***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:18

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 295 0 0 -8.323 -8.323 -8.028 -4.379 -12.407
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.323 -8.323 -8.323 -4.640 -12.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 295 0 0 0 0 295 261 556
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.651 5.651 57.424 576.131 -8.323 567.808 988.611 174.391 1.163.002
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411 29.229 -31.640 -2.411 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 2.023 0 0 35 35 2.058 -3.137 -1.079
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 -3.557 -3.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 2.023 0 0 0 0 2.023 420 2.443
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.860 0 -12.860 -12.860 12.860 0
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 7.893 7.893 59.835 591.743 35 591.778 1.010.602 164.253 1.174.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.902 -61.419
Dönem Karı (Zararı)
-3.522 -12.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.522 -12.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.527 15.598
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 12.213 11.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
114 -546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 114 108
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.945 3.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.005 2.043
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.940 1.784
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
655 -549
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.636 1.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 92
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 630 665
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-699 -29
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.1 -4.967 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.397 -59.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.334 -545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
552 -359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.886 -186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978 -1.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.978 -1.238
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.425 -27.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.613 -22.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.547 5.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.934 -28.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-376 -4.442
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-376 -4.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.897 -3.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.111 -15.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.214 12.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.392 -57.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14.1 -1.665 -1.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -5.845 -2.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.067 -3.808
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
829 29
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -7.441 -4.106
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-24 -105
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-24 -105
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.016 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.016 0
Alınan Faiz
553 374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.522 19.152
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.276 19.193
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
920 413
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -80
Ödenen Faiz
-674 -374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.447 -46.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.112 -638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.559 -46.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 56.852 73.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 32.293 26.969


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32.293 56.852
Ticari Alacaklar
329.172 278.902
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.066 2.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 327.106 276.284
Diğer Alacaklar
26.451 15.554
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.1 10.230 10.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.221 5.348
Stoklar
9 143.249 124.276
Peşin Ödenmiş Giderler
13.539 6.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 167 120
Diğer Dönen Varlıklar
4.069 1.330
ARA TOPLAM
548.940 483.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
548.940 483.987
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
780 750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
780 750
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
299.922 299.922
Maddi Duran Varlıklar
10 523.270 527.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
195.147 195.870
Şerefiye
12 188.772 187.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.375 8.332
Peşin Ödenmiş Giderler
1.815 4.831
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 24.683 23.383
Diğer Duran Varlıklar
31.410 30.649
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.077.027 1.083.213
TOPLAM VARLIKLAR
1.625.967 1.567.200
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 66.663 20.741
Ticari Borçlar
220.700 214.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 57.083 46.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 163.617 167.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.268 6.851
Diğer Borçlar
13.121 12.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 12.273 11.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
848 1.224
Ertelenmiş Gelirler
13.388 7.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.717 5.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.893 10.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.767 2.315
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.126 8.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.743 6.022
ARA TOPLAM
344.493 284.068
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
344.493 284.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 79 114
Ertelenmiş Gelirler
303 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.702 49.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.1 20.239 21.105
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
29.463 28.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 56.535 57.674
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.619 107.198
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
451.112 391.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.010.602 1.021.404
Ödenmiş Sermaye
16 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
16 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
16 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 85.742 85.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 85.742 85.742
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 100.958 100.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -14.639 -14.639
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.893 5.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.893 5.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.835 57.424
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
591.743 575.374
Net Dönem Karı veya Zararı
35 31.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164.253 154.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.174.855 1.175.934
TOPLAM KAYNAKLAR
1.625.967 1.567.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 223.251 144.208
Satışların Maliyeti
17 -188.083 -128.481
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17 35.168 15.727
BRÜT KAR (ZARAR)
17 35.168 15.727
Genel Yönetim Giderleri
18 -29.779 -26.847
Pazarlama Giderleri
-7.181 -4.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 6.188 4.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -5.593 -2.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.197 -12.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
699 29
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -92
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-498 -13.039
Finansman Gelirleri
20.1 1.223 2.529
Finansman Giderleri
20.2 -3.617 -1.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.892 -12.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-630 -665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.752 -639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.122 -26
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.522 -12.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.522 -12.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.557 -4.640
Ana Ortaklık Payları
35 -8.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 22 0,00040000 -0,09620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.443 556
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.443 556
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.443 556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.079 -12.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.137 -4.379
Ana Ortaklık Payları
2.058 -8.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681595


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.008 Değişim: 1,23% Hacim : 5.122 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.182
Açılış: 97.193
5,3583 Değişim: 0,41%
Düşük 5,3359 18.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,1090 Değişim: 0,28%
Düşük 6,0759 18.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
220,95 Değişim: -0,32%
Düşük 220,81 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.