KAP ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:15

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 -189.792.546 -189.792.546
Transferler
-22.767.333 22.767.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
622.743 -14.108.390 -13.485.647 -13.485.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
622.743
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 3.121.158 -252.122.704 -14.108.390 -203.278.193 -203.278.193
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.409.335 -27.409.335 -27.409.335
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -27.409.335 -237.764.464 -237.764.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.610.149 22.592.526
Dönem Karı (Zararı)
-27.409.335 -14.108.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-27.409.335 -14.108.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.927.000 8.574.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.216.872 1.214.656
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.226.129 1.832.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.226.129 1.832.788
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.542.958 5.311.171
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.542.958 5.311.171
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.090.946 466.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -149.905 -250.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.547.216 29.289.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
579.176 612.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 579.176 612.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-431.096 1.267.647
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-431.096 1.267.647
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -111.607 4.032.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -1.985.277 2.657.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.530.989 -13.820.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.530.989 -13.820.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.794 -138.056
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.764.764 29.565.764
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.764.764 29.565.764
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.724.001 5.112.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.064.881 23.755.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-454.732 -1.163.290
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-641.741 -334.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.334
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-641.741 -341.482
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-641.741 -341.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.005.506 -22.426.905
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.005.506 -22.426.905
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -11.005.506 -22.426.905
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.098 -168.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.098 -168.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 667.573 382.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 630.475 213.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 630.475 667.573
Ticari Alacaklar
20.229.667 20.808.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.583.825 7.766.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.645.842 13.042.068
Diğer Alacaklar
2.255.760 1.461.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.255.760 1.461.484
Stoklar
8 10.348.384 10.236.778
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.854.664 5.148.523
Diğer Dönen Varlıklar
341.120 704.298
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 341.120 704.298
ARA TOPLAM
39.660.070 39.027.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.660.070 39.027.490
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 16.017.755 16.435.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.841.646 1.999.177
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
0 0
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.841.646 1.999.177
Peşin Ödenmiş Giderler
4.084.777 2.805.642
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.084.777 2.805.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.727.202 1.577.297
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.671.417 22.817.507
TOPLAM VARLIKLAR
63.331.487 61.844.997
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.325 123.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 49.325 123.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
40.355.188 27.855.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 40.355.188 27.855.915
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 20.065.957 37.440.599
Ticari Borçlar
97.668.609 73.237.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 97.668.609 73.237.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.077.236 3.071.442
Diğer Borçlar
12.122.877 11.432.716
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.122.877 11.432.716
Ertelenmiş Gelirler
6.802.464 2.078.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 6.802.464 2.078.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 315.822 396.096
ARA TOPLAM
180.457.478 155.635.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.457.478 155.635.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.162.924 108.959.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 113.162.924 108.959.765
Diğer Borçlar
1.297.781 2.198.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.297.781 2.198.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.101.114 5.329.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.101.114 5.329.717
Genel Karşılıklar
0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 76.654 76.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.638.473 116.564.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.095.951 272.200.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-237.764.464 -210.355.129
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.740.892 2.740.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.740.892 2.740.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.740.892 2.740.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-272.927.764 -252.122.704
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.409.335 -20.805.060
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-237.764.464 -210.355.129
TOPLAM KAYNAKLAR
63.331.487 61.844.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 159.387.019 110.893.112 85.829.960 51.153.710
Satışların Maliyeti
18 -109.858.553 -80.976.580 -57.760.149 -36.777.934
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.528.466 29.916.532 28.069.811 14.375.776
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
49.528.466 29.916.532 28.069.811 14.375.776
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.499.200 -10.373.503 -5.307.892 -5.544.174
Pazarlama Giderleri
19 -15.941.078 -17.414.550 -8.587.905 -9.392.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -549.530 -573.658 -280.727 -229.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.272.130 10.421.950 5.065.807 4.162.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -13.821.448 -9.700.449 -9.502.780 -2.646.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.989.340 2.276.322 9.456.314 724.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.989.340 2.276.322 9.456.314 724.245
Finansman Gelirleri
22 0 4.072.715 0 4.072.715
Finansman Giderleri
22 -44.548.580 -20.708.335 -27.687.537 -9.130.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.559.240 -14.359.298 -18.231.223 -4.333.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
149.905 250.907 -118.196 18.827
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 149.905 250.907 -118.196 18.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.409.335 -14.108.391 -18.349.419 -4.315.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.409.335 -14.108.391 -18.349.419 -4.315.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.409.335 -14.108.391 -18.349.419 -4.315.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 622.743 0 622.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 622.743 622.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 622.743 0 622.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.409.335 -13.485.648 -18.349.419 -3.692.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.409.335 -13.485.648 -18.349.419 -3.692.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704342


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.223 Değişim: 1,32% Hacim : 5.640 Mio.TL Son veri saati : 16:26
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8974 Değişim: -0,50%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,4888 Değişim: -0,78%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
282,39 Değişim: -0,79%
Düşük 281,94 15.10.2019 Yüksek 284,53
Açılış: 284,53
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.