KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 20:31
KAP ***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***CSM*** CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -62.618 1.086.035 1.352.200 130.476.952 22.487.063 162.188.838 162.188.838
Transferler
22.487.063 -22.487.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.952 3.951.411 3.911.459 3.911.459
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 -102.570 1.086.035 1.352.200 152.964.015 3.951.411 166.100.297 166.100.297
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 6.761.000 88.206 -91.635 1.086.035 1.352.200 152.964.015 64.555.259 226.715.080 226.715.080
Transferler
64.555.259 -64.555.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.668 11.445.120 11.261.452 11.261.452
Dönem Sonu Bakiyeler
6.761.000 88.206 -275.303 1.086.035 1.352.200 217.519.274 11.445.120 237.976.532 237.976.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.552.187 1.790.009
Dönem Karı (Zararı)
11.445.120 3.951.411
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.445.120 3.951.411
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.841.534 8.554.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
269.602 152.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.613.461 12.362.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.613.461 12.362.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.592.768 -5.143.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.592.768 -5.143.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.868.171 1.182.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.060.819 6.743.591
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.368.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.368.342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6.135.504 -41.419.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.922.655 -3.619.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.922.655 -3.619.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.952.479 40.845.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.952.479 40.845.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.226.147 4.569.465
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.226.147 4.569.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.542.767 19.249.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.094.954 -17.459.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.108.279 4.818.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.138.854 -762.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.138.854 -762.187
Ödenen Faiz
-64.225.333
Alınan Faiz
79.194.758 5.580.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.092 6.608.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.556.092 6.608.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.382.321.623 157.637.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.384.877.715 164.245.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.412.051.704 1.410.487.002
Ticari Alacaklar
6 356.218.927 362.354.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 3.678.201 12.393.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
352.540.726 349.961.265
Peşin Ödenmiş Giderler
3.051.541 600.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.051.541 600.833
Diğer Dönen Varlıklar
17.038 387.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.038 387.315
ARA TOPLAM
1.771.339.210 1.773.829.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.771.339.210 1.773.829.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
7 26.490.718 24.648.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.490.718 24.648.494
Maddi Duran Varlıklar
8 10.959.893 12.359.874
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.771.618 554.456
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.520.740 20.396
Özel Maliyetler
8 7.667.535 22.201
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.762.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 216.940 250.903
Bilgisayar Yazılımları
9 216.940 250.903
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 2.966.527 4.276.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.151.332 43.052.794
TOPLAM VARLIKLAR
1.813.490.542 1.816.882.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
284.622.110 233.103.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
284.622.110 233.103.340
Banka Kredileri
284.622.110 233.103.340
Ticari Borçlar
6 352.673.481 350.721.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 352.673.481 349.794.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
926.067
Diğer Borçlar
7 489.055 9.807.530
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 489.055 7.412.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.394.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 4.761.195 4.403.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.080.349 19.681.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.080.349 19.681.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.505.629 3.413.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.505.629 3.413.301
ARA TOPLAM
659.131.819 621.129.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
659.131.819 621.129.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
913.540.588 966.515.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
913.540.588 966.515.910
Banka Kredileri
913.540.588 966.515.910
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.841.603 2.521.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.841.603 2.521.728
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.382.191 969.037.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.575.514.010 1.590.167.295
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
237.976.532 226.715.080
Ödenmiş Sermaye
13 6.761.000 6.761.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 88.206 88.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
810.732 994.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
810.732 994.400
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -275.303 -91.635
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.086.035 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.352.200 1.352.200
Yasal Yedekler
13 1.352.200 1.352.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 217.519.274 152.964.015
Net Dönem Karı veya Zararı
13 11.445.120 64.555.259
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
237.976.532 226.715.080
TOPLAM KAYNAKLAR
1.813.490.542 1.816.882.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20.886.580 17.999.354
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
20.886.580 17.999.354
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.886.580 17.999.354
BRÜT KAR (ZARAR)
20.886.580 17.999.354
Genel Yönetim Giderleri
-19.455.489 -16.660.560
Pazarlama Giderleri
-1.029.857 -892.988
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-59.025 -104.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
342.209 341.777
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
342.209 341.777
Finansman Gelirleri
86.603.001 5.143.623
Finansman Giderleri
-69.586.002 -339.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.359.208 5.145.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.914.088 -1.194.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.558.428 -886.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.355.660 -308.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.445.120 3.951.411
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.445.120 3.951.411
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.445.120 3.951.411
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-183.668 -39.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-229.585 -51.221
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.917 11.269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45.917 11.269
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.668 -39.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.261.452 3.911.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.261.452 3.911.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8017 Değişim: 0,38%
Düşük 7,7566 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4748 Değişim: 0,30%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
460,85 Değişim: 0,12%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.