KAP ***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2019 - 18:14

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 42.262 0 42.262 0 0 1.970.435 0 0 0 3.802.795 16.219.963 18.077.982 34.297.945 74.306.957 74.306.957
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 2.361.943 15.716.039 -18.077.982 -2.361.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.445 0 -3.445 0 0 0 0 0 0 -5.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.041.808 31.041.808 31.033.328 0 31.033.328
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 31.041.808 31.041.808 31.041.808 31.041.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.445 -3.445 0 -5.035 0 0 0 0 -8.480 -8.480
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -9.979.346 -9.979.346 -9.979.346 -9.979.346
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -277.304 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 38.817 0 38.817 0 0 0 0 0 0 1.965.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 0 95.360.939
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 0 0 0 0 1.965.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 0 95.360.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.262 0 -34.262 -34.262 0 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 -34.262 -34.262 -34.262 -34.262
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.241.463 0 0 0 -277.304 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 38.817 0 38.817 0 0 0 0 0 0 1.965.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.922.394 31.041.808 52.964.202 95.326.677 0 95.326.677
Transferler
0 0 0 4.348.884 0 0 0 26.692.924 -31.041.808 -4.348.884 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.572 0 -93.572 0 0 0 0 0 0 -25.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.875.415 17.875.415 17.756.753 0 17.756.753
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 17.875.415 17.875.415 17.875.415 0 17.875.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -93.572 -93.572 0 -25.090 0 0 0 -118.662 0 -118.662
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784 -11.936.784
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-533.523 0 0 0 0 -533.523 -533.523
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -810.827 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 -54.755 0 -54.755 0 0 0 0 0 0 1.940.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.513.622 0 0 0 36.678.534 17.875.415 54.553.949 100.613.123 0 100.613.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.618.336 32.018.327
Dönem Karı (Zararı)
17.875.415 31.041.808
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.809.314 22.615.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 172.482 176.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-198.621 -44.010
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 458 320.035
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -199.079 -364.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.680.746 12.554.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 216.852 51.177
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 60.480 -620.220
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.958.078 13.123.413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.818.507 3.495.185
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -15.358.411 -19.325.782
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 8.389.510 20.394.632
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.836.008 -2.224.827
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 314.386 4.651.162
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 5.180.060 5.753.934
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.463.982 679.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.114.886 -9.944.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 158.037.623 -71.973.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 69.378 -6.120
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 69.585.431 -48.990.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -210.430.664 112.253.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -146.882 -1.227.819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.180.987 43.712.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -187.229 -35.498
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.449.904 -13.487.741
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-925.518 1.829.154
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.037 -210.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.037 -210.582
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -23.335 -91.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.702 -119.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.897.293 -38.412.043
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 63.953.466 54.522.757
Kredilerden Nakit Girişleri
8 63.953.466 54.522.757
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -51.530.450 -81.778.670
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -51.530.450 -81.778.670
Ödenen Temettüler
-11.936.784 -9.979.346
Ödenen Faiz
32-33 7.411.061 -1.176.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.385.592 -6.604.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.385.592 -6.604.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.455.249 44.059.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 73.840.841 37.455.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 73.944.275 37.479.728
Ticari Alacaklar
10 121.964.759 267.019.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 351.434 75.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 121.613.325 266.943.647
Diğer Alacaklar
11 7.770 77.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.770 77.148
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 11.450.529 80.836.881
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.465.578 1.807.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 255.860 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.463.982 0
ARA TOPLAM
210.552.753 387.221.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.552.753 387.221.023
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 3.604.399 16.902.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.604.399 16.902.276
Maddi Duran Varlıklar
18 118.251 188.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 538.193 509.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 538.193 509.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 13.834.811 18.981.814
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.095.654 36.582.979
TOPLAM VARLIKLAR
228.648.407 423.804.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 31.737.716 2.065.494
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 27.130.066 30.535.801
Ticari Borçlar
10 41.954.875 249.549.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 235.158 1.008.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 41.719.717 248.541.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 84.001 120.853
Diğer Borçlar
11 1.463.588 1.610.470
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.463.588 1.610.470
Türev Araçlar
12 0 404.709
Ertelenmiş Gelirler
15 3.805.020 3.797.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 3.449.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.041.724 19.939.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.041.724 19.939.322
ARA TOPLAM
124.216.990 311.473.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.216.990 311.473.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.604.399 16.902.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
213.895 67.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 213.895 67.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.818.294 16.969.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.035.284 328.443.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 100.613.123 95.360.939
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-810.827 -277.304
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.755 38.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.755 38.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.755 38.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.940.310 1.965.400
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.940.310 1.965.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.513.622 6.164.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.678.534 21.956.656
Net Dönem Karı veya Zararı
17.875.415 31.041.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.613.123 95.360.939
TOPLAM KAYNAKLAR
228.648.407 423.804.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 745.783.120 1.582.967.618
Satışların Maliyeti
28 -715.880.494 -1.532.280.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.902.626 50.686.935
BRÜT KAR (ZARAR)
29.902.626 50.686.935
Genel Yönetim Giderleri
29 -7.114.509 -6.771.664
Pazarlama Giderleri
29 -6.233.317 -5.691.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.986.349 24.622.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.689.477 -28.210.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.851.672 34.635.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.851.672 34.635.627
Finansman Gelirleri
33 8.939.251 4.530.162
Finansman Giderleri
33 -1.735.448 -2.370.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.055.475 36.795.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.180.060 -5.753.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -13.606.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.180.060 7.852.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.875.415 31.041.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.875.415 31.041.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.875.415 31.041.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,59584700 1,03472700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.572 -3.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -116.965 -4.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.393 861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.393 861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 -25.090 -5.035
Yabancı Para Çevrim Farkları
-25.090 -5.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.662 -8.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.756.753 31.033.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.756.753 31.033.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.314 Değişim: -0,44% Hacim : 5.192 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6587 Değişim: 1,42%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6638
Açılış: 5,5795
6,2811 Değişim: 1,48%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2869
Açılış: 6,1893
273,04 Değişim: 0,55%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 273,38
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.