KAP ***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

13.11.2018 - 21:06

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.534.680 12.996.468 20.531.148 9.969.597 12.389.430 22.359.027
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 899.870 2.584.474 3.484.344 812.777 1.581.522 2.394.299
Teminat Mektupları
877.757 1.491.676 2.369.433 812.777 957.344 1.770.121
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
877.757 1.491.676 2.369.433 812.777 957.344 1.770.121
Banka Kredileri
22.113 26.634 48.747 0 21.261 21.261
İthalat Kabul Kredileri
22.113 26.634 48.747 0 21.261 21.261
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.010.201 1.010.201 0 567.190 567.190
Belgeli Akreditifler
0 889.232 889.232 0 552.594 552.594
Diğer Akreditifler
0 120.969 120.969 0 14.596 14.596
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 55.963 55.963 0 35.727 35.727
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.131.916 5.134.371 7.266.287 6.089.346 7.384.144 13.473.490
Cayılamaz Taahhütler
2.131.381 5.134.371 7.265.752 6.088.707 7.384.144 13.472.851
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.960.503 5.134.371 7.094.874 5.869.884 7.384.144 13.254.028
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.3.1.2 7.126 0 7.126 89.976 0 89.976
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.3.1.2 163.752 0 163.752 128.847 0 128.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
535 0 535 639 0 639
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
535 0 535 639 0 639
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.502.894 5.277.623 9.780.517 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.502.894 5.277.623 9.780.517 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.193.527 2.476.344 4.669.871 1.164.117 1.421.752 2.585.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.528.936 753.697 2.282.633 1.118.851 191.971 1.310.822
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
664.591 1.722.647 2.387.238 45.266 1.229.781 1.275.047
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.967.701 2.398.281 4.365.982 1.849.373 1.946.098 3.795.471
Swap Para Alım İşlemleri
756.439 1.478.834 2.235.273 523.588 1.360.572 1.884.160
Swap Para Satım İşlemleri
1.211.262 919.447 2.130.709 1.325.785 585.526 1.911.311
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
341.666 402.998 744.664 53.984 55.914 109.898
Para Alım Opsiyonları
170.833 201.499 372.332 26.992 27.957 54.949
Para Satım Opsiyonları
170.833 201.499 372.332 26.992 27.957 54.949
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
56.977.169 3.303.906 60.281.075 61.023.403 2.501.384 63.524.787
EMANET KIYMETLER
56.877.834 89.190 56.967.024 60.903.012 109.044 61.012.056
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
55.251.242 6.285 55.257.527 59.359.198 3.979 59.363.177
Tahsile Alınan Çekler
1.625.794 82.845 1.708.639 1.543.106 104.440 1.647.546
Tahsile Alınan Ticari Senetler
798 60 858 708 625 1.333
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
5.3.1 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
98.170 2.992.895 3.091.065 115.820 2.144.108 2.259.928
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 2.331.406 2.333.486 2.080 1.720.114 1.722.194
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0
Gayrimenkul
96.090 658.320 754.410 113.740 421.931 535.671
Diğer Rehinli Kıymetler
0 3.169 3.169 0 2.063 2.063
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.165 221.821 222.986 4.571 248.232 252.803
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
64.511.849 16.300.374 80.812.223 70.993.000 14.890.814 85.883.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.517.503 3.108.777 8.626.280 2.684.649 1.150.055 3.834.704
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.712.320 2.988.853 7.701.173 1.200.418 1.112.843 2.313.261
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 4.677.670 2.959.961 7.637.631 1.194.752 1.042.650 2.237.402
Bankalar
5.1.3 34.650 28.892 63.542 5.666 70.193 75.859
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
95.740 0 95.740 295.136 0 295.136
Devlet Borçlanma Senetleri
95.740 0 95.740 295.136 0 295.136
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 479.428 8.026 487.454 1.168.110 0 1.168.110
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 479.428 0 479.428 1.167.108 0 1.167.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 0 8.026 8.026 1.002 0 1.002
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 230.015 111.898 341.913 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 230.015 111.898 341.913 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
5.1.5.6 2.725.463 2.130.288 4.855.751 3.556.510 924.679 4.481.189
Krediler
2.722.816 2.130.288 4.853.104 3.536.881 924.679 4.461.560
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.722.816 2.130.288 4.853.104 3.536.881 924.679 4.461.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 105.603 0 105.603 106.551 0 106.551
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -102.956 0 -102.956 -86.922 0 -86.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 10.717 0 10.717 7.343 0 7.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 8.617 0 8.617 10.442 0 10.442
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.617 0 8.617 10.442 0 10.442
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 22.813 0 22.813 3.292 0 3.292
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 108.095 20.994 129.089 116.546 27.791 144.337
VARLIKLAR TOPLAMI
8.393.208 5.260.059 13.653.267 6.378.782 2.102.525 8.481.307
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 5.757.894 5.549.636 11.307.530 4.225.971 2.522.758 6.748.729
ALINAN KREDİLER
5.2.3 15.723 0 15.723 7.009 0 7.009
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 67.908 320.530 388.438 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
67.908 320.530 388.438 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
169.711 0 169.711 91.829 0 91.829
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 114.881 0 114.881 54.683 0 54.683
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 23.048 0 23.048 23.941 0 23.941
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 31.782 0 31.782 13.205 0 13.205
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 70.278 0 70.278 31.919 0 31.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
112.403 151.722 264.125 114.400 12.236 126.636
ÖZKAYNAKLAR
1.431.982 5.480 1.437.462 1.423.940 0 1.423.940
Ödenmiş Sermaye
5.2.12.1 33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.2.12.8 -142.932 5.480 -137.452 -26.238 0 -26.238
Kar Yedekleri
989.684 0 989.684 903.125 0 903.125
Yasal Yedekler
5.2.12.10 18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.2.12.11 971.626 0 971.626 885.067 0 885.067
Diğer Kar Yedekleri
5.2.1 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
5.2.3 305.700 0 305.700 267.523 0 267.523
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
305.700 0 305.700 267.523 0 267.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.625.899 6.027.368 13.653.267 5.924.174 2.557.133 8.481.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -4.834 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -4.834 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.181 0 0 173.517 0 0 172.336
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.500 0 -197.500 0 0 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 0 -197.500 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -6.015 903.125 0 173.517 0 0 1.350.157
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -26.238 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 0 -26.238 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.214 0 0 305.700 0 0 194.486
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.559 0 -267.523 0 0 -180.964
Dağıtılan Temettü
5.2.12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.500 0 0 0 0 -181.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 0 -267.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 536
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 0 -137.452 989.684 0 305.700 0 0 1.437.462


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
305.700 173.517
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-111.214 -1.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-111.214 -1.181
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-142.582 -1.476
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.368 295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.486 172.336


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
467.237 105.417
Alınan Faizler
1.020.119 817.916
Ödenen Faizler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6667 Değişim: 1,56%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2798 Değişim: 1,46%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,56 Değişim: 0,37%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.