KAP ***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:18

***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 3.001.337 -20.641 199.928 435.307 -604.550 -1.421.917 4.318.756 2.896.839
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-671.855 67.305 604.550 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.650 440.544 424.894 330.498 755.392
Dönem Karı (Zararı)
29 440.544 440.544 341.088 781.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.650 -15.650 -10.590 -26.240
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.329.482 -36.291 199.928 502.612 440.544 -997.023 4.649.254 3.652.231
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 2.105.842 -537 199.928 726.252 526.797 -875.016 4.744.567 3.869.551
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-712.266 1.239.063 -526.797 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.262 1.192.234 1.156.972 837.885 1.994.857
Dönem Karı (Zararı)
29 1.192.234 1.192.234 861.832 2.054.066
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.262 -35.262 -23.947 -59.209
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 3.325.712 -13.759.010 1.393.576 -35.799 199.928 1.965.315 1.192.234 281.956 5.582.452 5.864.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.234.488 1.446.298
Dönem Karı (Zararı)
2.054.066 781.632
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 2.054.066 781.632
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
626.010 1.067.729
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 570.700 1.017.643
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.759 82.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 42.488 62.621
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 37.271 19.475
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.595 -11.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 743
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -35.119 -160.531
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 36.714 148.330
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -26.044 -20.552
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-989.973 -241.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.093.549 -772.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.093.549 -772.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
288.317 87.934
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 288.317 95.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.691.400 -1.165.350
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -6.654 -55.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 268.099 506.067
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.329.599 506.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 142.242 177.945
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.060.087 901.430
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
751.631 710.299
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
308.456 191.131
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 2.096 1.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.789 77.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 40.789 77.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.690.103 1.608.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-455.615 -161.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-147.168 -248.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 489.855 1.595
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.855 1.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-637.023 -250.231
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -632.429 -246.497
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -4.594 -3.734
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.699 -1.169.269
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.896.467
Kredilerden Nakit Girişleri
9 6.896.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.699 -8.065.736
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -123.699 -8.065.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
963.621 28.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 963.621 28.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 361.867 73.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.325.488 101.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.325.488 361.867
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
10 2.755.100 1.698.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.755.100 1.698.265
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11 7.080 7.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.080 7.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
13 10.988.200 9.296.800
Peşin Ödenmiş Giderler
14 286.831 280.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
286.831 280.177
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 453.815 288.316
Diğer Dönen Varlıklar
1.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.800
ARA TOPLAM
15.818.314 11.932.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.818.314 11.932.505
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
15 6.562.998 6.984.578
Taşıtlar
5.895.752 6.458.852
Mobilya ve Demirbaşlar
666.022 521.997
Özel Maliyetler
1.224 3.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 29.162 31.114
Diğer Haklar
29.162 31.114
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 379.790 359.315
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.971.950 7.375.007
TOPLAM VARLIKLAR
22.790.264 19.307.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 38.293 95.780
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.293 95.780
Banka Kredileri
9 38.293 95.780
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 66.212
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 66.212
Banka Kredileri
9 0 66.212
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
10 2.947.172 2.714.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 2.061.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.947.172 652.692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 492.466 350.224
Diğer Borçlar
11 2.580.954 1.749.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.205.011 1.453.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
375.943 296.461
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
2.096 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 2.096 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 604.882 325.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
571.907 493.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 94.169 53.380
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 477.738 440.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
7.237.770 5.795.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.237.770 5.795.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
11 7.647.959 7.698.817
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.635.144 7.635.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.815 63.673
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 651.398 534.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
651.398 534.897
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.388.729 1.409.101
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.688.086 9.642.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.925.856 15.437.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.956 -875.016
Ödenmiş Sermaye
21.1 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2 3.325.712 3.325.712
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.5 -13.759.010 -13.759.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.357.777 2.105.305
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.357.777 2.105.305
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.4 1.393.576 2.105.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.3 -35.799 -537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.6 199.928 199.928
Yasal Yedekler
21.6 199.928 199.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.7 1.965.315 726.252
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.192.234 526.797
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 5.582.452 4.744.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.864.408 3.869.551
TOPLAM KAYNAKLAR
22.790.264 19.307.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 14.502.397 12.436.314 5.736.275 4.787.954
Satışların Maliyeti
22.2 -10.834.842 -10.300.043 -3.899.517 -3.819.616
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.667.555 2.136.271 1.836.758 968.338
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.667.555 2.136.271 1.836.758 968.338
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -1.158.284 -1.072.471 -327.756 -476.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 125.776 303.575 43.944 119.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -54.026 -187.193 -15.251 -14.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.581.021 1.180.182 1.537.695 597.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 46.540 43.166 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.770 -10.567 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.623.791 1.212.781 1.537.695 597.124
Finansman Gelirleri
27 77.152 6.522 33.363 3.970
Finansman Giderleri
27 -68.039 -171.102 -21.057 -42.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.632.904 1.048.201 1.550.001 558.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-578.838 -266.569 -227.227 -123.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -604.882 -287.121 -154.495 -125.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 26.044 20.552 -72.732 2.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.054.066 781.632 1.322.774 435.594
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.054.066 781.632 1.322.774 435.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.8 861.832 341.088 544.742 183.556
Ana Ortaklık Payları
29 1.192.234 440.544 778.032 252.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.209 -26.240 -96.249 24.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -74.012 -32.859 -120.312 31.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.803 6.619 24.063 -6.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 14.803 6.619 24.063 -6.195
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.209 -26.240 -96.249 24.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.994.857 755.392 1.226.525 460.530
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
837.885 330.498 506.282 193.468
Ana Ortaklık Payları
1.156.972 424.894 720.243 267.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718007


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6653 Değişim: 1,54%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2790 Değişim: 1,45%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,62 Değişim: 0,40%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.