KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 12:13
KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.882.058 9.572.170 17.454.228 7.080.047 8.843.000 15.923.047
GARANTİ VE KEFALETLER
1.221.597 1.491.474 2.713.071 1.051.993 1.928.406 2.980.399
Teminat Mektupları
1.190.017 1.089.749 2.279.766 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.190.017 1.089.749 2.279.766 1.019.020 1.112.063 2.131.083
Banka Kredileri
31.580 34.541 66.121 32.973 44.122 77.095
İthalat Kabul Kredileri
31.580 34.541 66.121 32.973 44.122 77.095
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 313.656 313.656 0 723.169 723.169
Belgeli Akreditifler
228.444 228.444 647.336 647.336
Diğer Akreditifler
85.212 85.212 75.833 75.833
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
53.528 53.528 49.052 49.052
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
3.454.484 4.919.245 8.373.729 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Cayılamaz Taahhütler
3.454.484 4.919.245 8.373.729 1.093.691 2.197.815 3.291.506
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.253.564 4.919.245 8.172.809 929.160 2.197.815 3.126.975
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.492 8.492 6.341 6.341
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
192.428 192.428 158.190 158.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.205.977 3.161.451 6.367.428 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.205.977 3.161.451 6.367.428 4.934.363 4.716.779 9.651.142
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.133.593 1.114.623 2.248.216 1.885.597 1.813.648 3.699.245
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.029.278 131.047 1.160.325 1.143.780 783.954 1.927.734
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
104.315 983.576 1.087.891 741.817 1.029.694 1.771.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.729.841 1.722.266 3.452.107 2.707.100 2.553.953 5.261.053
Swap Para Alım İşlemleri
821.062 907.941 1.729.003 706.773 1.836.764 2.543.537
Swap Para Satım İşlemleri
908.779 814.325 1.723.104 2.000.327 717.189 2.717.516
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
342.543 324.562 667.105 341.666 349.178 690.844
Para Alım Opsiyonları
171.271 162.282 333.553 170.833 174.589 345.422
Para Satım Opsiyonları
171.272 162.280 333.552 170.833 174.589 345.422
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
49.435.515 2.602.650 52.038.165 55.674.938 2.802.599 58.477.537
EMANET KIYMETLER
49.391.149 77.512 49.468.661 55.572.911 83.891 55.656.802
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
47.530.997 6 47.531.003 53.982.213 5 53.982.218
Tahsile Alınan Çekler
1.859.652 77.506 1.937.158 1.590.122 83.834 1.673.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
500 500 576 52 628
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
43.520 2.332.965 2.376.485 98.170 2.527.359 2.625.529
Menkul Kıymetler
0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.821.258 144 144
FAİZ GİDERLERİ (-)
-354.996 -187.822 -205.696 -90.875
Mevduata Verilen Faizler
-338.969 -174.781 -197.159 -82.808
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.915 -11.082 -6.267 -6.881
Kiralama Faiz Giderleri
-2.648 -1.163
Diğer Faiz Giderleri
-2.464 -1.959 -1.107 -1.186
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
451.798 336.416 240.634 198.546
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
42.984 39.299 21.332 19.664
Alınan Ücret ve Komisyonlar
63.912 58.672 32.493 29.883
Gayri Nakdi Kredilerden
11.251 6.217 5.853 3.355
Diğer
52.661 52.455 26.640 26.528
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.928 -19.373 -11.161 -10.219
Diğer
-20.928 -19.373 -11.161 -10.219
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
168.172 18.699 89.525 -6.417
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26.478 -13.651 17.355 -11.165
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
95.754 4.901 18.467 7.536
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
45.940 27.449 53.703 -2.788
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
53.908 47.903 29.043 6.351
FAALİYET BRÜT KÂRI
716.862 442.317 380.534 -34.572 -23.700
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-136.207 -140.471 -67.945 -53.759
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
505.404 189.787 286.766 126.718
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
505.404 189.787 286.766 126.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-90.735 -48.671 -52.841 -25.809
Cari Vergi Karşılığı
-98.400 -36.153 -73.983 -13.044
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-12.518 13.477 -12.518
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.665 7.665 -247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
414.669 141.116 233.925 100.909
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
414.669 141.116 233.925 100.909
Grubun Karı (Zararı)
414.669 141.116 233.925 100.909
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -26.238 903.125 267.523 1.423.940
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -26.238 903.125 267.523 1.423.940
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65.095 141.116 76.021
Kar Dağıtımı
86.571 -267.523 -180.952
Dağıtılan Temettü
-181.500 -181.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
267.523 -267.523
Diğer
548 548
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -91.333 989.696 141.116 1.319.009
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
Yeni Bakiye
33.753 245.777 -87.418 989.683 488.747 1.670.542
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.327 15.327
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
414.669 414.669
Kar Dağıtımı
488.747 -488.747
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
488.747 -488.747
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 245.777 -72.091 1.478.430 414.669 2.100.538


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.162.072 2.979.495 9.141.567 4.428.866 1.511.775 5.940.641
