KAP ***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.02.2019 - 18:10

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
137.849
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
566.998
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-362.107
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.309
Elde Edilen Diğer Kazançlar
16.072
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 28.134
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
17 -8.705
Ödenen Vergiler
-25.964
Diğer
-80.888
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-264.090
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-330.495
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
11.445
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
59
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
69.741
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-16.475
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-126.241
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
10-11 -1.664
Diğer
11 -4.233
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
369.016
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-250.500
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
118.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.923
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.699
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 25.303
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 14.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 575.288
FAKTORİNG GELİRLERİ
575.288
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
570.979
İskontolu
363.595
Diğer
207.384
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.309
İskontolu
2.415
Diğer
1.894
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-373.539
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-307.082
Finansal Kiralama Giderleri
-10
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-60.841
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.606
BRÜT KAR (ZARAR)
201.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -21.750
Personel Giderleri
-8.705
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-148
Genel İşletme Giderleri
-12.897
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
179.999
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 7.838.657
Bankalardan Alınan Faizler
122
Türev Finansal İşlemler Karı
36.368
Kambiyo İşlemleri Karı
7.786.015
Diğer
16.152
KARŞILIKLAR
17 -97.379
Özel Karşılıklar
-93.304
Diğer
-4.075
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -7.812.599
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-80.163
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.713.175
Diğer
-19.261
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
108.678
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -23.928
Cari Vergi Karşılığı
-38.268
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
84.750
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
84.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
84.750
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
84.750
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-337
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
74
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
74
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.766 11.447 18.213
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.157 11.447 14.604
Türev Finansal Varlıklar
6 3.609 3.609
KREDİLER (Net)
4 1.922.465 210.959 2.133.424
Faktoring Alacakları
4 1.909.762 210.959 2.120.721
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.008.010 44.694 1.052.704
Diğer Faktoring Alacakları
901.752 166.265 1.068.017
Takipteki Alacaklar (Net)
4 12.703 12.703
Takipteki Faktoring Alacakları
245.141 245.141
Özel Karşılıklar (-)
-232.438 -232.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.710 1.710
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 4.655 4.655
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 40.212 40.212
DİĞER AKTİFLER
14 13.708 166 13.874
ARA TOPLAM
1.989.516 222.572 2.212.088
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
844 844
Satış Amaçlı
844 844
AKTİF TOPLAMI
1.990.360 222.572 2.212.932
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
5 1.355.338 81.298 1.436.636
FAKTORİNG BORÇLARI
6.123 113 6.236
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
294 294
Finansal Kiralama Borçları
304 304
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-10 -10
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 387.128 387.128
Bonolar
387.128 387.128
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 0
KARŞILIKLAR
9 26.692 26.692
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 1.368 1.368
Diğer Karşılıklar
9 25.324 25.324
CARİ VERGİ BORCU
12.586 12.586
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 5.902 573 6.475
ARA TOPLAM
1.793.769 82.278 1.876.047
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
15 336.885 336.885
Ödenmiş Sermaye
137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
40.380 40.380
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380 40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-263 74.418
Yasal Yedekler
35.416 35.416
Olağanüstü Yedekler
39.002 39.002
Kar veya Zarar
84.750 84.750
Dönem Net Kâr veya Zararı
84.750 84.750
PASİF TOPLAMI
2.130.654 82.278 2.212.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 33.363 -21.483 62.538 252.398
Yeni Bakiye
137.600 40.380 33.363 -21.483 62.538 252.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-263 -263
Dönem Net Karı (Zararı)
84.750 84.750
Kar Dağıtımı
41.055 21.483 -62.538
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
336.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 372.688 33.465 406.153
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 411.085 11.560 422.645
ALINAN TEMİNATLAR
38.447.708 5.385.963 43.833.671
VERİLEN TEMİNATLAR
23 539.964 539.964
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
144.897 141.651 286.548
Alım Satım Amaçlı İşlemler
144.897 141.651 286.548
Swap Alım Satım İşlemleri
144.897 141.651 286.548
EMANET KIYMETLER
4 1.427.371 648.798 2.076.169
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
41.343.713 6.221.437 47.565.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738535


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.906 Değişim: -0,25% Hacim : 2.107 Mio.TL Son veri saati : 13:56
Düşük 93.741 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8919 Değişim: 0,13%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5549 Değişim: 0,55%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
281,67 Değişim: -0,09%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,94
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.