KAP ***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2018 - 18:21

***DET*** DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sın 15 -41.786 2.951.463 2.909.677 2.909.677
Kar Payları
-1.080.000 -1.080.000 -1.080.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -198.785 3.118.670 888.058 1.590.979 2.951.463 16.238.551 16.238.551
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 688.166 -197.173 3.118.670 888.058 1.590.979 2.707.245 15.995.945 15.995.945
Transferler
176.993 2.530.252 -2.707.245 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -31.147 3.758.187 -1.778.220 1.948.820 1.948.820
Kar Payları
-840.000 -840.000 -840.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 688.166 -228.320 6.876.857 1.065.051 3.281.231 -1.778.220 17.104.765 17.104.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.858.771 -657.448
Dönem Karı (Zararı)
15 -1.778.220 2.951.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.490.185 1.860.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 115.992 123.873
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-54.616 39.229
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.041.748 1.463.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -521.994 233.697
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.071.315 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.127.176 -5.469.546
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 12.411.481 -4.755.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 5.643.647 -922.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-752.914 -159.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 828.615 373.630
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.999 8.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.652 -14.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.858.771 -657.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.347.226 -33.285
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.366.900 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -19.674 -33.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.090.175 2.120.889
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 610.320.862 938.039.742
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -626.529.289 -933.375.017
Ödenen Temettüler
12 -840.000 -1.080.000
Ödenen Faiz
6 -1.041.748 -1.463.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.822 1.430.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.822 1.430.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.073.996 252.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.189.818 1.683.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.189.818 1.073.996
Finansal Yatırımlar
5 1.117.661 13.529.142
Ticari Alacaklar
3-7 17.506.929 23.150.576
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 989.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.506.929 22.161.379
Diğer Alacaklar
1.270.890 517.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.270.890 517.976
Peşin Ödenmiş Giderler
30.713 19.717
ARA TOPLAM
21.116.011 38.291.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.116.011 38.291.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.317.254 8.729.811
Maddi Duran Varlıklar
8 2.181.889 2.268.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 24.664 34.283
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.523.807 11.032.682
TOPLAM VARLIKLAR
35.639.818 49.324.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.086.366 17.294.793
Ticari Borçlar
3-7 16.101.089 15.272.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 7.229 4.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.093.860 15.267.767
Diğer Borçlar
974 6.837
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
974 6.837
Kısa Vadeli Karşılıklar
175.300 202.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 166.271 161.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.029 41.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.831 151.969
ARA TOPLAM
17.530.560 32.928.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.530.560 32.928.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 372.827 361.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 372.827 361.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 631.666 36.605
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.004.493 399.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.535.053 33.328.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.104.765 15.995.945
Ödenmiş Sermaye
15 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
688.166 688.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.320 -197.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.320 -197.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.320 -197.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.876.857 3.118.670
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.876.857 3.118.670
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.876.857 3.118.670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.065.051 888.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.281.231 1.590.979
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -1.778.220 2.707.245
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.104.765 15.995.945
TOPLAM KAYNAKLAR
35.639.818 49.324.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 71.713.599 35.939.942 36.736.389 16.317.624
Satışların Maliyeti
13 -71.499.934 -31.615.551 -36.255.787 -14.555.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.665 4.324.391 480.602 1.761.955
BRÜT KAR (ZARAR)
213.665 4.324.391 480.602 1.761.955
Genel Yönetim Giderleri
-2.485.792 -2.200.983 -813.677 -717.048
Pazarlama Giderleri
-1.177.238 -977.346 -271.578 -390.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.123.085 3.444.690 9.078 970.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -64.649 -171 -22.739 -25
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.390.929 4.590.581 -618.314 1.624.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.390.929 4.590.581 -618.314 1.624.703
Finansman Gelirleri
194.217 58.415 77.024 28.930
Finansman Giderleri
-1.103.502 -1.463.836 -60.732 -575.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.300.214 3.185.160 -602.022 1.078.603
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
521.994 -233.697 116.804 -219.908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 521.994 -233.697 116.804 -219.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.778.220 2.951.463 -485.218 858.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.778.220 2.951.463 -485.218 858.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15 -1.778.220 2.951.463 -485.218 858.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç/Kayıp 15 -0,24700000 0,40990000 -0,06740000 0,11930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.147 -41.786 46 -23.908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -38.934 -52.233 57 -29.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.787 10.447 -11 5.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.787 10.447 -11 5.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.758.187 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.883.028 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
5.624.210
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-741.182
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.124.841 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.124.841
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.727.040 -41.786 46 -23.908
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.948.820 2.909.677 -485.172 834.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.948.820 2.909.677 -485.172 834.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,00% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 13.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7371 Değişim: 0,89%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7388
Açılış: 5,7034
6,3555 Değişim: 0,97%
Düşük 6,3156 16.09.2019 Yüksek 6,3607
Açılış: 6,3156
277,84 Değişim: 2,09%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 278,81
Açılış: 272,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.