***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 18:22

***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 254.696.414 219.168.126
Satışların Maliyeti
21 -131.283.727 -124.507.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.412.687 94.660.408
BRÜT KAR (ZARAR)
123.412.687 94.660.408
Genel Yönetim Giderleri
22 -19.918.683 -17.957.019
Pazarlama Giderleri
22 -34.917.767 -29.476.887
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -11.383.387 -8.571.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 25.326.177 18.674.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -22.612.016 -16.689.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.907.011 40.640.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 75.332 270.878
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -754.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.982.343 40.156.915
Finansman Giderleri
26 -18.053.810 -15.028.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.928.533 25.127.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.567.440 -4.223.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.969.729 -2.572.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.402.289 -1.650.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.361.093 20.904.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.361.093 20.904.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.361.093 20.904.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 28 0,00170000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,00170000 0,00100000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -241.336 150.864.955 -34.342.234 60.331.101 512.847.513 512.847.513
Transferler
60.331.101 -60.331.101 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.124 20.904.304 20.845.180 20.845.180
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.560.413 -300.460 150.864.955 25.988.867 20.904.304 533.692.693 533.692.693
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.988.867 92.542.675 605.090.102 0 605.090.102
Transferler
92.542.675 -92.542.675
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-174.882 34.361.093 34.186.211 34.186.211
Dönem Sonu Bakiyeler
20 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -146.500 -6.655.491 -621.226 150.864.955 118.531.542 34.361.093 639.276.313 639.276.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.819.627 10.208.484
Dönem Karı (Zararı)
34.361.093 20.904.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.365.098 52.055.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21-23 6.569.229 5.777.435
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.266.388 14.550.275
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 515.530 -1.529.045
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.923.387 2.488.807
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.827.471 13.590.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.752.107 14.429.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 9.338.360 4.658.247
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.447.685 1.051.332
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.966.062 8.719.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.313.436 11.740.875
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.322.205 -1.148.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 15.635.641 12.889.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 7.567.440 4.223.675
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.169.786 -176.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.332 483.454
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -75.332 483.454
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.595.245 1.481.973
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-453.629 -454.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.911.905 -51.856.666
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.877.859 -71.156.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.399.176 2.525.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.478.683 -73.681.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.040.221 1.033.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.040.221 1.033.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.096.908 8.514.218
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
527.701 -1.603.881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.111.775 5.717.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.118.761 1.373.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.993.014 4.344.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.008.712 275.803
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.476 66.629
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.476 66.629
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.590.900 2.949.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.987.681 2.345.904
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.580.700 5.570.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.568.381 -3.224.892
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.814.286 21.103.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -4.845.473 -3.803.112
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -11.149.186 -7.091.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.334.297 -21.099.108
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.332 476.660
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-25 75.332 476.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.021.221 -20.292.489
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.879.439 -5.988.709
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.141.782 -14.303.780
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-13.635.245 -1.283.279
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -13.635.245 -1.283.279
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15 246.837 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.394.705 40.650.362
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
251.044.386 288.735.543
Kredilerden Nakit Girişleri
251.044.386 288.735.543
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.847.180 -237.672.747
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-242.345.543 -233.929.167
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.501.637 -3.743.580
Ödenen Faiz
-13.974.099 -11.511.202
Alınan Faiz
24 1.382.188 1.098.768
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.909.375 29.759.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-174.882 -59.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.084.257 29.700.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 77.723.146 27.429.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.638.889 57.129.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
34.361.093 20.904.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-174.882 -59.124
Yabancı Para Çevrim Farkları
-174.882 -59.124
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-174.882 -59.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.186.211 20.845.180
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.186.211 20.845.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.725.627 77.869.867
Ticari Alacaklar
7 343.241.452 292.032.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.192.270 11.793.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
329.049.182 280.239.253
Diğer Alacaklar
8 985.120 460.429
Stoklar
9 256.452.104 215.644.519
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.203.902 22.731.603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 496.602 392.497
Diğer Dönen Varlıklar
19 10.695.085 12.379.890
ARA TOPLAM
688.799.892 621.511.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
688.799.892 621.511.152
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 364.766.196 364.827.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
241.703.196 240.294.847
Şerefiye
14 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 239.920.465 238.512.116
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.508.652 19.873.407
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 12.301.832 9.899.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
652.279.876 634.895.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.341.079.768 1.256.406.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 73.186.947 85.579.373
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 215.430.951 211.358.682
Ticari Borçlar
7 95.137.235 67.025.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.800.935 3.682.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.336.300 63.343.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 12.525.397 9.516.685
Diğer Borçlar
8 1.204.583 1.171.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.204.583 1.171.107
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 1.667.742 1.588.006
Ertelenmiş Gelirler
10 4.048.118 7.381.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 9.969.729 335.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.071.159 33.333.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 23.665.642 24.022.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.405.517 9.311.284
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.012.984 1.446.889
ARA TOPLAM
450.254.845 418.736.092
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
450.254.845 418.736.092
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 208.485.687 191.355.369
Devlet Teşvik ve Yardımları
15 20.218.782 20.174.443
Ertelenmiş Gelirler
10 1.668.824 1.926.675
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.175.317 19.124.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.175.317 19.124.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.548.610 232.580.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.803.455 651.316.767
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
639.276.313 605.090.102
Ödenmiş Sermaye
20 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
20 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 2.870.803 2.870.803
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-146.500 -146.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.655.491 -6.655.491
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.655.491 -6.655.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.655.491 -6.655.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-621.226 -446.344
Yabancı Para Çevrim Farkları
-621.226 -446.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.531.542 25.988.867
Net Dönem Karı veya Zararı
34.361.093 92.542.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
639.276.313 605.090.102
TOPLAM KAYNAKLAR
1.341.079.768 1.256.406.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681228


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.