KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 22:13

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.117.894 8.680.485 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.584 -128.453 -186.037 -186.037
Dönem Karı (Zararı)
-3.863.637 -3.863.637 -3.863.637
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.175.478 8.552.032 960.423 -13.563.380 -3.863.637 45.632.185 0 45.632.185
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.138.613 29.122.123 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632
Transferler
-186.146 186.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-422.989 -702.936 -1.125.925 -1.125.925
Dönem Karı (Zararı)
11.735 11.735 0 11.735
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 -1.561.602 28.419.187 960.423 -13.749.526 11.735 68.802.442 0 68.802.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.321.300 1.845.539
Dönem Karı (Zararı)
11.735 -3.863.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.735 -3.863.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.943.017 1.513.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.709.753 3.206.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.151.787 415.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 83.068 341.576
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.461.988 73.797
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.227.133 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.227.848 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -310.452 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -2.944.022 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 2.026.626 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
19 1.880.771 -327.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29-31 47.789 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.206.296 -1.592.997
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.206.296 -1.592.997
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 22.954 -188.188
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-132.319 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
366.548 4.203.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.325.169 -9.260.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -32.628.447 -10.060.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 303.278 799.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.910.181 -246.176
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.816.328 -272.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -93.853 26.644
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -13.541.163 -25.184.926
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.899.117 -1.280.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.717.820 31.037.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.470.313 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 24.247.507 31.037.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 392.891 935.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
786.204 2.460.074
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 786.204 2.460.074
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 23.116.961 5.315.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.971.698 426.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.971.698 426.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.321.300 1.853.182
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -7.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.180.300 -4.273.683
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 -59.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.002 11.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 37.002 11.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.217.302 -4.225.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.850.370 -4.225.067
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -366.932 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.526.920 -3.060.495
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36 47.797.100 0
Kredilerden Nakit Girişleri
47.797.100 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.380.368 -673.902
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
36 -49.380.368 -673.902
Ödenen Faiz
29 -3.943.652 -2.386.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.385.920 -5.488.639
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41 -7.385.920 -5.488.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 8.888.394 6.785.223
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41 1.502.474 1.296.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
41 1.502.474 8.888.394
Ticari Alacaklar
7 43.019.879 12.155.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.401.572 6.108.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.618.307 6.047.385
Diğer Alacaklar
9 5.738.844 844.681
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.540.140 723.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 198.704 120.869
Stoklar
10 165.910.133 152.297.658
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.928.226 1.603.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 39.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.888.473 1.603.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 4.237 10.272
Diğer Dönen Varlıklar
25 1.731.878 1.508.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 1.731.878 1.508.352
ARA TOPLAM
221.835.671 177.308.391
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 2.772.277 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.607.948 180.080.668
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.724.212
Diğer Alacaklar
9 218.402 202.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 218.402 202.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 10.002.648 8.796.352
Maddi Duran Varlıklar
14 52.914.529 53.436.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 871.702 655.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 5.337.681 1.768.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.069.174 72.583.847
TOPLAM VARLIKLAR
301.677.122 252.664.515
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 1.906.307 45.092.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 39.328.660 19.744.830
Ticari Borçlar
7 106.698.218 76.784.648
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 18.699.448 12.076.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 87.998.770 64.707.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 5.166.234 4.506.976
Diğer Borçlar
9 6.227.043 5.425.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.227.043 5.425.464
Ertelenmiş Gelirler
12 24.182.192 1.065.231
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 21.994.461 941.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.187.731 123.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 3.516.426 5.227.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.370.329 2.103.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.146.097 3.123.925
ARA TOPLAM
187.025.080 157.847.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.025.080 157.847.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 38.710.423 21.097.433
Ticari Borçlar
7 0 20.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 20.279
Diğer Borçlar
9 0 15.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 15.375
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.740.127 3.766.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.740.127 3.766.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.399.050 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.849.600 24.899.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.874.680 182.747.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.802.442 69.916.632
Ödenmiş Sermaye
26 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
26 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.857.585 27.983.510
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 28.419.187 29.122.123
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
26 -1.561.602 -1.138.613
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -13.749.526 -13.563.380
Net Dönem Karı veya Zararı
26 11.735 -186.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.802.442 69.916.632
TOPLAM KAYNAKLAR
301.677.122 252.664.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27 248.177.776 136.295.634 91.832.414 53.784.745
Satışların Maliyeti
27 -126.825.006 -67.629.582 -37.742.141 -29.041.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.352.770 68.666.052 54.090.273 24.743.668
BRÜT KAR (ZARAR)
121.352.770 68.666.052 54.090.273 24.743.668
Genel Yönetim Giderleri
28 -11.335.746 -9.350.163 -4.732.481 -3.066.399
Pazarlama Giderleri
28 -78.485.242 -59.235.262 -27.997.145 -20.801.574
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.701.710 -1.293.143 -573.908 -436.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 37.232.735 13.326.552 19.858.048 4.278.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -21.640.818 -5.259.777 -13.362.339 -1.200.058
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.421.989 6.854.259 27.282.448 3.517.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 0 6.456 0 -5.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.206.296 1.592.997 601.219 800.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.628.285 8.453.712 27.883.667 4.312.660
Finansman Gelirleri
31 3.480.693 0 2.735.501 0
Finansman Giderleri
31 -50.074.289 -12.505.537 -31.948.052 -4.964.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.689 -4.051.825 -1.328.884 -651.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.954 188.188 911.577 61.397
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -22.954 188.188 911.577 61.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.735 -3.863.637 -417.307 -590.188
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.735 -3.863.637 -417.307 -590.188
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.735 -3.863.637 -417.307 -590.188
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.125.925 -186.037 -332.815 -42.817
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 -776.971 -128.453 -195.481 -42.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -542.294 0 -203.638 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -57.584 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193.340 0 66.304 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
26 74.035 0 21.503 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 119.305 0 44.801 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.125.925 -186.037 -332.815 -42.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.114.190 -4.049.674 -750.122 -633.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.114.190 -4.049.674 -750.122 -633.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719321


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6707 Değişim: 1,63%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2933 Değişim: 1,68%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
273,98 Değişim: 0,90%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.