KAP ***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:38

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 917.789.663 709.524.691
Satışların Maliyeti
19 -649.293.500 -543.115.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
268.496.163 166.409.227
BRÜT KAR (ZARAR)
268.496.163 166.409.227
Genel Yönetim Giderleri
21 -125.392.966 -104.949.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.521.334 9.282.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -17.262.508 -10.963.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.362.023 59.777.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.113.674 1.481.129
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.454.859 -295.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 11.527.783 7.781.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.548.621 68.745.466
Finansman Gelirleri
26 19.701.438 23.815.822
Finansman Giderleri
27 -70.866.589 -54.145.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.383.470 38.416.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.982.295 -10.876.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -25.914.945 -13.172.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.932.650 2.296.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.401.175 27.539.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.401.175 27.539.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.039.567 703.690
Ana Ortaklık Payları
85.361.608 26.836.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -8.493.178 14.586.228 33.012.956 -13.524.451 83.058.187 132.939.742 11.345.517 144.285.259
Transferler
83.058.187 -83.058.187
Dönem Karı (Zararı)
26.836.035 26.836.035 703.690 27.539.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.583.072 8.194.812 611.740 2.160.040 2.771.780
Kar Payları
7.168.500 -80.068.500 -72.900.000 -72.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -16.076.250 22.781.040 40.181.456 -10.534.764 26.836.035 87.487.517 14.209.247 101.696.764
Diğer Düzeltmeler
1.206.775 1.206.775 1.206.775
Transferler
26.836.035 -26.836.035
Dönem Karı (Zararı)
85.361.608 85.361.608 1.039.567 86.401.175
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.850.793 19.569.925 16.719.132 732.410 17.451.542
Kar Payları
2.916.000 -33.291.001 -30.375.001 -30.375.001
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.519.999 -1.519.999 -6.034.249 -7.554.248
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
28.167 28.167
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.518.445 50.452.074
Dönem Karı (Zararı)
86.401.175 27.539.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.401.175 27.539.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.369.980 26.295.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 38.492.674 36.347.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.985.128 2.419.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.132.118 7.901.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.253.288 7.704.310
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.878.830 197.242
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22, 23 13.521.801 11.645.634
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.792.257 -5.824.390
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.314.058 17.470.024
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.427.690 -33.928.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.527.783 -7.781.721
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -11.527.783 -7.781.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.982.295 10.876.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-643.943 -1.186.068
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-643.943 -1.186.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.852.074 25.791.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.798.302 952.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.602.988 -19.494.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-663.928 181.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.939.060 -19.675.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.641.290 -1.408.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.641.290 -1.408.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.266.164 -1.351.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
152.062 -4.107.618
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.939.852 14.085.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.257.827 1.051.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.682.025 13.033.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.206.378 2.767.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.862.526 34.348.278
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40.862.526 34.348.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
219.623.229 79.626.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.913.189 -10.947.937
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-117.285
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.074.310 -18.226.591
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.247.321 -29.034.297
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.554.249 -4.987.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
935.439 1.877.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
935.439 1.808.773
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.678.511 -25.924.108
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -19.002.860 -20.767.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.675.651 -5.156.180
Alınan Temettüler
1.050.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.548.449 -84.422.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.949.500 248.116.298
Kredilerden Nakit Girişleri
130.949.500 248.116.298
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.601.147 -247.501.626
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.601.147 -247.501.626
Ödenen Temettüler
-30.375.001 -72.900.000
Ödenen Faiz
-18.314.058 -18.010.156
Alınan Faiz
4.792.257 5.872.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.722.675 -63.005.150
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.779.003 606.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.943.672 -62.398.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.460.743 127.859.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 113.404.415 65.460.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
86.401.175 27.539.725
