KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2018 - 18:11

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 189.792.546 189.792.546
Transferler
-22.767.333 22.767.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
622.743 -17.481.435 16.858.692 16.858.692
Dönem Karı (Zararı)
-17.481.435 -17.481.435 -17.481.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
622.743 622.743 622.743
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 3.121.158 -252.122.704 -17.481.435 -206.651.238 -206.651.238
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -95.691.514 -95.691.514 -95.691.514
Dönem Karı (Zararı)
-95.691.514 -95.691.514 -95.691.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -95.691.514 -306.046.643 -306.046.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.953.016 -35.976.139
Dönem Karı (Zararı)
-95.691.514 -17.481.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-95.691.514 -17.481.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.201.467 1.568.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.863.043 1.826.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-63.053 48.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -63.053 48.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 401.477 -305.259
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
75.537.031 -20.063.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.086.969 -5.288.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.086.969 -5.288.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.734.885 -1.672.314
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.734.885 -1.672.314
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 600.197 4.424.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 33.017.052 -24.571.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13 33.017.052 -24.571.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 379.612 993.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.251.093 4.742.990
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
57.251.093 4.742.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.110.931 1.307.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 412.468 1.358.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 698.463 -51.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.953.016 -35.976.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.506.956 261.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.506.956 -516.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.506.956 -516.820
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 0 778.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.177.214 36.581.486
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.177.214 36.581.486
Kredilerden Nakit Girişleri
20.177.214 36.581.486
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
717.242 866.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
717.242 866.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 667.573 382.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.384.815 1.249.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.384.816 667.573
Ticari Alacaklar
25.895.803 20.808.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.478.699 7.766.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.417.104 13.042.068
Diğer Alacaklar
1.757.874 1.461.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.757.874 1.461.484
Stoklar
8 9.636.581 10.236.778
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.834.130 5.148.523
Diğer Dönen Varlıklar
291.831 704.298
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 291.831 704.298
ARA TOPLAM
54.801.035 39.027.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.801.035 39.027.490
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 16.315.308 16.435.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.763.136 1.999.177
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.763.136 1.999.177
Peşin Ödenmiş Giderler
3.558.529 2.805.642
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.558.529 2.805.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.175.820 1.577.297
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.812.830 22.817.507
TOPLAM VARLIKLAR
77.613.865 61.844.997
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.633 123.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 110.633 123.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.226.718 27.855.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 53.226.718 27.855.915
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 3.994.292 37.440.599
Ticari Borçlar
106.254.251 73.237.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 106.254.251 73.237.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.451.054 3.071.442
Diğer Borçlar
15.777.298 11.432.716
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.777.298 11.432.716
Ertelenmiş Gelirler
56.016.136 2.078.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 56.016.136 2.078.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.094.560 396.096
ARA TOPLAM
239.924.942 155.635.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.924.942 155.635.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.225.209 108.959.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 137.225.209 108.959.765
Diğer Borçlar
1.167.039 2.198.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.167.039 2.198.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.266.664 5.329.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.266.664 5.329.717
Genel Karşılıklar
0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 76.654 76.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.735.566 116.564.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.660.508 272.200.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-306.046.643 -210.355.129
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.740.892 2.740.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.740.892 2.740.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.740.892 2.740.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-272.927.764 -252.122.704
Net Dönem Karı veya Zararı
-95.691.514 -20.805.060
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-306.046.643 -210.355.129
TOPLAM KAYNAKLAR
77.613.865 61.844.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 245.981.199 168.647.314 86.594.180 57.754.202
Satışların Maliyeti
18 -170.775.480 -124.281.742 -60.916.927 -43.305.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.205.719 44.365.572 25.677.253 14.449.040
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
75.205.719 44.365.572 25.677.253 14.449.040
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.053.614 -15.113.044 -3.554.414 -4.739.541
Pazarlama Giderleri
19 -26.672.426 -22.231.599 -10.731.348 -4.817.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -818.751 -785.220 -269.221 -211.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 20.847.548 13.023.046 12.575.417 2.601.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -50.576.328 -12.250.996 -36.754.879 -2.550.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.932.148 7.007.759 -13.057.192 4.731.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.932.148 7.007.759 -13.057.192 4.731.437
Finansman Gelirleri
22 0 4.072.715 0 0
Finansman Giderleri
22 -99.222.185 -28.867.160 -54.673.605 -8.158.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-95.290.037 -17.786.686 -67.730.797 -3.427.389
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-401.477 305.251 -551.382 54.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -401.477 305.251 -551.382 54.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.691.514 -17.481.435 -68.282.179 -3.373.045
DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.691.514 -17.481.435 -68.282.179 -3.373.045
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.691.514 -17.481.435 -68.282.179 -3.373.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 622.743 0 622.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 622.743 0 622.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 622.743 0 622.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.691.514 -16.858.692 -68.282.179 -2.750.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.691.514 -16.858.692 -68.282.179 -2.750.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719488


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: 0,00% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7235 Değişim: -0,34%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3098 Değişim: -0,32%
Düşük 6,3048 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
278,85 Değişim: -0,46%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.