KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:52

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.004.210.608 690.981.665 462.828.884 281.946.197
Satışların Maliyeti
19 -628.806.783 -473.643.262 -261.888.554 -174.057.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19 375.403.825 217.338.403 200.940.330 107.889.068
BRÜT KAR (ZARAR)
375.403.825 217.338.403 200.940.330 107.889.068
Genel Yönetim Giderleri
-120.342.966 -95.403.223 -43.479.091 -31.836.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
221.909.001 16.027.550 150.315.875 2.550.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-203.309.633 -11.393.590 -124.973.367 -20.341
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
273.660.227 126.569.140 182.803.747 78.582.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.915.531 448.937 1.063.826 772
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-347.435 -428.864 -137.121 -1.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 16.303.170 6.477.274 7.009.040 2.826.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
292.531.493 133.066.487 190.739.492 81.407.747
Finansman Gelirleri
20 81.722.836 12.266.898 49.606.148 3.136.475
Finansman Giderleri
21 -214.452.216 -45.213.093 -145.520.229 -14.729.857
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.802.113 100.120.292 94.825.411 69.814.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.815.549 -21.313.770 -678.834 -14.581.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-21.325.584 -24.022.804 -12.558.640 -14.871.175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.510.035 2.709.034 11.879.806 289.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.986.564 78.806.522 94.146.577 55.232.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.986.564 78.806.522 94.146.577 55.232.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.576.085 1.117.494 1.077.672 900.460
Ana Ortaklık Payları
151.410.479 77.689.028 93.068.905 54.331.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Diğer Düzeltmeler
1.206.775
Transferler
26.836.035 -26.836.035
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.043.163 5.908.668
Dönem Karı (Zararı)
77.689.028 77.689.028 1.117.494 78.806.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.865.505 257.236 2.122.741
Kar Payları
-30.375.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.519.999
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -20.119.413 28.689.708 40.181.456 -14.386.953 77.689.028 136.353.826 9.577.895 145.931.721
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174
Transferler
85.361.608 -85.361.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.295.615 95.040.972 151.410.479 0
Dönem Karı (Zararı)
151.410.479 2.576.085 153.986.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.745.357 4.518.824 97.264.181
Kar Payları
7.533.000 -84.078.000 -76.545.000 -76.545.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -21.222.658 137.391.937 50.630.456 -16.019.346 151.410.479 326.490.868 17.070.051 343.560.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.287.540 130.150.912
Dönem Karı (Zararı)
153.986.564 78.806.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.222.412 80.962.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 33.451.793 28.848.809
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.761.994
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.773.696 5.388.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.773.696 5.388.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 10.035.852 10.725.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.135.648 -3.184.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.171.500 13.909.915
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
162.254.794 21.182.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.303.170 -6.477.274
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.815.549 21.313.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.568.096 -20.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.919.147 -10.840.666
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.821.323 -7.285.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-293.264.571 -33.671.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-139.501.213 -382.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.763.358 -33.289.259
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.136.656 -2.471.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.282.131 -960.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-61.932.949 -4.695.772
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.391.544 6.288.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.377 -865.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.403.921 7.153.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.623.093 12.625.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.503.846 19.329.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.289.829 148.928.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.499.398 -6.988.405
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-117.285
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.502.891 -11.671.531
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.990.702 -43.088.941
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-7.554.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.255.886 512.124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.255.886 512.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.246.588 -36.046.816
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.113.451 -13.204.593
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.133.137 -22.842.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.657.907 -10.996.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
335.167.131 118.733.532
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.298.417 -88.629.904
Ödenen Temettüler
-76.545.001 -30.375.000
Ödenen Faiz
-11.080.204 -13.909.915
Alınan Faiz
6.135.648 3.184.554
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.278.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.954.745 76.065.238
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.866.911 -11.547.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.821.656 64.518.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.404.415 65.460.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 256.226.071 129.978.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
