KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:50

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.146 -39.648.115 25.912.396 25.912.396
Transferler
-1.007.038 -38.641.077 39.648.115 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.290.743 20.711.353 51.002.096 51.002.096
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.290.743 20.711.353 51.002.096 51.002.096
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 97.763.669 1.867.562 607.177 -94.307.222 20.711.353 76.914.493 76.914.493
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Transferler
-1.153.209 16.409.623 -15.256.414 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.798.559 -90.798.559 -90.798.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.798.559 -90.798.559 -90.798.559
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-500.000 -500.000 -500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.540.048 -1.540.048 -1.540.048
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 114.339.656 1.533.376 607.177 -81.925.693 -90.798.559 -6.472.089 -6.472.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.785.591 30.169.518
Dönem Karı (Zararı)
-90.798.559 20.711.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.884.397 56.709.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.215.225 13.275.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.459.024
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.459.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.404.877 4.755.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.630.635
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.404.877 3.124.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.973.797 24.998.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-35.531 -22.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.009.328 25.519.357
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-957.373
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 458.841
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
69.393.190 6.647.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -20.102.692 5.971.676
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -398.048
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-398.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.502.446 -44.946.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.765.856 -27.911.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.765.856 -27.911.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.072.039 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.072.039 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.565.126 -34.237.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.620.059 -19.042.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.223.859 63.243.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.223.859 63.243.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.155.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.939.888 12.659.089
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.939.888 12.659.089
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
19.893.476 -29.064.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.515.134 -10.593.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.515.134 -10.593.538
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.416.608 32.474.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -1.409.665
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-834.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-368.983 -60.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.122.993 -22.606.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.020.873 398.048
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.020.873 398.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.179.397 -23.027.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.179.397 -23.027.043
Alınan Faiz
35.531 22.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.133.914 -2.235.224
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.113.297 172.756.789
Kredilerden Nakit Girişleri
202.113.297 172.756.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.086.110 -151.277.189
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.086.110 -151.277.189
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.109.111
Ödenen Faiz
-35.893.273 -24.823.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.225.330 5.327.941
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.225.330 5.327.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.363.130 737.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.588.460 6.065.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.588.460 3.363.130
Ticari Alacaklar
109.314.656 110.498.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.649.200 4.615.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
103.665.456 105.883.635
Diğer Alacaklar
8.676.732 3.604.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.676.732 3.604.693
Stoklar
203.285.368 187.720.242
Peşin Ödenmiş Giderler
37.235.589 51.219.612
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.235.589 51.219.612
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 574.579 205.596
Diğer Dönen Varlıklar
87.391 13.602.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
87.391 13.602.525
ARA TOPLAM
364.762.775 370.214.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
365.253.975 370.705.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.443.429 1.240.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.443.429 1.240.085
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
25.359 54.052
Maddi Duran Varlıklar
253.775.676 254.286.863
Arazi ve Arsalar
6 54.091.340 53.908.240
Binalar
6 69.136.925 71.363.760
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 74.382.640 72.836.290
Taşıtlar
0
Mobilya ve Demirbaşlar
6 22.237.566 24.560.684
Özel Maliyetler
6 20.295.503 16.927.905
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 13.631.702 14.689.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.010.343 23.286.776
Diğer Haklar
480.343 5.756.776
Markalar
17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
636.036
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
636.036
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.614.332
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
288.339.097 288.973.770
TOPLAM VARLIKLAR
653.593.072 659.679.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 102.127.070 81.098.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 102.127.070 81.098.235
Banka Kredileri
4 102.127.070 81.098.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 114.477.268 58.224.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 114.477.268 58.224.451
Banka Kredileri
4 114.477.268 58.224.451
Ticari Borçlar
165.975.547 228.199.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
165.975.547 228.199.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.523.443 6.367.565
Diğer Borçlar
17.931.046 13.177.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 16.751.058 11.767.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.179.988 1.410.167
Ertelenmiş Gelirler
57.081.862 36.995.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
57.081.862 36.995.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.091.880 8.307.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.711.822 3.711.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 7.380.058 4.596.130
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
219.811 122.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
219.811 122.902
ARA TOPLAM
477.427.927 432.493.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
477.427.927 432.493.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.027.054 115.772.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
178.027.054 115.772.275
Banka Kredileri
4 178.027.054 115.772.275
Diğer Borçlar
711.204 621.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
711.204 621.894
Ertelenmiş Gelirler
0 39.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
39.262
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.898.976 4.278.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.119.647 2.119.647
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 1.779.329 2.158.380
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 17.284.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.637.234 137.996.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
660.065.161 570.489.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-6.472.089 89.190.222
Ödenmiş Sermaye
209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
-510.991 -10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
115.873.032 117.026.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
115.873.032 117.026.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
114.339.656 115.492.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.533.376 1.533.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.107.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.425.693 -93.971.564
Net Dönem Karı veya Zararı
-90.798.559 15.256.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-6.472.089 89.190.222
TOPLAM KAYNAKLAR
653.593.072 659.679.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
435.840.612 459.274.967 161.825.465 208.301.390
Satışların Maliyeti
-309.785.078 -287.562.657 -117.407.295 -133.974.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.055.534 171.712.310 44.418.170 74.326.542
BRÜT KAR (ZARAR)
126.055.534 171.712.310 44.418.170 74.326.542
Genel Yönetim Giderleri
9 -24.508.524 -17.441.296 -9.314.644 -6.436.955
Pazarlama Giderleri
9 -92.815.444 -74.768.276 -29.841.885 -27.827.080
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
9 -2.418.932 -2.640.617 -872.852 -869.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 80.609.331 18.458.966 60.016.433 5.207.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -70.188.405 -20.723.132 -54.784.966 -7.471.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.733.560 74.597.955 9.620.256 36.929.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
553.210 398.048 76.830 393.569
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-236.032 893.777 0 893.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.050.738 75.889.780 9.697.086 38.217.331
Finansman Gelirleri
69.517.388 25.256.809 57.064.106 1.138.851
Finansman Giderleri
-197.469.377 -74.463.560 -135.359.027 -19.902.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.901.251 26.683.029 -68.597.835 19.453.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.102.692 -5.971.676 12.505.750 -3.944.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 20.102.692 -5.971.676 12.505.750 -3.944.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.798.559 20.711.353 -56.092.085 15.509.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.798.559 20.711.353 -56.092.085 15.509.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.798.559 20.711.353 -56.092.085 15.509.470
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 13 -0,00500000 0,00100000 -0,00300000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 13 -0,00500000 0,00100000 -0,00300000 0,00080000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 30.290.743 0 433.652
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 37.863.429 0 542.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -7.572.686 0 -108.413
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -7.572.686 0 -108.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 30.290.743 0 433.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.798.559 51.002.096 -56.092.085 15.943.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-90.798.559 51.002.096 -56.092.085 15.943.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719165


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.650 Değişim: -0,40% Hacim : 4.342 Mio.TL Son veri saati : 15:27
Düşük 95.373 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7210 Değişim: -0,09%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3540 Değişim: -0,17%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,12 Değişim: -0,53%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.