KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 22:59
KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.525 -1.107 0 -6.632 -6.632 514 514 0 -420 31.640 31.220 25.102 -24.240 862
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.640 31.640 31.640 -24.647 6.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.525 -1.107 0 -6.632 -6.632 514 514 0 -420 0 -420 -6.538 407 -6.131
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.059 0 -1.059 -1.059 3.613 3.613 0 0 -5.522 -5.522 -2.968 -10.423 -13.391
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.522 -5.522 -5.522 -12.418 -17.940
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.059 0 -1.059 -1.059 3.613 3.613 0 0 0 0 2.554 1.995 4.549
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343 0 -343 -343 0 -343
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 402 402 71.598 72.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -15.698 -577 84.683 84.683 9.483 9.483 63.345 601.152 -5.522 595.630 1.018.495 215.705 1.234.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.062 13.844
Dönem Karı (Zararı)
-17.940 6.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.940 6.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.810 77.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,22 56.560 59.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
923 13.748
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1,23.2 923 272
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -813
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.2 0 14.289
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.488 1.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.916 2.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.215 -4.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.357 3.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.375 504
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.001 957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70.256 -41.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24.1 -69.828 -41.538
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-428 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 29 33.960
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.1,24.2 -16.169 -171
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.011 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.2 0 8.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.609 -50.414
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.007 -69.777
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.995 -2.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.012 -67.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.722 832
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.722 832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.839 -13.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.217 46.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.172 12.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.955 33.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.162 -4.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.162 -4.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.434 -9.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.845 -9.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.411 -809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.359 34.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.493 -4.094
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -13.210 -16.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.567 -28.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.930 216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.858 -38.342
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.085
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.965 -4.280
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.965 -297
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -3.983
Alınan Faiz
4.563 3.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.967 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.192 -384
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.718 18.048
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.162 -19.036
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
90.959 1.850
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-225 -80
Ödenen Temettüler
-343 -337
Ödenen Faiz
-2.755 -829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.697 -14.725
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.100 -2.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.597 -16.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.852 73.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 90.449 56.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 90.449 56.852
Ticari Alacaklar
252.298 278.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 623 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 251.675 276.284
Diğer Alacaklar
7.188 15.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.2 241 10.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1 6.947 5.348
Türev Araçlar
428 0
Stoklar
9 206.224 124.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 15.524 6.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 5.597 120
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 7.961 1.330
ARA TOPLAM
585.669 483.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
585.669 483.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
873 750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.2 873 750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 369.750 299.922
Maddi Duran Varlıklar
12 527.486 527.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.202 195.870
Şerefiye
14 191.772 187.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.430 8.332
Peşin Ödenmiş Giderler
10.2 454 4.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 25.104 23.383
Diğer Duran Varlıklar
18.2 33.397 30.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.155.266 1.083.213
TOPLAM VARLIKLAR
1.740.935 1.567.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 513 20.741
Ticari Borçlar
253.501 214.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 112.012 46.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 141.489 167.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 5.161 6.851
Diğer Borçlar
46.756 12.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.4 44.370 11.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.3 2.386 1.224
Ertelenmiş Gelirler
10.3 8.561 7.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.406 5.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.018 10.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 1.563 2.315
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.3 26.455 8.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.3 8.117 6.022
ARA TOPLAM
352.033 284.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.033 284.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 260 114
Diğer Borçlar
50.032 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.5 50.032 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.785 49.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.3 22.082 21.105
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15.3 27.703 28.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 54.625 57.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.702 107.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
506.735 391.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.018.495 1.021.404
Ödenmiş Sermaye
19 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
19 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 84.683 85.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 84.683 85.742
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -15.698 -14.639
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.483 5.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.483 5.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.345 57.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
601.152 575.374
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.522 31.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
215.705 154.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.234.200 1.175.934
TOPLAM KAYNAKLAR
1.740.935 1.567.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARA
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: 0,00% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8497 Değişim: 0,46%
Düşük 7,8140 30.11.2020 Yüksek 7,8627
Açılış: 7,814
9,4008 Değişim: 0,53%
Düşük 9,3493 30.11.2020 Yüksek 9,4122
Açılış: 9,3516
449,93 Değişim: 0,08%
Düşük 449,08 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.