***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:51

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -229.355.371 -22.767.333 -189.792.546 -189.792.546
Transferler
-22.767.333 22.767.333 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.793.332 -9.793.332 -9.793.332
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.498.415 -252.122.704 -9.793.332 -199.585.878 -199.585.878
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -252.122.704 -20.805.060 -210.355.129 -210.355.129
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.805.060 20.805.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.059.917 -9.059.917 -9.059.917
Dönem Sonu Bakiyeler
53.281.753 6.549.990 2.740.892 -272.927.764 -9.059.917 -219.415.046 -219.415.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.224.719 6.690.499
Dönem Karı (Zararı)
-9.059.917 -9.793.333
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.059.917 -9.793.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
969.120 821.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 607.034 604.730
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
630.187 449.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 630.187 449.010
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -268.101 -232.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.866.078 15.662.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.772.627 -4.957.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -2.358.191 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.414.436 -4.957.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.875.203 1.972.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.875.203 1.972.898
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.631.370 5.171.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.185.113 -5.846.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 468.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.185.113 -6.315.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 516.150 830.207
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.027.955 17.601.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.027.955 17.601.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.320 890.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 232.871 907.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -79.551 -16.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.224.719 6.690.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.921 -177.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.921 -177.517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -108.921 -177.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.217.760 -5.803.627
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.217.760 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 1.217.760
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.803.627
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -5.803.627
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.880 709.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.880 709.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 667.573 382.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 551.693 1.091.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 551.693 667.573
Ticari Alacaklar
28.581.461 20.808.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.124.957 7.766.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.456.504 13.042.068
Diğer Alacaklar
1.411.635 1.461.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.411.635 1.461.484
Stoklar
8 8.605.407 10.236.778
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.247.456 5.148.523
Diğer Dönen Varlıklar
471.429 704.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 471.429 704.298
ARA TOPLAM
45.869.081 39.027.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.869.081 39.027.490
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 16.016.263 16.435.354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.920.155 1.999.177
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.920.155 1.999.177
Peşin Ödenmiş Giderler
4.631.760 2.805.642
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.631.760 2.805.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.845.398 1.577.297
Diğer Duran Varlıklar
37 37
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
37 37
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.413.613 22.817.507
TOPLAM VARLIKLAR
70.282.694 61.844.997
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 86.342 123.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 86.342 123.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 31.942.663 27.855.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 31.942.663 27.855.915
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 36.092.735 37.440.599
Ticari Borçlar
84.422.312 73.237.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 84.422.312 73.237.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.587.592 3.071.442
Diğer Borçlar
7 11.081.233 11.432.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.081.233 11.432.716
Ertelenmiş Gelirler
9 7.292.952 2.078.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.292.952 2.078.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 316.544 396.096
ARA TOPLAM
174.822.373 155.635.788
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.822.373 155.635.788
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 107.475.658 108.959.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 107.475.658 108.959.765
Diğer Borçlar
7 1.363.152 2.198.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.363.152 2.198.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.959.903 5.329.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.959.903 5.329.717
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 76.654 76.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.875.367 116.564.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
289.697.740 272.200.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-219.415.046 -210.355.129
Ödenmiş Sermaye
16 53.281.753 53.281.753
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.549.990 6.549.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 2.740.892 2.740.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.740.892 2.740.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.740.892 2.740.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-272.927.764 -252.122.704
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.059.917 -20.805.060
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-219.415.046 -210.355.129
TOPLAM KAYNAKLAR
70.282.694 61.844.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 73.557.059 59.739.402
Satışların Maliyeti
18 -52.098.404 -44.198.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.458.655 15.540.756
BRÜT KAR (ZARAR)
21.458.655 15.540.756
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.191.309 -4.829.329
Pazarlama Giderleri
19 -7.353.173 -8.021.942
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -268.803 -343.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.206.322 6.259.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.318.667 -7.053.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.533.025 1.552.077
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.533.025 1.552.077
Finansman Giderleri
22 -16.861.043 -11.577.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.328.018 -10.025.411
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 268.101 232.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 268.101 232.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.059.917 -9.793.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.059.917 -9.793.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.059.917 -9.793.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.059.917 -9.793.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.059.917 -9.793.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682917


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5764 Değişim: 0,46%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3145 Değişim: 0,30%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,74 Değişim: 0,40%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.