KAP ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:10

***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.052.734 4.537.299 1.747.237 1.460.824
Satışların Maliyeti
13 -4.611.485 -4.178.798 -1.913.205 -1.120.864
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-558.751 358.501 -165.968 339.960
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-558.751 358.501 -165.968 339.960
Genel Yönetim Giderleri
-774.916 -668.121 -245.665 -212.436
Pazarlama Giderleri
-64.172 -123.004 -1.657 -1.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
300.332 1.138.434 104.883 73.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-653.269 -483.767 -117.398 -118.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.750.776 222.043 -425.805 81.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.750.776 222.043 -425.805 81.570
Finansman Gelirleri
14 45.279 274.511 42.519 51.287
Finansman Giderleri
14 -1.616.133 -886.903 -566.423 -281.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.321.630 -390.349 -949.709 -148.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
338.620 -50.042 76.612 17.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 338.620 -50.042 76.612 17.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.983.010 -440.391 -873.097 -131.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.983.010 -440.391 -873.097 -131.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -175.841 -17.913 -98.736 -13.826
Ana Ortaklık Payları
16 -2.807.169 -422.478 -774.361 -117.480
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -81.298 11.022.337 11.022.337 534.645 -7.280.322 -4.711.089 -11.991.411 6.662.059 2.030.451 8.692.510
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.711.089 4.711.089 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.999 10.999 10.999 -422.478 -422.478 -411.479 -16.948 -428.427
Dönem Karı (Zararı)
-422.478 -422.478 -422.478 -17.913 -440.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.999 10.999 10.999 10.999 965 11.964
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -70.299 11.033.336 11.033.336 534.645 -11.991.411 -422.478 -12.413.889 6.250.580 2.013.503 8.264.083
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -71.060 13.332.948 13.332.948 534.645 -12.001.073 -1.388.978 -13.390.051 11.074.030 2.299.756 13.373.786
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.388.978 1.388.978 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.460 -3.460 -3.460 -2.807.169 -2.807.169 -2.810.629 -181.149 -2.991.778
Dönem Karı (Zararı)
-2.807.169 -2.807.169 -2.807.169 -175.841 -2.983.010
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.460 -3.460 -3.460 -3.460 -5.308 -8.768
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.650.000 -72.419 18.907 13.404.008 -74.520 13.329.488 13.329.488 534.645 -13.390.051 -2.807.169 -16.197.220 8.263.401 2.118.607 10.382.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.704.182 -370.239
Dönem Karı (Zararı)
16 -2.807.169 -422.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
608.191 195.911
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.122.529 623.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.965 -431.369
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.403
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.965 -441.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.927 -51.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.927 -117.859
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 66.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.315 18.516
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.315 18.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -341.766 53.035
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-181.149 -16.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
494.796 -143.672
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,17 -27.059 506.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.122 260
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -681.177 -338.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
161.955 -44.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,17 1.145.381 -358.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.145.381 -358.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -117.428 81.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.573 214.940
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
557.971 -211.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.152 5.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.704.182 -370.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.085 -7.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 32.491 16.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -11.406 -23.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.299.903 -271.610
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 4.801.002 -271.610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.501.099 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 616.806 -649.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 616.806 -649.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 382.845 979.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 999.651 330.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.983.010 -440.391 -873.097 -131.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.768 11.964 20.086 4.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -11.913 14.955 24.155 5.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.145 -2.991 -4.069 -1.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.145 -2.991 -4.069 -1.067
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.768 11.964 20.086 4.268
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.991.778 -428.427 -853.011 -127.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-181.149 -16.948 -94.139 -10.864
Ana Ortaklık Payları
-2.810.629 -411.479 -758.872 -116.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 999.651 382.845
Ticari Alacaklar
331.218 273.844
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,17 1.373 1.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 329.845 272.505
Diğer Alacaklar
204.718 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
204.718 0
Stoklar
7 4.843.284 4.169.072
Peşin Ödenmiş Giderler
11.860 180.705
Diğer Dönen Varlıklar
448.424 320.004
ARA TOPLAM
6.839.155 5.326.470
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.839.155 5.326.470
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
505 2.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
505 2.101
Maddi Duran Varlıklar
8 18.863.040 19.971.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.382 5.637
Peşin Ödenmiş Giderler
19.591 12.701
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 101.004 11.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.988.522 20.003.400
TOPLAM VARLIKLAR
25.827.677 25.329.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.411.833 3.912.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.947.053 1.318.487
Ticari Borçlar
1.545.673 400.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,17 3.000 10.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.542.673 389.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 163.971 281.399
Diğer Borçlar
683.180 862.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 614.875 794.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
68.305 67.872
Ertelenmiş Gelirler
597.659 39.688
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
597.659 39.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
182.954 181.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.460 3.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 177.494 177.494
ARA TOPLAM
7.532.323 6.996.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.532.323 6.996.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.567.195 3.394.759
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
218.184 184.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 218.184 184.555
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 1.127.967 1.380.023
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.913.346 4.959.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.445.669 11.956.084
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.263.401 11.074.030
Ödenmiş Sermaye
12 10.650.000 10.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.329.488 13.332.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.329.488 13.332.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.404.008 13.404.008
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -74.520 -71.060
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -13.390.051 -12.001.073
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -2.807.169 -1.388.978
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 2.118.607 2.299.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.382.008 13.373.786
TOPLAM KAYNAKLAR
25.827.677 25.329.870



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719263


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.