KAP ***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 18:35

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -188.428 3.721.237 2.488 662.103 247.474 31.247.634 8.659.474 55.351.982 9.181 55.361.163
Transferler
1.400 8.658.074 -8.659.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.628
Dönem Karı (Zararı)
2.554.022 2.554.022 564 2.554.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.889 64.739 64.739
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.265.343 3.265.343 -3.265.343 -3.265.343 -3.265.343
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -3.453.771 3.721.237 -2.401 731.731 3.514.217 36.640.365 5.108.044 54.705.400 9.745 54.715.145
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Transferler
2.407 4.061.921 -4.061.921 2.407 2.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.885
Dönem Karı (Zararı)
-219.146 -219.146 -219.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.885 2.885
Sermaye Arttırımı
39.000.000 39.000.000 39.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2.361.082 -37.748.114 -35.387.032 13.563.856 -21.823.176
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
26.363 26.363 26.363
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 2.447.891 6.407.943 -219.146 67.029.792 13.573.820 80.603.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.263.549 9.345.896
Dönem Karı (Zararı)
-219.146 2.554.586
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-219.146 2.554.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.095 -741.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.363 118.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-56.885
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-56.885
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.967 1.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.967 1.977
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.235 -798.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.070.479
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.235 271.623
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
186.727
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-163.554
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-163.554
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-29.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.470.600 7.623.724
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
113.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.479.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.479.547
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.700.083 9.092.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.591 -950.920
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.743 39.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.848 -989.958
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.569.896 -65
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
62.333.643 -91.163
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.451.995 4.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.018.446 4.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.433.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
493.871 1.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.836.048 -530.815
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
47.563.605 8.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-727.557 -539.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
821.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
399.155 -15.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
399.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
72.263.549 9.436.836
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-90.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.533.117 -630.950
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-45.517.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.015.785 -630.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-630.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.285 -2.456.987
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.265.343
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.265.343
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.669
Kredilerden Nakit Girişleri
20.000.669
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000
Ödenen Faiz
-111.285 -271.623
Alınan Faiz
1.079.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.619.147 6.257.959
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-186.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.619.147 6.071.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.264 39.968.512
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.652.411 46.039.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.652.411 33.264
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Finansal Yatırımlar
7 2.700.083
Ticari Alacaklar
9 2.479.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 2.479.547
Diğer Alacaklar
12 109.133 8.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 37.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 71.390 8.414
Stoklar
10 40.570.305 409
Peşin Ödenmiş Giderler
11 422.504 8.920
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.920
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
45.188
Diğer Dönen Varlıklar
18 5.430.697 260.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 5.430.697 260.061
ARA TOPLAM
53.364.680 356.256
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.364.680 356.256
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 62.825.000
Diğer Alacaklar
12 14.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.872
Maddi Duran Varlıklar
14 25.079.040 62.755
Mobilya ve Demirbaşlar
58.369
Özel Maliyetler
4.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.500 3.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.000
Peşin Ödenmiş Giderler
11 697.029 63.444.256
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.444.256
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 697.029
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 152.947 150.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.771.388 63.660.174
TOPLAM VARLIKLAR
142.136.068 64.016.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 7.531.454 79.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.018.446
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.513.008 79.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 491.800 906
Diğer Borçlar
12 32.688.087 296.220
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 29.955.552 213.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.732.535 83.220
Ertelenmiş Gelirler
10 821.005
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 23.902
ARA TOPLAM
41.556.248 401.302
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.556.248 401.302
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
12 19.596.553
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 17.821.053
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.826 849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.826 849
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 576
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12 375.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.976.208 849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.532.456 402.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.029.792 63.604.315
Ödenmiş Sermaye
18 50.000.000 11.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.885 -2.407
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.885 -2.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.885 -2.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.447.891 60.446
Yasal Yedekler
60.446
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.407.943 40.094.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-219.146 4.061.921
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.573.820 9.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.603.612 63.614.279
TOPLAM KAYNAKLAR
142.136.068 64.016.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
2.434.877
Faiz Gelirleri
2.434.877
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.434.877
BRÜT KAR (ZARAR)
0 2.434.877
Genel Yönetim Giderleri
-796.832 -929.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
657.198 333.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.986 -10.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-167.620 1.828.032
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-167.620 1.828.032
Finansman Gelirleri
58.449 2.550.290
Finansman Giderleri
-112.520 -1.853.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-221.691 2.525.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.545 29.437
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.545 63.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-219.146 2.554.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
-219.146 2.554.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40 564
Ana Ortaklık Payları
-219.186 2.554.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.671 -4.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.989 -6.110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.318 1.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.318 1.221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 69.628
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
87.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
87.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.407
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.671 64.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-223.817 2.619.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 564
Ana Ortaklık Payları
-223.817 2.618.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705291


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7977 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4723 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,89 Değişim: 0,10%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.