KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

24.02.2019 - 18:54
KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
45.018
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
197.601
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-130.721
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 25.830
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 388
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16 -9.653
Ödenen Vergiler
-13.467
Diğer
-24.960
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.000
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
225.645
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.937
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.218
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-234.466
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.976
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
47.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
8.9 65
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
65
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
198.856
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-245.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.491
Temettü Ödemeleri
12 -5.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-12
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.582
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 4.740
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 3.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
237.159
FAKTORİNG GELİRLERİ
13 237.159
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
213.493
Diğer
213.493
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.666
Diğer
23.666
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-151.999
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-132.657
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.357
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-985
BRÜT KAR (ZARAR)
85.160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
14 -23.826
Personel Giderleri
-9.653
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-229
Genel İşletme Giderleri
-13.772
Diğer
-172
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
61.334
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
15 4.332
Bankalardan Alınan Faizler
1.629
Diğer
2.703
KARŞILIKLAR
7 -17.906
Özel Karşılıklar
4 -7.906
Genel Karşılıklar
-10.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.760
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-10.931
Cari Vergi Karşılığı
16 -14.152
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 3.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.829
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
36.829
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.699


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.067 91 3.158
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.067 91 3.158
KREDİLER (Net)
4 586.756 586.756
Faktoring Alacakları
586.728 586.728
Diğer Faktoring Alacakları
586.728 586.728
Takipteki Alacaklar (Net)
4 28 28
Takipteki Faktoring Alacakları
13.188 13.188
Takipteki Finansman Kredileri
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Özel Karşılıklar (-)
-13.160 -13.160
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 1.013 1.013
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 303 303
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 4.567 4.567
DİĞER AKTİFLER
11 3.610 3.610
ARA TOPLAM
11 599.316 91 599.407
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 0 0
Satış Amaçlı
9 0 0
AKTİF TOPLAMI
599.316 91 599.407
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
5 416.028 416.028
FAKTORİNG BORÇLARI
4 2.339 2.339
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 56.038 56.038
Bonolar
56.038 56.038
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
13.274 13.274
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7 2.374 2.374
Genel Karşılıklar
10.000 10.000
Diğer Karşılıklar
7 900 900
CARİ VERGİ BORCU
16 2.641 2.641
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 6.593 91 6.684
ARA TOPLAM
496.913 91 497.004
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
12 102.403 102.403
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-469 -469
Kar Yedekleri
25.216 25.216
Yasal Yedekler
6.510 6.510
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
18.706 18.706
Kar veya Zarar
36.829 36.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.829 36.829
PASİF TOPLAMI
599.316 91 599.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40000 827 -339 6.973 23.243 70.704
Yeni Bakiye
40000 827 -339 6.973 23.243 70.704
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-130 -130
Dönem Net Karı (Zararı)
36.829 36.829
Kar Dağıtımı
18.243 -23.243 -5.000
Dağıtılan Temettü
-5.000 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.243 -18.243
Dönem Sonu Bakiyeler
40000 827 -469 25.216 36.829 102.403


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
532 532
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 329.059 329.059
ALINAN TEMİNATLAR
21 3.975.496 3.975.496
VERİLEN TEMİNATLAR
21 65.302 65.302
TAAHHÜTLER
0
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0
Kiralama Taahhütleri
0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
21 648.903 6.201 655.104
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.019.292 6.201 5.025.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.786 Değişim: 0,00% Hacim : 9.237 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.139 09.12.2019 Yüksek 109.125
Açılış: 108.896
5,8094 Değişim: 0,00%
Düşük 5,8058 10.12.2019 Yüksek 5,8128
Açılış: 5,8094
6,4320 Değişim: 0,03%
Düşük 6,4269 10.12.2019 Yüksek 6,4346
Açılış: 6,43
272,93 Değişim: 0,02%
Düşük 272,77 10.12.2019 Yüksek 273,37
Açılış: 272,88
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.