KAP ***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 20:39

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 504.570.932 419.116.748 249.874.518 199.948.622
Satışların Maliyeti
21 -251.380.781 -238.835.306 -120.097.054 -114.327.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
253.190.151 180.281.442 129.777.464 85.621.034
BRÜT KAR (ZARAR)
253.190.151 180.281.442 129.777.464 85.621.034
Genel Yönetim Giderleri
22 -42.274.826 -34.840.038 -22.356.143 -16.883.019
Pazarlama Giderleri
22 -75.520.213 -58.802.659 -40.602.446 -29.325.772
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -18.053.456 -15.666.545 -6.670.069 -7.095.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 61.736.170 38.427.115 36.409.993 19.753.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -56.215.986 -34.479.749 -33.603.970 -17.790.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.861.840 74.919.566 62.954.829 34.279.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 368.996 240.692 293.664 -30.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -754.332 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.230.836 74.405.926 63.248.493 34.249.011
Finansman Giderleri
26 -45.840.466 -28.953.837 -27.786.656 -13.924.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.390.370 45.452.089 35.461.837 20.324.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.144.718 -4.932.937 -6.577.278 -709.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -16.941.868 -3.122.182 -6.972.139 -549.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.797.150 -1.810.755 394.861 -159.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.245.652 40.519.152 28.884.559 19.614.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.245.652 40.519.152 28.884.559 19.614.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.245.652 40.519.152 28.884.559 19.614.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00320000 0,00200000 0,00140000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00320000 0,00200000 0,00140000 0,00100000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513
Transferler
60.331.101 -60.331.101 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.297 -91.239 40.519.152 40.032.616 40.032.616
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.955.710 -332.575 150.864.955 25.988.867 40.519.152 552.880.129 552.880.129
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 0 605.090.102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-292.500 -292.500 -292.500
Transferler
92.542.675 -92.542.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
442.534 -390.656 63.245.652 63.297.530 63.297.530
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.212.957 -837.000 150.864.955 118.239.042 63.245.652 668.095.132 668.095.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.394.627 96.986.705
Dönem Karı (Zararı)
63.245.652 40.519.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
171.724.273 82.817.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 14.937.265 13.918.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.430.422 17.051.888
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 890.530 -1.918.933
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.345.022 2.553.287
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 20.884.914 16.417.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.820.823 25.116.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 10.848.009 7.100.297
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.272.817 1.625.574
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 18.699.997 16.391.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.094.195 23.035.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.156.202 -2.831.744
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 40.250.397 25.867.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 14.144.718 4.932.937
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.229.012 -2.803.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-368.996 513.640
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -368.996 513.640
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
55.902.393 1.879.982
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.007.535 -828.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-190.022.571 -9.614.617
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.829.981 -28.399.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.253.531 4.628.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.576.450 -33.028.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.489.840 1.473.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.489.840 1.473.990
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-128.802.991 -5.659.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.332.229 -8.325.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.112.735 23.782.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.861.565 4.723.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.251.170 19.059.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
916.286 -1.558.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.051 53.696
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
303.051 53.696
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.693.885 4.223.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.205.717 4.794.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.723.823 6.399.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.481.894 -1.604.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.947.354 113.721.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -5.363.369 -4.198.530
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -16.189.358 -12.536.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-83.327.992 -59.515.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
412.781 446.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-25 412.781 446.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.900.877 -52.983.398
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.254.995 -15.604.286
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -48.645.882 -37.379.112
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.652.215 -7.684.922
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -12.652.215 -7.684.922
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 2.812.319 706.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.795.326 -8.672.966
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
573.838.468 419.554.577
Kredilerden Nakit Girişleri
429.371.343 419.554.577
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
144.467.125 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-439.987.882 -413.786.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.907.389 -406.738.209
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-114.080.493 -7.048.419
Ödenen Faiz
-29.276.278 -17.248.145
Alınan Faiz
24 3.221.018 2.807.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.861.961 28.798.183
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-390.656 -91.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.471.305 28.706.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.723.146 27.429.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.194.451 56.136.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
63.245.652 40.519.152 28.884.559 19.614.848
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
442.534 -395.297 442.534 -395.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 553.167 -494.121 553.167 -494.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 -110.633 98.824 -110.633 98.824
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-390.656 -91.239 -215.774 -32.115
Yabancı Para Çevrim Farkları
-390.656 -91.239 -215.774 -32.115
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.878 -486.536 226.760 -427.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.297.530 40.032.616 29.111.319 19.187.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.297.530 40.032.616 29.111.319 19.187.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.276.356 77.869.867
Ticari Alacaklar
7 376.386.922 292.032.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.046.625 11.793.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
355.340.297 280.239.253
Diğer Alacaklar
8 1.059.739 460.429
Stoklar
9 351.059.256 215.644.519
Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.063.832 22.731.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 127.603 392.497
Diğer Dönen Varlıklar
19 22.368.607 12.379.890
ARA TOPLAM
910.342.315 621.511.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
910.342.315 621.511.152
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 373.996.374 364.827.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
266.557.343 240.294.847
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 264.774.612 238.512.116
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.525.622 19.873.407
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.668.560 9.899.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
685.747.899 634.895.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.596.090.214 1.256.406.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 233.732.740 85.579.373
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 120.903.674 211.358.682
Ticari Borçlar
7 117.138.195 67.025.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.543.739 3.682.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
108.594.456 63.343.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.432.971 9.516.685
Diğer Borçlar
8 1.474.158 1.171.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.474.158 1.171.107
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.737.205 1.588.006
Ertelenmiş Gelirler
10 5.185.592 7.381.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 7.272.947 335.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.497.433 33.333.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 28.632.247 24.022.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 13.865.186 9.311.284
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.979.417 1.446.889
ARA TOPLAM
545.354.332 418.736.092
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
545.354.332 418.736.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 336.046.869 191.355.369
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 23.729.823 20.174.443
Ertelenmiş Gelirler
10 1.428.365 1.926.675
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.435.693 19.124.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.435.693 19.124.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.640.750 232.580.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
927.995.082 651.316.767
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
668.095.132 605.090.102
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.212.957 -6.655.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.212.957 -6.655.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.212.957 -6.655.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-837.000 -446.344
Yabancı Para Çevrim Farkları
-837.000 -446.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.239.042 25.988.867
Net Dönem Karı veya Zararı
63.245.652 92.542.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
668.095.132 605.090.102
TOPLAM KAYNAKLAR
1.596.090.214 1.256.406.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703321


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 1,94% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7578 Değişim: -0,87%
Düşük 5,7525 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4065 Değişim: -0,88%
Düşük 6,3985 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
276,65 Değişim: -0,44%
Düşük 276,17 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.