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.854.296 -7.597.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.389.969 -9.307.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-193.487 -189.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-193.487 -189.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
729.160 1.899.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
679.414 1.861.447
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
49.746 37.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.305.838 10.369.505
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.305.838 10.369.505
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.451.542 2.771.780
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.852.717 30.311.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.771.977 2.863.730
Ana Ortaklık Payları
102.080.740 27.447.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.572.241 65.477.817
Finansal Yatırımlar
13.369.356 10.721.807
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 13.369.356 10.721.807
Ticari Alacaklar
118.040.117 94.556.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.702.170 1.038.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 116.337.947 93.517.831
Diğer Alacaklar
8.439.720 8.275.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.439.720 8.275.515
Stoklar
10 12.461.996 11.195.832
Peşin Ödenmiş Giderler
14.727.192 14.862.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.727.192 14.862.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.583.721 2.418.139
Diğer Dönen Varlıklar
1.160.953 4.100.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.160.953 4.100.361
ARA TOPLAM
283.355.296 211.608.451
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
283.355.296 211.608.451
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.527 3.636.923
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 20.527 3.636.923
Ticari Alacaklar
34.828.278 25.257.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 34.828.278 25.257.152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 64.991.304 42.739.300
Maddi Duran Varlıklar
11 155.619.737 156.759.806
Tesis, Makine ve Cihazlar
83.502.544 82.052.790
Taşıtlar
19.427.561 15.396.214
Mobilya ve Demirbaşlar
4.334.825 4.809.687
Özel Maliyetler
46.682.732 52.161.059
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.672.075 2.340.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
203.913.858 167.022.692
Şerefiye
12 34.112.091 29.850.664
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 169.801.767 137.172.028
Peşin Ödenmiş Giderler
21.402.819 21.419.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 21.402.819 21.419.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 54.043.004 42.357.043
Diğer Duran Varlıklar
17.867.363 19.021.995
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 17.867.363 19.021.995
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
552.686.890 478.214.077
TOPLAM VARLIKLAR
836.042.186 689.822.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.069.729 24.956.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.069.729 24.956.512
Banka Kredileri
7 726.913 24.790.153
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 342.816 166.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.766.719 128.529.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.766.719 128.529.170
Banka Kredileri
7 57.766.719 128.529.170
Ticari Borçlar
77.397.349 64.457.496
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 11.262.592 7.004.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 66.134.757 57.452.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 28.208.863 25.002.485
Diğer Borçlar
8.642.998 6.919.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.642.998 6.919.820
Ertelenmiş Gelirler
10.765.786 10.281.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 10.765.786 10.281.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 439.410 247.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.975.285 7.570.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.801.865 5.859.458
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.173.420 1.710.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.288.645 5.606.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.288.645 5.606.013
ARA TOPLAM
203.554.784 273.570.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.554.784 273.570.617
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
282.516.358 169.091.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
282.516.358 169.091.081
Banka Kredileri
7 274.657.403 168.877.803
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.858.955 213.278
Diğer Borçlar
12.532.767 9.091.878
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.532.767 9.091.878
Ertelenmiş Gelirler
2.228.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 2.228.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.006.598 21.540.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.006.598 21.540.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 5.646.811 5.825.508
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
138.701.411 109.006.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 138.701.411 109.006.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.632.228 314.555.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
667.187.012 588.125.764
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.880.032 87.487.517
Ödenmiş Sermaye
18 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.927.043 -16.076.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.927.043 -16.076.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.927.043 -16.076.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.350.965 22.781.040
Yabancı Para Çevrim Farkları
42.350.965 22.781.040
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.097.456 40.181.456
Yasal Yedekler
18 43.097.456 40.181.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.302.954 -10.534.764
Net Dönem Karı veya Zararı
85.361.608 26.836.035
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.975.142 14.209.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.855.174 101.696.764
TOPLAM KAYNAKLAR
836.042.186 689.822.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667849


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.048 Değişim: 1,19% Hacim : 3.423 Mio.TL Son veri saati : 12:46
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.289
Açılış: 98.799
5,7782 Değişim: -0,52%
Düşük 5,7742 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4243 Değişim: -0,61%
Düşük 6,4212 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,59 Değişim: -0,11%
Düşük 277,00 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.