KAP ***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:34

***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.243 13.282
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-125 -42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125 -42
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-156 -53
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 11
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.118 13.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 0 0 0 827 0 -172 0 0 0 0 0 0 13.426 2.716 0 9.883 0 12.055 0 12.055 0 45.309
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20.000 0 0 0 827 0 -172 0 0 0 0 0 0 12.599 2.716 0 9.883 0 12.055 0 12.055 0 45.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.282 0 13.282 0 13.282
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.092 1.141 0 4.951 0 -12.055 0 -12.055 0 -5.963
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.963 0 -5.963 0 -5.963
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.092 1.141 0 4.951 0 -6.092 0 -6.092 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 0 0 0 827 0 -214 0 0 0 0 0 0 18.691 3.857 0 14.834 0 13.282 0 13.282 0 52.586
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 0 0 0 827 0 -214 0 0 0 0 0 0 18.691 3.857 0 14.834 0 13.282 0 13.282 0 52.586
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
20.000 0 0 0 827 0 -214 0 0 0 0 0 0 18.691 3.857 0 14.834 0 13.282 0 13.282 0 52.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.243 0 23.243 0 23.243
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.282 1.101 0 7.181 0 -13.282 0 -13.282 0 -5.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.282 1.101 0 7.181 0 -8.282 0 -8.282 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 0 0 0 827 0 -339 0 0 0 0 0 0 6.973 4.958 0 2.015 0 23.243 0 23.243 0 70.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
13.922 15.540
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
61.291 42.930
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-42.399 -22.392
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15 17.461 6.153
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 894
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 103 43
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
16 -6.674 -4.612
Ödenen Vergiler
-5.443 -3.355
Diğer
-10.417 -4.121
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-95.316 -4.350
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-527.015 -46.336
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.183 -109
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.493 4.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
426.200 36.500
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.175 1.420
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-81.394 11.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -1.397 -15
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 -41
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.397 -56
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
83.935 0
Temettü Ödemeleri
14 -5.000 -5.963
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
78.935 -5.963
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.856 5.171
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.596 3.425
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 4.740 8.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 99.115 46.225
FAKTORİNG GELİRLERİ
99.115 46.225
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
81.654 40.072
Diğer
81.654 40.072
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.461 6.153
Diğer
17.461 6.153
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-55.677 -21.895
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-51.984 -21.895
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.529 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-164 0
BRÜT KAR (ZARAR)
43.438 24.330
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -12.401 -8.281
Personel Giderleri
-6.674 -4.619
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-177 -192
Genel İşletme Giderleri
-5.200 -3.470
Diğer
-350 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
31.037 16.049
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 1.572 1.346
Bankalardan Alınan Faizler
362 452
Diğer
1.210 894
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
5 -3.551 -703
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
29.058 16.692
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.058 16.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-5.815 -3.410
Cari Vergi Karşılığı
18 -6.432 -3.530
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
18 617 120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.243 13.282
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.243 13.282
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
23.243 13.282
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 3 3 5 0 5
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
BANKALAR
4 4.682 55 4.737 8.561 30 8.591
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 804.922 0 804.922 260.723 0 260.723
Diğer Faktoring Alacakları
804.922 0 804.922 260.723 0 260.723
Yurt İçi
804.922 804.922 260.723 0 260.723
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
1.363 1.363 426 0 426
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
28 0 28 37 0 37
Takipteki Faktoring Alacakları
5.669 5.669 2.230 0 2.230
Özel Karşılıklar (-)
-5.641 -5.641 -2.193 0 -2.193
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 985 985 47 0 47
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 295 0 295 43 0 43
Diğer
295 295 43 0 43
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 273 273 83 0 83
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 1.313 1.313 665 0 665
DİĞER AKTİFLER
12 70 70 92 0 92
ARA TOPLAM
813.934 55 813.989 270.682 30 270.712
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0
AKTİF TOPLAMI
813.934 55 813.989 270.682 30 270.712
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
6 641.442 641.442 205.492 0 205.492
FAKTORİNG BORÇLARI
7 3.557 3.557 5.050 0 5.050
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 87.464 87.464 0 0 0
Bonolar
87.464 87.464 0
DİĞER BORÇLAR
7 1.774 1.774 1.025 0 1.025
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
7 3.688 55 3.743 3.446 30 3.476
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
13 1.386 1.386 732 0 732
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1.963 0 1.963 1.384 0 1.384
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8 1.810 1.810 1.384 0 1.384
Diğer Karşılıklar
5,8 153 153 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
18 1.956 1.956 967 0 967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
743.230 55 743.285 218.096 30 218.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 70.704 0 70.704 52.586 0 52.586
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 20.000 0 20.000
Sermaye Yedekleri
827 0 827 827 0 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 0 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-339 -339 -214 0 -214
Kar Yedekleri
6.973 0 6.973 18.691 0 18.691
Yasal Yedekler
4.958 4.958 3.857 0 3.857
Olağanüstü Yedekler
2.015 2.015 14.834 0 14.834
Kar veya Zarar
23.243 0 23.243 13.282 0 13.282
Net Dönem Karı veya Zararı
23.243 23.243 13.282 0 13.282
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
813.934 55 813.989 270.682 30 270.712


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
23.573 0 23.573 134 0 134
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
364.044 0 364.044 399.576 0 399.576
ALINAN TEMİNATLAR
23 2.230.090 0 2.230.090 672.160 0 672.160
VERİLEN TEMİNATLAR
23 52.302 0 52.302 6 0 6
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
23 674.005 11.091 685.096 363.879 2.211 366.090
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.344.014 11.091 3.355.105 1.435.755 2.211 1.437.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665214


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.