KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 18:11
KAP ***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DERAS*** DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.465.932 -29.243 208.393 1.056.124 2.672.872 12.374.078 0 12.374.078
Transferler
2.672.872 -2.672.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.007 1.685.926 1.642.919
Dönem Karı (Zararı)
1.685.926 1.685.926
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.007 -43.007
Sermaye Arttırımı
15 534.068 534.068 534.068
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -72.250 208.393 3.728.996 1.685.926 14.551.065 14.551.065
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -92.104 208.393 3.728.996 3.612.724 22.458.009 22.458.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-222.851 -222.851 -222.851
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.000.000 -92.104 208.393 3.506.145 3.612.724 22.235.158 22.235.158
Transferler
3.612.724 -3.612.724
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.819 2.001.942 1.825.123 1.825.123
Dönem Karı (Zararı)
2.001.942 2.001.942 2.001.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.819 -176.819 -176.819
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -268.923 208.393 7.118.869 2.001.942 24.060.281 24.060.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.721.630 -5.272.860
Dönem Karı (Zararı)
22 2.001.942 1.685.926
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.001.942 1.685.926
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
842.349 1.101.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 884.529 211.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 68.227
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 68.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-49.982 4.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -82.862 4.697
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 32.880 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-177.229 -114.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.029.417 -364.131
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.206.646 249.307
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-344.785 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -344.785 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 529.816 931.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.412.063 -8.078.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.104.890 -12.775.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 3.334.789 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.439.679 -12.775.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-387.354 -384.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -387.354 -384.866
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -9.438.215 -7.137.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.365.759 -8.891.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.097.580 16.587.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.097.580 16.587.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 119.208 27.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.363 -726.006
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -868.064
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 169.363 142.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 63.581 5.169.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-565.577 52.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-639.025 17.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
73.448 35.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.567.772 -5.291.708
Ödenen Faiz
17 1.206.646 -249.307
Alınan Faiz
17 -1.029.417 364.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -331.087 -95.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.077.797 -1.513.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-270.039 -377.052
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -262.887 -337.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.152 -39.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -807.758 -1.136.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.885.059 12.887.216
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 0 534.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.021.550 19.306.096
Kredilerden Nakit Girişleri
6 30.021.550 19.306.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.534.483 -6.952.948
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.534.483 -6.952.948
Ödenen Faiz
20 166.508 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -768.516 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.085.632 6.100.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.085.632 6.100.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.403.638 2.275.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.489.270 8.375.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.489.270 8.403.638
Ticari Alacaklar
34.646.013 24.541.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 3.334.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.646.013 21.206.334
Diğer Alacaklar
1.202.921 815.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.202.921 815.567
Stoklar
9 30.311.245 20.873.030
Peşin Ödenmiş Giderler
3.083.674 717.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.083.674 717.915
Diğer Dönen Varlıklar
774.585 154.879
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
774.585 154.879
ARA TOPLAM
81.507.708 55.506.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.507.708 55.506.152
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 18.741.543 17.589.000
Maddi Duran Varlıklar
12 2.371.181 2.308.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.887.126 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
149.104 162.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.148.954 20.059.310
TOPLAM VARLIKLAR
104.656.662 75.565.462
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.759.035 10.336.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.759.035 10.336.821
Banka Kredileri
6 26.759.035 10.336.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.893.543 12.571.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.893.543 12.571.003
Banka Kredileri
6 15.400.613 12.571.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 1.492.930 0
Ticari Borçlar
24.844.712 17.747.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.844.712 17.747.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 618.829 499.621
Diğer Borçlar
649.237 479.874
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 649.237 479.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.287.078 1.223.497
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.287.078 1.223.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 214.525 113.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 34.970
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 67.850 34.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
269.074 195.626
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
269.074 195.626
ARA TOPLAM
71.603.883 43.202.071
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.603.883 43.202.071
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.472.071 8.494.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.472.071 8.494.471
Banka Kredileri
6 6.729.714 8.494.471
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 742.357 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
778.566 634.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 778.566 634.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 741.861 776.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.992.498 9.905.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.596.381 53.107.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.060.281 22.458.009
Ödenmiş Sermaye
15 15.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-268.923 -92.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.923 -92.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -268.923 -92.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
208.393 208.393
Yasal Yedekler
208.393 208.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 7.118.869 3.728.996
Net Dönem Karı veya Zararı
22 2.001.942 3.612.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.060.281 22.458.009
TOPLAM KAYNAKLAR
104.656.662 75.565.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 83.389.179 70.357.810 43.502.758 36.018.702
Satışların Maliyeti
16 -73.336.212 -60.337.199 -38.152.740 -29.368.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.052.967 10.020.611 5.350.018 6.650.424
BRÜT KAR (ZARAR)
10.052.967 10.020.611 5.350.018 6.650.424
Genel Yönetim Giderleri
-1.351.424 -837.068 -797.838 -418.393
Pazarlama Giderleri
-2.339.381 -1.878.511 -1.368.107 -984.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.770.226 4.082.087 1.406.488 1.914.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -3.506.079 -2.320.004 -799.893 -1.532.969
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.626.309 9.067.115 3.790.668 5.629.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 711.966 206.268 186.091 109.863
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -10.720 -12.908 -8.778 -6.255
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.327.555 9.260.475 3.967.981 5.732.970
Finansman Gelirleri
19 370.705 42.107 200.890 42.107
Finansman Giderleri
19 -6.166.502 -6.685.596 -2.780.971 -4.331.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.531.758 2.616.986 1.387.900 1.443.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-529.816 -931.060 -305.816 -332.833
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -451.402 -273.846 -254.660 -186.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -78.414 -657.214 -51.156 -145.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.001.942 1.685.926 1.082.084 1.110.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.001.942 1.685.926 1.082.084 1.110.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.001.942 1.685.926 1.082.084 1.110.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-176.819 -43.007 -37.762 13.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-226.692 -55.137 -48.413 17.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.873 12.130 10.651 -3.896
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.873 12.130 10.651 -3.896
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-176.819 -43.007 -37.762 13.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.825.123 1.642.919 1.044.322 1.124.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.825.123 1.642.919 1.044.322 1.124.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780249


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.