KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 20:57

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.117.894 8.680.485 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.719 20.441.638 -186.146 20.234.773 20.234.773
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.138.613 29.122.123 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 69.916.632
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.138.613 29.122.133 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 69.916.632
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-92.128 -92.128
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-508.739 -876.915 -1.324.671 -2.710.325 -2.710.325
Dönem Karı (Zararı)
8.378.556 8.378.556 8.378.556
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.647.352 28.245.208 -1.324.671 960.423 -13.841.654 8.378.556 75.492.735 75.492.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.584.807 7.114.990
Dönem Karı (Zararı)
8.378.556 -186.146
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.405.235 2.551.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.174.122 4.133.751
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-876.915 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 -876.915 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.946 3.441.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 1.218.503 867.923
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.671.306 2.573.765
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 942.468 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 540.281 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-983.943 -719.772
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 0 178.563
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -928.984 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 679.300 1.005.999
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -734.259 -1.904.334
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 375.162 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 49.858 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.647.095 -1.950.965
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.647.095 -1.950.965
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 2.350.975 -3.511.496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
34-35 0 170.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-66.875 987.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.801.016 4.759.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.058.883 -6.749.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.832.955 -5.121.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -225.928 -1.627.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.659.796 1.144.894
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.935.674 1.148.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 275.878 -3.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -15.047.953 -26.956.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -3.204.646 3.604.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.990.254 31.820.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.374.728 3.570.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 17.615.526 28.250.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 642.579 806.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.004.727 2.071.365
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.806.213 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.198.514 2.071.365
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 4.597.417 -102.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.683 -880.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 671.928 -953.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -1.134.611 73.079
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.584.807 7.124.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -9.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.341.297 -8.497.913
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 -59.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 150.203 29.208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.491.500 -5.694.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.124.567 -5.641.736
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -366.933 -53.212
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
39 0 -2.772.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.811.044 3.486.094
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.265.597 22.228.540
Kredilerden Nakit Girişleri
66.265.597 22.228.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.693.572 -15.295.251
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -84.693.572 -15.295.251
Ödenen Faiz
31 -2.383.069 -3.447.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.567.534 2.103.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42 -8.567.534 2.103.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 8.888.394 6.785.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42 320.860 8.888.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 320.860 8.888.394
Ticari Alacaklar
7 23.758.576 12.155.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.741.417 6.108.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.017.159 6.047.385
Diğer Alacaklar
9 2.892.512 844.681
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.659.486 723.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 233.026 120.869
Stoklar
10 167.345.611 152.297.658
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.693.842 1.603.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 16.469 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.677.373 1.603.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 3.798 10.272
Diğer Dönen Varlıklar
25 969.159 1.508.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 969.159 1.508.352
ARA TOPLAM
199.984.358 177.308.391
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.756.635 180.080.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 225.491 202.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 225.491 202.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 10.443.447 8.796.352
Maddi Duran Varlıklar
14 53.559.584 53.436.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 811.553 655.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 3.746.794 1.768.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.511.081 72.583.847
TOPLAM VARLIKLAR
279.267.716 252.664.515
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.995.324 45.092.956
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.995.324 45.092.956
Banka Kredileri
36 4.995.324 45.092.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.386.507 19.744.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.386.507 19.744.830
Banka Kredileri
36 32.386.507 19.744.830
Ticari Borçlar
7 103.110.780 76.784.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.451.406 12.076.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 81.659.374 64.707.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 5.149.555 4.506.976
Diğer Borçlar
9 9.884.815 5.425.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.806.213 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.078.602 5.425.464
Türev Araçlar
37 1.698.296 0
Ertelenmiş Gelirler
12 5.662.648 1.065.231
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 3.929.266 941.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 1.733.382 123.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 214.468 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.058.624 5.227.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.397.580 2.103.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.661.044 3.123.925
ARA TOPLAM
167.161.017 157.847.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.161.017 157.847.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 27.486.005 21.097.433
Ticari Borçlar
7 0 20.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 20.279
Diğer Borçlar
9 0 15.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 15.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.437.074 3.766.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 5.437.074 3.766.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 3.690.885 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.613.964 24.899.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.774.981 182.747.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.492.735 69.916.632
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.597.856 27.983.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 28.245.208 29.122.123
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
26 -1.647.352 -1.138.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.324.671 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.324.671 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -1.324.671 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -13.841.654 -13.563.380
Net Dönem Karı veya Zararı
26 8.378.556 -186.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.492.735 69.916.632
TOPLAM KAYNAKLAR
279.267.716 252.664.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 347.648.021 207.421.540
Satışların Maliyeti
27 -189.033.820 -106.987.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
158.614.201 100.434.028
BRÜT KAR (ZARAR)
158.614.201 100.434.028
Genel Yönetim Giderleri
28 -16.228.332 -13.379.757
Pazarlama Giderleri
28 -109.710.704 -83.682.116
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -2.227.706 -1.747.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 36.045.770 27.644.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -31.933.239 -15.257.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.559.990 14.012.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 111.309 13.673
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.647.095 1.950.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.318.394 15.976.750
Finansman Gelirleri
31 0 0
Finansman Giderleri
31 -25.374.395 -19.674.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.943.999 -3.697.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33 -2.565.443 3.511.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -214.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -2.350.975 3.511.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.378.556 -186.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.378.556 -186.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.378.556 -186.146
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.385.654 20.420.919
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -972.453 22.968.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -652.229 -26.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
239.028 -2.520.651
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 95.538 -2.526.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 143.490 5.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.324.671 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.698.296 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37 -1.698.296
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.