***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:21

***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -4.240.504 -3.708.354 -7.948.858 37.963.572 0 37.963.572
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -3.708.354 3.708.354 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -729.503 -729.503 -729.503 0 -729.503
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -729.503 -729.503 -729.503 0 -729.503
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 524.149 -1.101.342 -577.193 -577.193 8.121.196 -7.948.858 -729.503 -8.678.361 37.234.069 0 37.234.069
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.948.858 808.078 -7.140.780 38.641.860 0 38.641.860
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 808.078 -808.078 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.824 -3.154.824 -3.154.824 0 -3.154.824
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.154.824 -3.154.824 -3.154.824 0 -3.154.824
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -1.203.545 -706.983 -706.983 8.121.196 -7.140.780 -3.154.824 -10.295.604 35.487.036 0 35.487.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.031.958 -8.992.799
Dönem Karı (Zararı)
-3.154.824 -729.503
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.154.824 -729.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.020 335.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 621.987 578.510
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.116 184.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
188.998 196.659
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.118 -11.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
130.683 -1.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.620 -208.871
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.620 -208.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -798.146 -217.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.772.540 -8.465.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.806.325 -1.472.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.719 -68.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.939.044 -1.403.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.741 -261.036
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-151.741 -261.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.724 34.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.632.930 -8.382.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.091.071 -3.118.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
541.859 -5.264.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.875 156.922
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.875 156.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.253 1.459.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-110.474 -173.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-350.779 1.633.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.810.344 -8.859.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -210.504 -125.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -11.110 -8.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
96.558 -278.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 -127.276 -278.905
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
223.834 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
223.834 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.069 3.059
Ödenen Faiz
0 -51.690
Alınan Faiz
74.069 54.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.861.331 -9.268.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.861.331 -9.268.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 12.320.164 11.002.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.458.833 1.733.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.458.833 12.320.164
Ticari Alacaklar
86.242.477 61.621.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 2.421.014 2.553.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 83.821.463 59.067.922
Diğer Alacaklar
275.569 148.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.569 148.113
Stoklar
3.275.765 3.291.489
Peşin Ödenmiş Giderler
374.097 132.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 65.405 59.800
Diğer Dönen Varlıklar
749.226 648.239
ARA TOPLAM
93.441.372 78.222.061
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.441.372 78.222.061
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.217.039 1.187.419
Diğer Alacaklar
70.068 45.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.068 45.783
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5.355.000 5.355.000
Maddi Duran Varlıklar
9 29.923.350 30.382.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 268.928 304.174
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268.928 304.174
Peşin Ödenmiş Giderler
0 462.906
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 894.837 77.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.729.222 37.815.975
TOPLAM VARLIKLAR
131.170.594 116.038.036
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
92.366.972 73.807.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.1 55.512.149 37.422.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 36.854.823 36.385.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
446.448 594.977
Diğer Borçlar
100.688 17.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.1 100.688 17.241
Ertelenmiş Gelirler
311.846 450.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
454.513 339.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
250.395 138.734
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
204.118 201.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
191.158 254.644
ARA TOPLAM
93.871.625 75.464.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.871.625 75.464.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.773.670 1.906.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.773.670 1.906.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 38.263 24.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.811.933 1.931.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.683.558 77.396.176
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.487.036 38.641.860
Ödenmiş Sermaye
13 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -706.983 -706.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -706.983 -706.983
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.203.545 -1.203.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 8.121.196 8.121.196
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-7.140.780 -7.948.858
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.154.824 808.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.487.036 38.641.860
TOPLAM KAYNAKLAR
131.170.594 116.038.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 63.574.956 37.788.433
Satışların Maliyeti
14 -62.944.884 -35.565.859
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 630.072 2.222.574
BRÜT KAR (ZARAR)
14 630.072 2.222.574
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.814.376 -3.168.155
Pazarlama Giderleri
-587.629 -266.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 81.606 248.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -244.504 -139.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.934.831 -1.102.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.620 208.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.905.211 -893.819
Finansman Gelirleri
17.1 92.474 52.070
Finansman Giderleri
17.2 -140.233 -105.377
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.952.970 -947.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 798.146 217.623
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.505 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 803.651 217.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.154.824 -729.503
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.154.824 -729.503
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.154.824 -729.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç / (Kayıp) TL 19 -1,78240000 -0,41210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.154.824 -729.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.154.824 -729.503http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681600


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.869 Değişim: -0,46% Hacim : 5.066 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 97.867 26.03.2019 Yüksek 100.260
Açılış: 99.990
5,5159 Değişim: -0,63%
Düşük 5,4709 26.03.2019 Yüksek 5,5936
Açılış: 5,5507
6,2743 Değişim: -0,34%
Düşük 6,2003 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
233,12 Değişim: -1,14%
Düşük 231,77 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.