KAP ***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:28

***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 148.238.682 142.683.240 45.632.442 48.101.318
Satışların Maliyeti
13 -89.662.502 -84.756.937 -31.680.241 -26.731.948
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.576.180 57.926.303 13.952.201 21.369.370
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
58.576.180 57.926.303 13.952.201 21.369.370
Genel Yönetim Giderleri
14 -13.209.932 -12.990.561 -4.442.600 -6.431.224
Pazarlama Giderleri
14 -44.658.630 -35.612.447 -13.126.019 -11.818.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
72.673.323 11.752.901 45.437.282 4.260.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.651.976 -4.972.943 -2.596.674 -775.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.728.965 16.103.253 39.224.190 6.604.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.952.370 6.322.022 2.346.061 2.159.469
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-91.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.211.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.801.977 22.425.275 41.570.251 8.764.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.801.977 22.425.275 41.570.251 8.764.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.343.785 -4.368.610 -9.320.593 -1.812.901
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.762.913 -3.872.691 -8.719.316 -1.402.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
419.128 -495.919 -601.277 -410.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.458.192 18.056.665 32.249.658 6.951.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.458.192 18.056.665 32.249.658 6.951.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
57.458.192 18.056.665 32.249.658 6.951.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,55000000 0,17000000 0,31000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 82.060.000 39.104.778 -2.471.690 14.398.598 76.421.345 88.224.093 448.647.181 448.647.181
Transferler
1.972.304 86.251.789 -88.224.093 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.056.665 18.056.665 18.056.665
Dönem Karı (Zararı)
18.056.665 18.056.665 18.056.665
Dönem Sonu Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 82.060.000 39.104.778 -2.471.690 16.370.902 162.673.134 18.056.665 466.703.846 466.703.846
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 82.060.000 37.046.632 -2.971.555 18.845.790 130.199.362 42.977.001 459.067.287 459.067.287
Transferler
4.287.177 38.689.824 -42.977.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.458.192 57.458.192 57.458.192
Dönem Karı (Zararı)
57.458.192 57.458.192 57.458.192
Kar Payları
-30.652.123 -30.652.123 -30.652.123
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 105.000.000 45.910.057 82.060.000 37.046.632 -2.971.555 23.132.967 138.237.063 57.458.192 485.873.356 485.873.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.904.793 4.006.442
Dönem Karı (Zararı)
57.458.192 18.056.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.433.843 1.176.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 1.343.958 1.206.221
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
309.266 515.643
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 323.713 526.194
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.447 -10.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.493.703 1.255.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.379.841 1.899.194
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -311.890 -643.207
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
425.752 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.147.996 -6.163.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.032.578 -6.120.328
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-28.731 -21.271
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-86.687 -22.225
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.343.785 4.368.610
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.127 -6.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.264.784 -13.309.380
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.620.093 -8.272.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.263.962 268.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.697.833 -2.894.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.433.871 3.162.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.178.441 -2.279.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.178.441 -2.279.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
150.423 445.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
374.109 -34.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.353.967 -550.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
343.762 -431.877
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.010.205 -118.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.943.946 -2.729.543
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.409.439 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.465.493 -2.729.543
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-869.559 -157.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.134.208 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
89.156.819 5.923.734
Alınan Faiz
5.134.974 6.296.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.037.852 -2.135.137
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -293.710 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.055.438 -6.078.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.700.924 -20.351.152
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.324.513
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-20.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.985 186.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -2.774.447 -919.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.873 381.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.652.123 0
Ödenen Temettüler
-30.652.123 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.953.594 -16.344.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.953.594 -16.344.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 106.111.968 177.488.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 178.065.562 161.143.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.458.192 18.056.665 32.249.658 6.951.114
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.458.192 18.056.665 32.249.658 6.951.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.458.192 18.056.665 32.249.658 6.951.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 178.065.562 106.214.361
Finansal Yatırımlar
0 8.620.093
Ticari Alacaklar
42.244.882 39.275.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 14.085.770 8.387.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 28.159.112 30.887.965
Stoklar
522.594 658.570
Peşin Ödenmiş Giderler
0 374.109
Diğer Dönen Varlıklar
6.564.058 5.695.197
ARA TOPLAM
227.397.096 160.838.232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.397.096 160.838.232
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
376.324 66.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
376.324 66.744
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 26.324.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 265.465.000 265.018.000
Maddi Duran Varlıklar
6 2.817.412 3.432.311
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 6.655 11.905
Binalar
6 330.750 336.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 1.264.219 1.435.291
Taşıtlar
6 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
6 1.185.184 1.600.523
Özel Maliyetler
6 30.604 48.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.537.226 62.493.823
Şerefiye
8 60.428.513 60.428.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.108.713 2.065.310
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
333.195.962 357.335.391
TOPLAM VARLIKLAR
560.593.058 518.173.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.515.093 16.560.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 11.142.138 10.885.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 11.372.955 5.675.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.704.572 3.245.968
Diğer Borçlar
15 5.342.614 1.922.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 4.409.439 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
933.175 1.922.522
Ertelenmiş Gelirler
73.412 737.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.758.604 3.051.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.782.646 6.738.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.506.908 3.348.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.275.738 3.390.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.134.208 0
ARA TOPLAM
48.311.149 32.256.087
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.311.149 32.256.087
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
154.237 359.887
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.364.732 9.181.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 9.364.732 9.181.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16.889.584 17.308.711
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.408.553 26.850.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.719.702 59.106.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
485.873.356 459.067.287
Ödenmiş Sermaye
12 105.000.000 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 45.910.057 45.910.057
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 82.060.000 82.060.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.075.077 34.075.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.075.077 34.075.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 37.046.632 37.046.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.971.555 -2.971.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 23.132.967 18.845.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
138.237.063 130.199.362
Net Dönem Karı veya Zararı
57.458.192 42.977.001
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
485.873.356 459.067.287
TOPLAM KAYNAKLAR
560.593.058 518.173.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716556


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,00% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7694 Değişim: 0,55%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7793
Açılış: 5,7378
6,3493 Değişim: 0,47%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3663
Açılış: 6,3197
271,76 Değişim: 0,62%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 272,11
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.