***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:13

***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 42.262 0 42.262 0 0 1.970.435 0 0 0 3.802.795 16.219.963 18.077.982 34.297.945 74.306.957 74.306.957
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 18.077.982 -18.077.982 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.643 0 -5.643 0 0 0 0 0 0 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.272.919 5.272.919 5.268.227 0 5.268.227
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 5.272.919 5.272.919 5.272.919 5.272.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.643 -5.643 0 951 0 0 0 0 -4.692 -4.692
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -277.304 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 36.619 0 36.619 0 0 0 0 0 0 1.971.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.802.795 0 0 0 34.297.945 5.272.919 39.570.864 79.575.184 0 79.575.184
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 -277.304 3.229.361 38.817 0 38.817 0 0 0 0 0 0 1.965.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 21.956.656 31.041.808 52.998.464 95.360.939 0 95.360.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 31.041.808 -31.041.808 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.317 0 -22.317 0 0 0 0 0 0 -2.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.064.166 4.064.166 4.039.471 0 4.039.471
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.064.166 4.064.166 4.064.166 0 4.064.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -22.317 -22.317 0 -2.378 0 0 0 -24.695 0 -24.695
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.000.000 1.241.463 0 0 0 -277.304 0 3.229.361 0 0 0 0 0 0 16.500 0 16.500 0 0 0 0 0 0 1.963.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164.738 0 0 0 52.998.464 4.064.166 57.062.630 99.400.410 0 99.400.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.145.221 -16.697.967
Dönem Karı (Zararı)
4.064.166 5.272.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.026.889 10.932.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 46.001 41.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
205.965 91.005
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 253.688
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 205.965 -162.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.137.037 9.051.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 5.519 38.917
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 51.090 12.162
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.193.646 9.000.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.412.083 569.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -2.559.265 -3.336.589
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 2.995.717 3.598.843
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 3.205.944 -86.129
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -5.054.479 393.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.206.749 1.318.383
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.936.484 -139.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.827.474 -20.759.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 118.671.212 -34.878.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 587 -4.090.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 13.734.254 -4.250.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 -155.410.615 19.331.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.177.088 3.127.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.790.197 -4.554.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -35.498
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.449.904 -3.345.297
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
94.880 -8.762.877
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.482 -116.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.482 -116.425
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -12.779 -116.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -106.703 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.934.342 -24.185.162
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 3.434.583 609.296
Kredilerden Nakit Girişleri
8 3.434.583 609.296
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.862.379 -24.298.708
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.862.379 -24.298.708
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -506.546 -495.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.199.045 -40.999.554
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.199.045 -40.999.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.455.249 44.059.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.256.204 3.059.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.256.298 37.479.728
Ticari Alacaklar
10 159.367.299 267.019.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 75.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 159.367.299 266.943.647
Diğer Alacaklar
11 76.561 77.148
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 76.561 77.148
Türev Araçlar
12 229.994 0
Stoklar
13 66.896.662 80.836.881
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.115.539 1.807.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.479 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.936.484 0
ARA TOPLAM
237.885.316 387.221.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.885.316 387.221.023
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 10.937.593 16.902.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.937.593 16.902.276
Maddi Duran Varlıklar
18 178.158 188.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 594.211 509.910
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 594.211 509.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 17.780.644 18.981.814
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.490.606 36.582.979
TOPLAM VARLIKLAR
267.375.922 423.804.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.105.099 2.065.494
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 29.397.173 30.535.801
Ticari Borçlar
10 97.344.860 249.549.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 935.645 1.008.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 96.409.215 248.541.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 131.211 120.853
Diğer Borçlar
11 2.787.558 1.610.470
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.787.558 1.610.470
Türev Araçlar
12 0 404.709
Ertelenmiş Gelirler
15 3.374.530 3.797.396
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 3.449.904
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.796.766 19.939.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.796.766 19.939.322
ARA TOPLAM
156.937.197 311.473.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.937.197 311.473.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.937.593 16.902.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.722 67.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 100.722 67.307
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.038.315 16.969.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.975.512 328.443.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 99.400.410 95.360.939
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.241.463 1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)
-277.304 -277.304
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.229.361 3.229.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.500 38.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.500 38.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.500 38.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.963.022 1.965.400
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.963.022 1.965.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.164.738 6.164.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.998.464 21.956.656
Net Dönem Karı veya Zararı
4.064.166 31.041.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.400.410 95.360.939
TOPLAM KAYNAKLAR
267.375.922 423.804.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 286.708.689 384.818.526
Satışların Maliyeti
28 -276.153.064 -374.479.227
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.555.625 10.339.299
BRÜT KAR (ZARAR)
10.555.625 10.339.299
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.641.829 -1.942.883
Pazarlama Giderleri
29 -1.404.478 -1.414.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.773.533 4.838.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.278.370 -5.794.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.004.481 6.025.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.004.481 6.025.997
Finansman Gelirleri
33 899.428 936.777
Finansman Giderleri
33 -632.994 -371.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.270.915 6.591.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.206.749 -1.318.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -3.177.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.206.749 1.858.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.064.166 5.272.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.064.166 5.272.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.064.166 5.272.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,13547200 0,17576400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.317 -5.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -27.896 -7.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.579 1.411
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.579 1.411
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 -2.378 951
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.378 951
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.695 -4.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.039.471 5.268.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.039.471 5.268.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682441


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,2992 Değişim: -0,08%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3081
Açılış: 5,3036
5,9983 Değişim: -0,10%
Düşük 5,9882 19.02.2019 Yüksek 6,0087
Açılış: 6,00405
226,28 Değişim: 0,00%
Düşük 225,87 19.02.2019 Yüksek 226,43
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.