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.502.657 2.903.025 8.405.682 3.684.173 1.353.996 5.038.169
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.345.868 2.821.573 8.167.441 3.573.020 1.299.578 4.872.598
Bankalar
156.789 81.452 238.241 111.153 54.418 165.571
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
66.164 0 66.164 149.989 0 149.989
Devlet Borçlanma Senetleri
66.164 66.164 149.989 149.989
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
588.590 0 588.590 569.708 0 569.708
Devlet Borçlanma Senetleri
584.200 584.200 569.708 569.708
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.390 4.390 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
4.661 76.470 81.131 24.996 157.779 182.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.661 76.470 81.131 24.996 157.779 182.775
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.388.700 1.518.766 3.907.466 2.033.658 1.743.762 3.777.420
Krediler
2.358.804 1.518.766 3.877.570 2.031.011 1.743.762 3.774.773
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Faktoring Alacakları
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Donuk Alacaklar
125.806 125.806 95.974 95.974
Özel Karşılıklar (-)
-95.910 -95.910 -93.327 -93.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
40.175 8.297 48.472 12.654 12.654
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.946 0 7.946 7.919 0 7.919
Şerefiye
0 0
Diğer
7.946 7.946 7.919 7.919
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
23.492 23.492 20.149 20.149
DİĞER AKTİFLER
94.394 24.298 118.692 127.038 171.508 298.546
VARLIKLAR TOPLAMI
8.716.779 4.530.856 13.247.635 6.630.284 3.427.045 10.057.329
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
6.373.532 4.370.574 10.744.106 3.821.690 3.972.366 7.794.056
ALINAN KREDİLER
6.557 6.557 6.662 6.662
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
14.716 7.746 22.462 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
14.716 7.746 22.462 189.482 29.374 218.856
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
23.603 8.344 31.947 0
KARŞILIKLAR
136.851 0 136.851 153.723 0 153.723
Genel Karşılıklar
92.932 92.932 96.432 96.432
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.748 28.748 40.443 40.443
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
15.171 15.171 16.848 16.848
CARİ VERGİ BORCU
101.891 101.891 82.275 82.275
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
93.927 9.356 103.283 121.987 9.228 131.215
ÖZKAYNAKLAR
2.100.538 0 2.100.538 1.670.542 0 1.670.542
Ödenmiş Sermaye
33.753 33.753 33.753 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 245.777 245.777 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-72.091 -72.091 -87.418 -87.418
Kar Yedekleri
1.478.430 0 1.478.430 989.683 0 989.683
Yasal Yedekler
18.058 18.058 18.058 18.058
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.460.372 1.460.372 971.625 971.625
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
414.669 0 414.669 488.747 488.747
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
414.669 414.669 488.747 488.747
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.851.615 4.396.020 13.247.635 6.046.361 4.010.968 10.057.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
414.669 141.116
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
15.327 -65.095
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.327 -65.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
19.650 -81.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.323 16.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
429.996 76.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-113.078 337.094
Alınan Faizler
801.236 603.016
Ödenen Faizler
-373.588 -187.930
Alınan Ücret ve Komisyonlar
63.911 58.672
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-76.462
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
177
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-84.847 -57.609
Ödenen Vergiler
-75.242 53.571
Diğer
-368.086 -132.803
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.050.155 -214.781
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
284.456 -26.958
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-246.699 -338.465
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-123.499 -74.155
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
94.905 -965.042
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
478.600 230.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.490.036 772.610
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-100 -3.574
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
72.456 189.903
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.937.077 122.313
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.552 507.920
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.902 -1.028
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
303
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-322.487
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
827.369
Diğer
10.350 3.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
31.947 -181.500
Temettü Ödemeleri
-181.500
Diğer
31.947
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
175.342 81.061
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.120.814 529.794
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.470.384 1.954.437
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.591.198 2.484.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781605


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.153 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8888 Değişim: -0,56%
Düşük 7,8706 19.10.2020 Yüksek 7,9379
Açılış: 7,9333
9,3003 Değişim: 0,05%
Düşük 9,2236 19.10.2020 Yüksek 9,3237
Açılış: 9,2961
484,00 Değişim: -0,13%
Düşük 482,70 19.10.2020 Yüksek 487,10
Açılış: 484,61
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.