KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:31

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 0 5.501 5.501 5.911 -8.602 -2.691
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.501 5.501 5.501 -9.086 -3.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 0 0 0 410 484 894
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.766 5.766 57.424 576.131 5.501 581.632 1.002.550 170.168 1.172.718
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.921 25.719 -31.640 -5.921 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.147 7.147 0 0 -48.736 -48.736 -41.589 -13.464 -55.053
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.736 -48.736 -48.736 -15.315 -64.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.147 7.147 0 0 0 0 7.147 1.851 8.998
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214 0 2.214 2.214 69.786 72.000
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 13.017 13.017 63.345 603.307 -48.736 554.571 982.029 210.852 1.192.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.566 -20.665
Dönem Karı (Zararı)
-64.051 -3.585
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-64.051 -3.585
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.455 59.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 41.994 44.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
805 -449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 805 200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.018 2.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.202 2.786
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.816 -609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.039 -530
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.746 3.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -6.516 10.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-834 -98
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-5.797 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.595 -63.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.161 -65.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.368 -2.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.529 -63.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-962 -1.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-962 -1.120
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.388 -9.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.127 25.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.912 33.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.215 -7.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15 -4.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15 -4.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.196 -8.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.782 -10.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.414 1.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.191 -7.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.698 -3.274
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -12.677 -10.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.521 -3.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.440 110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.958 -16.404
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.937 10.812
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.937 10.812
Alınan Faiz
2.263 2.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.797 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.177 794
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.848 19.896
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -19.551
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
139 1.192
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-495 -80
Ödenen Faiz
-1.315 -663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.090 -23.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.039 -1.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.051 -24.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.852 73.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 66.903 49.209


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 66.903 56.852
Ticari Alacaklar
338.417 278.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 1.250 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 337.167 276.284
Diğer Alacaklar
6.514 15.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 269 10.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.245 5.348
Stoklar
9 181.907 124.276
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 28.870 6.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.827 120
Diğer Dönen Varlıklar
4.163 1.330
ARA TOPLAM
632.601 483.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
632.601 483.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
815 750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
815 750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
299.922 299.922
Maddi Duran Varlıklar
11 543.051 527.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
201.551 195.870
Şerefiye
13 194.881 187.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.670 8.332
Peşin Ödenmiş Giderler
1.736 4.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 27.875 23.383
Diğer Duran Varlıklar
32.705 30.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.107.655 1.083.213
TOPLAM VARLIKLAR
1.740.256 1.567.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 96.244 20.741
Ticari Borçlar
280.282 214.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 97.060 46.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 183.222 167.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.070 6.851
Diğer Borçlar
17.690 12.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 16.481 11.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.209 1.224
Ertelenmiş Gelirler
10.2 14.308 7.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 663 5.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.108 10.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.228 2.315
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.880 8.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.191 6.022
ARA TOPLAM
440.556 284.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.556 284.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 331 114
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.649 49.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.1 20.435 21.105
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
34.214 28.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 51.839 57.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.819 107.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
547.375 391.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
982.029 1.021.404
Ödenmiş Sermaye
17 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
17 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.742 85.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 85.742 85.742
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -14.639 -14.639
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.017 5.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.017 5.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
63.345 57.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
603.307 575.374
Net Dönem Karı veya Zararı
-48.736 31.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
210.852 154.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.192.881 1.175.934
TOPLAM KAYNAKLAR
1.740.256 1.567.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 766.883 620.446 266.065 236.583
Satışların Maliyeti
18 -645.331 -524.479 -231.407 -194.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
121.552 95.967 34.658 41.787
BRÜT KAR (ZARAR)
18 121.552 95.967 34.658 41.787
Genel Yönetim Giderleri
19 -93.616 -78.142 -34.856 -23.586
Pazarlama Giderleri
-22.622 -15.644 -8.359 -4.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 7.898 13.529 3.918 4.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -64.385 -10.731 -47.645 -3.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.173 4.979 -52.284 15.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 6.631 99 650 25
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -201 0 -36
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-44.542 4.876 -51.634 15.295
Finansman Gelirleri
22.1 9.077 7.287 7.213 3.126
Finansman Giderleri
22.2 -35.102 -4.783 -25.046 -1.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.567 7.380 -69.467 17.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.516 -10.965 9.994 -5.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.872 -13.246 5.313 -6.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 8.388 2.281 4.681 395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.051 -3.585 -59.473 11.581
DÖNEM KARI (ZARARI)
-64.051 -3.585 -59.473 11.581
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.315 -9.086 -9.933 -11
Ana Ortaklık Payları
-48.736 5.501 -49.540 11.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) Kazanç TL 24 -0,56280000 0,06350000 -0,57210000 0,13390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.998 894 5.108 277
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.998 894 5.108 277
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.998 894 5.108 277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.053 -2.691 -54.365 11.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.464 -8.602 -8.755 187
Ana Ortaklık Payları
-41.589 5.911 -45.610 11.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.