KAP DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2019 - 19:53

DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -255 286.073 56.043 508.727
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
8.219 8.219
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
8.219 8.219
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -255 286.073 8.219 56.043 516.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143 32.903 32.760
Kar Dağıtımı
5.650 -56.043 -50.393
Dağıtılan Temettü
-50.393 -50.393
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.650 -5.650 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -398 291.723 8.219 32.903 499.313
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -564 291.723 8.219 122.490 588.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100 32.935 32.835
Kar Dağıtımı
122.490 -122.490
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
122.490 -122.490
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -664 414.213 8.219 32.935 621.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.406.917 800.582 2.207.499 2.153.943 1.338.289 3.492.232
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 92.124 226.112 318.236 97.857 210.145 308.002
Teminat Mektupları
92.124 224.991 317.115 97.857 207.531 305.388
Diğer Teminat Mektupları
92.124 224.991 317.115 97.857 207.531 305.388
Akreditifler
0 1.121 1.121 0 2.614 2.614
Belgeli Akreditifler
1.121 1.121 2.614 2.614
TAAHHÜTLER
(1) 858.364 0 858.364 1.003.995 0 1.003.995
Cayılamaz Taahhütler
858.364 0 858.364 1.003.995 0 1.003.995
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 128.960 128.960
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
857.956 857.956 874.690 874.690
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
150 150 122 122
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
258 258 223 223
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
456.429 574.470 1.030.899 1.052.091 1.128.144 2.180.235
Alım Satım Amaçlı İşlemler
456.429 574.470 1.030.899 1.052.091 1.128.144 2.180.235
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
232.662 223.075 455.737 553.928 446.915 1.000.843
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
133.387 95.413 228.800 299.350 202.417 501.767
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
99.275 127.662 226.937 254.578 244.498 499.076
Para ve Faiz Swap İşlemleri
223.767 351.395 575.162 498.163 681.229 1.179.392
Swap Para Alım İşlemleri
130.000 158.171 288.171 0 583.461 583.461
Swap Para Satım İşlemleri
93.767 193.224 286.991 498.163 97.768 595.931
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
53.638.466 55.423 53.693.889 58.907.233 52.609 58.959.842
EMANET KIYMETLER
53.638.466 55.423 53.693.889 58.907.233 52.609 58.959.842
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
44.591.871 44.591.871 50.254.459 50.254.459
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.944.368 8.944.368 8.564.072 8.564.072
Tahsile Alınan Çekler
102.227 102.227 88.702 88.702
Diğer Emanet Kıymetler
55.423 55.423 52.609 52.609
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
55.045.383 856.005 55.901.388 61.061.176 1.390.898 62.452.074


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
46.933 4.043
Alınan Faizler
77.774 65.123
Ödenen Faizler
-25.242 -6.728
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.762 18.084
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.022 48.513
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.313 -13.632
Ödenen Vergiler
-13.572 -6.140
Diğer
12.502 -101.177
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
116.702 -298.337
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
170.984 -327.221
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
116.393 2.371
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
96.004 -238.300
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-66.439 -29.760
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
104.590 139.312
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
649.083 4.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-984.197 -16.441
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
30.284 167.702
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
163.635 -294.294
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-27.513 -1.826
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-26.966 -973
Diğer
-547 -853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.246 23.324
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
139.368 -272.796
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
787.745 418.241
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
927.113 145.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.935 32.903
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-100 -114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100 -114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125 -143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 29
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.835 32.789


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
973.488 297.194 1.270.682 1.117.440 299.959 1.417.399
Nakit ve Nakit Benzerleri
753.012 287.698 1.040.710 755.367 261.232 1.016.599
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 13.240 165.410 178.650 76.500 255.942 332.442
Bankalar
(3) 740.254 122.288 862.542 679.368 5.290 684.658
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-482 -482 -501 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 220.476 0 220.476 362.073 0 362.073
Devlet Borçlanma Senetleri
220.476 220.476 362.073 362.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 9.496 9.496 0 38.727 38.727
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.496 9.496 38.727 38.727
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5) 651.766 574.456 1.226.222 545.675 593.213 1.138.888
Krediler
652.406 574.456 1.226.862 546.714 593.213 1.139.927
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-640 -640 -1.039 -1.039
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
29.242 29.242 4.805 4.805
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.894 0 3.894 3.976 0 3.976
Şerefiye
0
Diğer
3.894 3.894 3.976 3.976
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 4.182 4.182 3.960 3.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 11.446 99.139 110.585 9.651 83.653 93.304
VARLIKLAR TOPLAMI
1.674.018 970.789 2.644.807 1.685.507 976.825 2.662.332
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 1.085.218 495.829 1.581.047 624.966 340.190 965.156
ALINAN KREDİLER
(3) 46 343.540 343.586 0 1.004.274 1.004.274
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 7.275 7.275 0 45.176 45.176
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.275 7.275 45.176 45.176
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 8.302 16.982 25.284 0
KARŞILIKLAR
(7) 6.801 32.117 38.918 11.005 26.154 37.159
Çalışan Hakları Karşılığı
4.922 11.492 16.414 10.017 7.510 17.527
Diğer Karşılıklar
1.879 20.625 22.504 988 18.644 19.632
CARİ VERGİ BORCU
(8) 17.332 17.332 12.868 0 12.868
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.684 6.112 9.796 3.713 5.252 8.965
ÖZKAYNAKLAR
(9) 621.569 0 621.569 588.734 0 588.734
Ödenmiş Sermaye
135.000 135.000 135.000 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-664 -664 -564 -564
Kar Yedekleri
414.213 0 414.213 291.723 0 291.723
Yasal Yedekler
84.802 84.802 84.802 84.802
Olağanüstü Yedekler
329.411 329.411 206.921 206.921
Kar veya Zarar
41.154 0 41.154 130.709 0 130.709
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
8.219 8.219 8.219 8.219
Dönem Net Kâr veya Zararı
32.935 32.935 122.490 122.490
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.742.952 901.855 2.644.807 1.241.286 1.421.046 2.662.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 94.331 65.123
Kredilerden Alınan Faizler
36.387 43.989
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
100 1.674
Bankalardan Alınan Faizler
41.505 4.917
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.516 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.770 14.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.770 14.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
53 404
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -27.178 -6.728
Mevduata Verilen Faizler
-24.915 -3.755
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.114 -508
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-51 -2.465
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-806 0
Diğer Faiz Giderleri
-292 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
67.153 58.395
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.582 13.044
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.762 18.084
Gayri Nakdi Kredilerden
611 566
Diğer
(9) 13.151 17.518
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.180 -5.040
Diğer
(9) -4.180 -5.040
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 590 -4.096
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-2.190 12.094
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
125 32.060
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.655 -48.250
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 3.022 4.359
FAALİYET BRÜT KÂRI
80.347 71.702
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -31 -16
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-21.313 -13.632
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -16.708 -15.797
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
42.295 42.257
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.295 42.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -9.360 -9.354
Cari Vergi Karşılığı
-9.557 -11.222
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -1.494
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
197 3.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 32.935 32.903
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 32.935 32.903
Grubun Karı (Zararı)
32.935 32.903
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hise Başına Kar 0,02430000 0,02430000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.722 Değişim: 0,91% Hacim : 4.493 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.070
Açılış: 104.475
5,7513 Değişim: 0,03%
Düşük 5,7421 15.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3469 Değişim: 0,09%
Düşük 6,3311 15.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
271,28 Değişim: -0,20%
Düşük 270,48 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.