banka Kredileri
7 2.754.899 3.369.100
Ticari Borçlar
177.116 499.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 177.116 499.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 360.440 184.488
Diğer Borçlar
419.790 671.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 305.917 630.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 113.873 41.216
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
73.792 210.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 73.792 210.767
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.334 24.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 7.334 24.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 174.494 174.494
ARA TOPLAM
4.537.208 8.139.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.537.208 8.139.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.447.001 5.742.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.447.001 5.742.132
Banka Kredileri
7 6.447.001 5.742.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
144.582 233.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 144.582 233.680
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 433.155 972.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.024.738 6.948.734
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.561.946 15.087.779
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.300.695 5.916.733
Ödenmiş Sermaye
26 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
26 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.902.140 13.354.664
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 10.902.140 13.354.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 10.912.152 13.404.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -10.012 -49.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 534.645 534.645
Yasal Yedekler
26 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -16.040.594 -13.390.711
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -3.691.984 -5.178.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.655 1.297.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.304.350 7.214.266
TOPLAM KAYNAKLAR
13.866.296 22.302.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 534.645 -12.001.073 1.388.978 11.074.030 2.299.756 13.373.786
Transferler
-1.388.978 1.388.978
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.949 -2.032.808 -2.051.757 -87.010 -2.138.767
Dönem Sonu Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -90.009 534.645 -13.390.051 -2.032.808 9.022.273 2.212.746 11.235.019
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -49.344 534.645 -13.390.711 -5.178.353 5.916.733 1.297.533 7.214.266
Transferler
-5.178.353 -5.178.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.408 -3.691.984 -3.661.576 -266.392 -3.927.968
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.491.856 8.924 2.528.470 45.538 -1.027.486 -981.948
Dönem Sonu Bakiyeler
26 10.650.000 -72.419 18.907 10.912.152 -10.012 534.645 -16.040.594 -3.691.984 2.300.695 3.655 2.304.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.958.376 -2.109.913 -1.932.084 -1.635.700
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.408 -28.854 50.391 1.698
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 38.010 -36.068 62.989 2.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.602 7.214 -12.598 -425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.602 7.214 -12.598 -425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.408 -28.854 50.391 1.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.927.968 -2.138.767 -1.881.693 -1.634.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-266.392 -87.010 0 9.765
Ana Ortaklık Payları
-3.661.576 -2.051.757 -1.881.693 -1.643.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788243


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,00% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0036 Değişim: -0,02%
Düşük 7,9847 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,5302 Değişim: 0,06%
Düşük 9,4830 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
464,48 Değişim: -0,16%
Düşük 463,24 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.