KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 21:34
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 827 -339 6.973 23.243 70.704
Yeni Bakiye
40.000 827 -339 6.973 23.243 70.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.250 25.250
Kar Dağıtımı
18.243 -23.243 -5.000
Dağıtılan Temettü
-5.000 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.243 -18.243
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 827 -339 25.216 25.250 90.954
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403
Yeni Bakiye
40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.250 19.250
Kar Dağıtımı
36.829 36.829
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.829 36.829
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 827 -469 62.045 19.250 121.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
91.738 108.150 43.480 56.942
FAKTORİNG GELİRLERİ
91.738 108.150 43.480 56.942
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
87.025 93.265 41.267 49.656
Diğer
87.025 93.265 41.267 49.656
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.713 14.885 2.213 7.286
Diğer
4.713 14.885 2.213 7.286
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-55.744 -65.784 -27.355 -34.068
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-47.616 -54.712 -22.803 -27.986
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-602 -602
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.105 -10.604 -3.724 -5.829
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-421 -468 -226 -253
BRÜT KAR (ZARAR)
35.994 42.366 16.125 22.874
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -11.601 -11.541 -5.931 -6.574
Personel Giderleri
-4.936 -3.660 -2.464 -1.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-235 -150 -120 -75
Genel İşletme Giderleri
-6.340 -4.891 -3.302 -2.738
Diğer
-90 -2.840 -45 -1.795
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
24.393 30.825 10.194 16.300
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 2.538 1.543 901 566
Bankalardan Alınan Faizler
366 398 25 158
Diğer
2.172 1.145 876 408
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -1.686 -24
Özel Karşılıklar
-1.536 -694
Genel Karşılıklar
-150 670
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -689 -276
Diğer
-689 -276
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
24.556 32.368 10.795 16.866
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.556 32.368 10.795 16.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -5.306 -7.118 -2.224 -3.736
Cari Vergi Karşılığı
-5.463 -7.730 -2.228 -4.113
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-32 -29
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
189 612 33 377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.250 25.250 8.571 13.130
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.250 25.250 8.571 13.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.250 25.250 8.571 13.130
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
9.743 39.285
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
79.391 81.823
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-53.304 -44.550
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.724 14.885
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
191
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.936 -3.660
Ödenen Vergiler
-5.880 -5.597
Diğer
-11.252 -3.807
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.559 -95.194
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
33.947 -72.254
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
33 -885
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.972 1.475
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-55.788 -28.100
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
11.277 4.570
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.184 -55.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-4.686 -291
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.686 -291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
55.516 144.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-50.529 -83.935
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-3.954
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.033 60.565
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.469 4.365
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 3.158 4.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 689 9.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.250 25.250 8.571 13.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.250 25.250 8.571 13.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
689 689 3.067 91 3.158
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 557.510 557.510 586.756 586.756
Faktoring Alacakları
557.481 557.481 586.728 586.728
Diğer Faktoring Alacakları
557.481 557.481 586.728 586.728
Takipteki Alacaklar
3 14.424 14.424 13.188 13.188
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -14.395 -14.395 -13.160 -13.160
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.664 5.664 1.013 1.013
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
338 338 303 303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
4 4.723 4.723 4.567 4.567
DİĞER AKTİFLER
3.610 3.610 3.610 3.610
ARA TOPLAM
572.534 572.534 599.316 91 599.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
572.534 572.534 599.316 91 599.407
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 358.641 358.641 416.028 416.028
FAKTORİNG BORÇLARI
4.311 4.311 2.339 2.339
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5 5.003 5.003
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
60.509 60.509 56.038 56.038
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
6 12.849 12.849 13.274 13.274
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.699 2.699 2.374 2.374
Genel Karşılıklar
10.150 10.150 10.000 10.000
Diğer Karşılıklar
900 900
CARİ VERGİ BORCU
8 2.224 2.224 2.641 2.641
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7.344 7.344 6.593 91 6.684
ARA TOPLAM
450.881 450.881 496.913 91 497.004
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
7 121.653 121.653 102.403 102.403
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-469 -469 -469 -469
Kar Yedekleri
62.045 62.045 25.216 25.216
Yasal Yedekler
8.351 8.351 6.510 6.510
Olağanüstü Yedekler
53.694 53.694 18.706 18.706
Kar veya Zarar
19.250 19.250 36.829 36.829
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.250 19.250 36.829 36.829
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
572.534 572.534 599.316 91 599.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 532 532
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
276.708 276.708 329.059 329.059
ALINAN TEMİNATLAR
22 4.209.222 4.209.222 3.975.496 3.975.496
VERİLEN TEMİNATLAR
65.296 65.296 65.302 65.302
TAAHHÜTLER
22 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
619.908 4.232 624.140 648.903 6.201 655.104
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.171.134 4.232 5.175.366 5.019.292 6.201 5.025.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781492


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.011 Değişim: -0,71% Hacim : 9.446 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.618 10.12.2019 Yüksek 109.378
Açılış: 108.912
5,8055 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8026 11.12.2019 Yüksek 5,8077
Açılış: 5,8058
6,4424 Değişim: -0,03%
Düşük 6,4379 11.12.2019 Yüksek 6,4464
Açılış: 6,4442
273,32 Değişim: -0,04%
Düşük 273,16 11.12.2019 Yüksek 273,54
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.