KAP ***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 20:52

***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 110.111 -12.642 -577 96.892 96.892 4.791 4.791 70.372 481.952 73.232 555.184 992.593 206.569 1.199.162
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.806 102.038 -73.232 28.806 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.628 -890 0 -4.518 -4.518 565 565 0 3.628 4.667 8.295 4.342 -27.799 -23.457
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667 4.667 4.667 -27.886 -23.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.628 -890 0 -4.518 -4.518 565 565 0 3.628 0 3.628 -325 87 -238
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -296 0 -296 -296 0 -296
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 106.483 -13.532 -577 92.374 92.374 5.356 5.356 41.566 587.322 4.667 591.989 996.639 178.770 1.175.409
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.858 -11.191 -4.667 -15.858 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.525 -1.107 0 -6.632 -6.632 514 514 0 -420 31.640 31.220 25.102 -24.240 862
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.640 31.640 31.640 -24.647 6.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.525 -1.107 0 -6.632 -6.632 514 514 0 -420 0 -420 -6.538 407 -6.131
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337 0 -337 -337 0 -337
Dönem Sonu Bakiyeler
87.112 20.069 -3.381 161.554 100.958 -14.639 -577 85.742 85.742 5.870 5.870 57.424 575.374 31.640 607.014 1.021.404 154.530 1.175.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.844 56.779
Dönem Karı (Zararı)
6.993 -23.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.993 -23.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.493 117.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 22 59.635 62.639
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.748 24.781
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.1, 23.2 272 461
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -813 -494
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.2 14.289 24.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.591 14.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.657 2.374
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.409 9.516
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.343 2.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
504 642
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
957 3.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24.1 -41.538 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
229 417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 33.960 17.793
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.1, 24.2 -171 -3.308
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.2 8.578 -3.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.414 -8.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.777 -14.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.527 -75
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.250 -14.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
832 1.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
832 1.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.088 16.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.259 -337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.277 -3.844
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33.982 3.507
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.660 211
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.660 211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.980 -11.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.171 946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-809 -12.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.072 85.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.094 -4.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -16.134 -24.529
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.185 -45.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216 202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -38.342 -46.827
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.085 40
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.280 -342
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-297 -342
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.983 0
Alınan Faiz
3.136 1.595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-384 -19.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.048 19.876
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.036 -22.973
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.850 8.638
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-80 -23.884
Ödenen Temettüler
-337 -296
Ödenen Faiz
-829 -1.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.725 -8.547
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.105 856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.830 -7.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 73.682 81.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.852 73.682


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.852 73.682
Ticari Alacaklar
278.902 209.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 2.618 91
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 276.284 209.643
Diğer Alacaklar
15.554 30.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.2 10.206 24.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1 5.348 5.320
Stoklar
9 124.276 108.300
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 6.953 4.202
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 120 98
Diğer Dönen Varlıklar
18.1 1.330 1.394
ARA TOPLAM
483.987 427.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
483.987 427.474
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
750 11.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.3 0 10.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.2 750 1.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 299.922 258.384
Maddi Duran Varlıklar
12 527.808 554.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
195.870 195.995
Şerefiye
14 187.538 185.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.332 10.506
Peşin Ödenmiş Giderler
10.2 4.831 848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 23.383 26.687
Diğer Duran Varlıklar
18.2 30.649 24.149
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.083.213 1.072.543
TOPLAM VARLIKLAR
1.567.200 1.500.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 20.741 19.221
Ticari Borçlar
214.137 164.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.4 46.477 30.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 167.660 133.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 6.851 5.497
Diğer Borçlar
12.254 14.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.5 11.030 8.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.3 1.224 5.884
Ertelenmiş Gelirler
10.3 7.687 7.249
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.761 2.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.615 14.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 2.315 1.769
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.3 8.300 13.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.3 6.022 3.273
ARA TOPLAM
284.068 232.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.068 232.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 114 208
Ertelenmiş Gelirler
10.4 0 195
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.410 43.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.3 21.105 20.503
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15.3 28.305 23.437
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 57.674 41.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18.4 0 6.352
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.198 92.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
391.266 324.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.021.404 996.639
Ödenmiş Sermaye
19 87.112 87.112
Sermaye Düzeltme Farkları
19 20.069 20.069
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -3.381 -3.381
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 161.554 161.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 85.742 92.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 85.742 92.374
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 100.958 106.483
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -14.639 -13.532
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -577 -577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.870 5.356
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.870 5.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
57.424 41.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
575.374 587.322
Net Dönem Karı veya Zararı
31.640 4.667
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
154.530 178.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.175.934 1.175.409
TOPLAM KAYNAKLAR
1.567.200 1.500.017


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 868.945 777.463
Satışların Maliyeti
20 -725.106 -621.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 143.839 155.669
BRÜT KAR (ZARAR)
20 143.839 155.669
Genel Yönetim Giderleri
21.1 -104.108 -103.752
Pazarlama Giderleri
21.2 -21.498 -18.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 19.667 11.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -26.491 -25.410
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.409 19.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 41.710 3.308
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24.2 -14.290 -24.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-229 -417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.600 -2.918
Finansman Gelirleri
25.1 9.554 6.818
Finansman Giderleri
25.2 -7.201 -9.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.953 -5.426
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.960 -17.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.975 -21.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -14.985 4.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.993 -23.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.993 -23.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.647 -27.886
Ana Ortaklık Payları
31.640 4.667
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL 27 0,36540000 0,05390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.487 -1.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.584 -1.362
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-851 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.052 272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.052 272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.356 852
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.356 852
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.131 -238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
862 -23.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.240 -27.799
Ana Ortaklık Payları
25.102 4.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666254


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.