153.986.564 78.806.522 94.146.577 55.232.367
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.307.468 -4.070.528 -473.094 -1.364.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.726.250 -4.070.528 -577.460 -1.364.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-17.134 -1.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.064 -2.029
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
5.930 522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
435.916 105.873
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
435.916 105.873
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
99.571.649 6.193.269 73.258.410 2.635.017
Yabancı Para Çevrim Farkları
99.571.649 6.193.269 73.258.410 2.635.017
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
99.571.649 6.193.269 73.258.410 2.635.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.264.181 2.122.741 72.785.316 1.270.588
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
251.250.745 80.929.263 166.931.893 56.502.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.094.909 1.374.730 4.217.394 888.957
Ana Ortaklık Payları
244.155.836 79.554.533 162.714.499 55.613.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 256.389.996 113.572.241
Finansal Yatırımlar
29.194.580 13.369.356
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 29.194.580 13.369.356
Ticari Alacaklar
266.054.077 118.040.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.193.383 1.702.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 263.860.694 116.337.947
Diğer Alacaklar
33.031.144 8.439.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.031.144 8.439.720
Stoklar
10 14.744.127 12.461.996
Peşin Ödenmiş Giderler
33.297.114 14.727.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 33.297.114 14.727.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 216.729 1.583.721
Diğer Dönen Varlıklar
3.558.540 1.160.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.558.540 1.160.953
ARA TOPLAM
636.486.307 283.355.296
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
636.486.307 283.355.296
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.527 20.527
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 20.527 20.527
Diğer Alacaklar
199.010.379 34.828.278
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 139.010.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 60.000.379 34.828.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 108.933.549 64.991.304
Maddi Duran Varlıklar
255.605.119 155.619.737
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 255.605.119 155.619.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
294.947.968 203.913.858
Şerefiye
12 50.023.279 34.112.091
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 244.924.689 169.801.767
Peşin Ödenmiş Giderler
64.765.846 21.402.819
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 64.765.846 21.402.819
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 92.196.461 54.043.004
Diğer Duran Varlıklar
19.842.906 17.867.363
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 19.842.906 17.867.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.322.755 552.686.890
TOPLAM VARLIKLAR
1.671.809.062 836.042.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.036.690 1.069.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.036.690 1.069.729
Banka Kredileri
7 6.036.690 1.069.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.098.295 57.766.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.098.295 57.766.719
Banka Kredileri
7 176.098.295 57.766.719
Ticari Borçlar
132.788.892 77.397.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 11.250.215 11.262.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 121.538.677 66.134.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 56.831.956 28.208.863
Diğer Borçlar
14.028.902 8.642.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16 14.028.902 8.642.998
Ertelenmiş Gelirler
14.378.345 10.765.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 14.378.345 10.765.786
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 7.806.723 439.410
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.553.742 13.975.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.304.819 8.801.865
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.248.923 5.173.420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.513.613 5.288.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 10.513.613 5.288.645
ARA TOPLAM
438.037.158 203.554.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.037.158 203.554.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
637.048.699 282.516.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
637.048.699 282.516.358
Banka Kredileri
7 637.048.699 282.516.358
Diğer Borçlar
19.101.879 12.532.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.101.879 12.532.767
Ertelenmiş Gelirler
1.334.321 2.228.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 1.334.321 2.228.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.566.827 22.006.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.566.827 22.006.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 5.928.086 5.646.811
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
203.231.173 138.701.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 203.231.173 138.701.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
890.210.985 463.632.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.328.248.143 667.187.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
326.490.868 158.880.032
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.222.658 -18.927.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.222.658 -18.927.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.222.658 -18.927.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
137.391.937 42.350.965
Yabancı Para Çevrim Farkları
137.391.937 42.350.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
50.630.456 43.097.456
Yasal Yedekler
18 50.630.456 43.097.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.019.346 -17.302.954
Net Dönem Karı veya Zararı
151.410.479 85.361.608
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.070.051 9.975.142
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.560.919 168.855.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.671.809.062 836.042.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719190


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.