KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:03
KAP ***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.221.970 5.500.255 8.851.757 -730.732 960.423 3.834.799 -4.098.059 63.540.413 0 63.540.413
Transferler
-4.098.059 4.098.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.272 -387.162 -13.300.120 -13.858.554 0 -13.858.554
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.221.970 5.500.255 8.680.485 -1.117.894 960.423 -263.260 -13.300.120 49.681.859 0 49.681.859
Transferler
-13.300.120 13.300.120
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.441.638 -20.719 -186.146 20.234.773 0 20.234.773
Dönem Sonu Bakiyeler
49.221.970 5.500.255 29.122.123 -1.138.613 960.423 -13.563.380 -186.146 69.916.632 0 69.916.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.114.990 -13.610.223
Dönem Karı (Zararı)
-186.146 -13.300.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-186.146 -13.300.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.551.533 866.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28-33 4.133.751 4.465.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.441.688 -593.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 867.923 -50.107
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-34 2.573.765 -542.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-719.772 451.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 178.563 451.915
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.005.999 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.904.334 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -1.772.304
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.950.965 -1.453.937
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.950.965 -1.453.937
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -3.511.496 -230.834
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
170.724
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34-35 170.724
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
987.603 -891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.759.436 -1.175.978
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.749.524 4.845.856
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.121.753 5.689.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.627.771 -843.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.144.894 -1.929.003
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.148.461 -1.872.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.567 -56.730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -26.956.453 -9.518.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.604.889 -3.032.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.820.990 5.334.398
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.570.365 2.773.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 28.250.625 2.561.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 806.082 589.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.071.365 996.329
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.071.365 996.329
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -102.199 -1.696.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-880.608 3.234.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -953.687 3.234.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 73.079 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.124.823 -13.609.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.833 -439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.497.913 -4.675.108
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 -59.896 21.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.208 40.724
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 29.208 40.724
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.694.948 -4.736.996
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.641.736 -4.673.945
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -53.212 -63.051
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
39 -2.772.277 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.486.094 24.102.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.228.540 25.943.384
Kredilerden Nakit Girişleri
22.228.540 25.943.384
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.295.251 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.295.251 0
Ödenen Faiz
37 -3.447.195 -1.840.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.103.171 5.817.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.103.171 5.817.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.785.223 967.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.888.394 6.785.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.888.394 6.785.223
Ticari Alacaklar
7 12.155.786 5.469.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.108.401 813.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.047.385 4.656.192
Diğer Alacaklar
9 844.681 2.001.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 723.812 1.872.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 120.869 129.512
Stoklar
10 152.297.658 125.341.205
Peşin Ödenmiş Giderler
1.603.248 5.208.137
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 85
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.603.248 5.208.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 10.272 439
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.508.352 1.534.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 1.508.352
ARA TOPLAM
177.308.391 146.340.813
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 2.772.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.080.668 146.340.813
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.724.212 7.664.316
Diğer Alacaklar
9 202.384 190.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 202.384 190.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 8.796.352 6.845.387
Maddi Duran Varlıklar
13 53.436.694 29.037.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 655.959 725.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 1.768.246 777.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.583.847 45.240.534
TOPLAM VARLIKLAR
252.664.515 191.581.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 45.092.956 7.601.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 19.744.830 28.409.763
Ticari Borçlar
7 76.784.648 45.866.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.076.678 8.506.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 64.707.970 37.360.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.506.976 3.700.895
Diğer Borçlar
9 5.425.464 3.335.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.425.464 3.335.650
Ertelenmiş Gelirler
12 1.065.231 1.167.430
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 941.972 452.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 123.259 715.250
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.227.887 2.284.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.103.962 1.807.273
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.123.925 477.081
ARA TOPLAM
157.847.992 92.366.255
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.847.992 92.366.255
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 21.097.433 46.258.999
Ticari Borçlar
7 20.279 44.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.279 44.841
Diğer Borçlar
9 15.375 33.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.375 33.824
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.766.804 3.195.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.766.804 3.195.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.899.891 49.533.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.747.883 141.899.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.916.632 49.681.859
Ödenmiş Sermaye
30 49.221.970 49.221.970
Sermaye Düzeltme Farkları
30 5.500.255 5.500.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.983.510 7.562.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 29.122.123 8.680.485
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -1.138.613 -1.117.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 960.423 960.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -13.563.380 -263.260
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -186.146 -13.300.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.916.632 49.681.859
TOPLAM KAYNAKLAR
252.664.515 191.581.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 207.421.540 151.465.709
Satışların Maliyeti
31 -106.987.512 -78.198.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.434.028 73.267.552
BRÜT KAR (ZARAR)
100.434.028 73.267.552
Genel Yönetim Giderleri
33 -13.379.757 -12.486.139
Pazarlama Giderleri
33 -83.682.116 -69.452.765
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.747.847 -1.919.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 27.644.945 14.354.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -15.257.141 -4.954.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.012.112 -1.191.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 13.673 12.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.950.965 1.453.937
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.976.750 275.772
Finansman Giderleri
37 -19.674.392 -13.806.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.697.642 -13.530.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.511.496 230.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 3.511.496 230.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-186.146 -13.300.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
-186.146 -13.300.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-186.146 -13.300.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.420.919 -558.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.968.133 -180.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.563 -483.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.520.651 105.804
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
36 -2.526.495 9.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36 5.844 96.790
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.420.919 -558.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.234.773 -13.858.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.234.773 -13.858.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665078


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.165 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9528 Değişim: 0,83%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4383 Değişim: 1,07%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
461,02 Değişim: -0,99%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.