***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor

15.05.2018 - 20:14

***CIT*** CITIBANK A.Ş( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.672.567 21.364.335 38.036.902 9.969.597 12.389.430 22.359.027
GARANTİ VE KEFALETLER
786.307 1.805.878 2.592.185 812.777 1.581.522 2.394.299
Teminat Mektupları
786.307 1.093.034 1.879.341 812.777 957.344 1.770.121
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
786.307 1.093.034 1.879.341 812.777 957.344 1.770.121
Banka Kredileri
0 24.587 24.587 0 21.261 21.261
İthalat Kabul Kredileri
0 24.587 24.587 0 21.261 21.261
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 650.629 650.629 0 567.190 567.190
Belgeli Akreditifler
0 592.020 592.020 0 552.594 552.594
Diğer Akreditifler
0 58.609 58.609 0 14.596 14.596
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 37.628 37.628 0 35.727 35.727
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
11.271.963 11.671.646 22.943.609 6.089.346 7.384.144 13.473.490
Cayılamaz Taahhütler
11.271.425 11.671.646 22.943.071 6.088.707 7.384.144 13.472.851
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.044.883 11.671.646 22.716.529 5.869.884 7.384.144 13.254.028
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
101.320 0 101.320 89.976 0 89.976
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
125.222 0 125.222 128.847 0 128.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
538 0 538 639 0 639
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
538 0 538 639 0 639
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.614.297 7.886.811 12.501.108 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.614.297 7.886.811 12.501.108 3.067.474 3.423.764 6.491.238
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.297.583 1.567.181 2.864.764 1.164.117 1.421.752 2.585.869
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.239.715 195.307 1.435.022 1.118.851 191.971 1.310.822
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
57.868 1.371.874 1.429.742 45.266 1.229.781 1.275.047
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.160.598 6.169.323 9.329.921 1.849.373 1.946.098 3.795.471
Swap Para Alım İşlemleri
1.025.254 3.636.685 4.661.939 523.588 1.360.572 1.884.160
Swap Para Satım İşlemleri
2.135.344 2.532.638 4.667.982 1.325.785 585.526 1.911.311
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
156.116 150.307 306.423 53.984 55.914 109.898
Para Alım Opsiyonları
78.057 75.153 153.210 26.992 27.957 54.949
Para Satım Opsiyonları
78.059 75.154 153.213 26.992 27.957 54.949
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
62.547.042 2.415.554 64.962.596 61.023.403 2.501.384 63.524.787
EMANET KIYMETLER
62.427.305 88.580 62.515.885 60.903.012 109.044 61.012.056
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
60.607.853 4.152 60.612.005 59.359.198 3.979 59.363.177
Tahsile Alınan Çekler
1.818.440 84.075 1.902.515 1.543.106 104.440 1.647.546
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.012 353 1.365 708 625 1.333
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
115.820 2.063.375 2.179.195 115.820 2.144.108 2.259.928
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
2.080 1.614.866 1.616.946 2.080 1.720.114 1.722.194
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
113.740 446.291 560.031 113.740 421.931 535.671
Diğer Rehinli Kıymetler
0 2.218 2.218 0 2.063 2.063
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.917 263.599 267.516 4.571 248.232 252.803
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.219.609 23.779.889 102.999.498 70.993.000 14.890.814 85.883.814


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.274.362 1.632.726 4.907.088 2.684.649 1.150.055 3.834.704
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.246.558 1.607.143 2.853.701 1.200.418 1.112.843 2.313.261
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 1.214.916 1.556.104 2.771.020 1.194.752 1.042.650 2.237.402
Bankalar
5.1.3 31.642 51.039 82.681 5.666 70.193 75.859
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.011.572 0 1.011.572 295.136 0 295.136
Devlet Borçlanma Senetleri
1.011.572 0 1.011.572 295.136 0 295.136
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4.3 978.103 0 978.103 1.168.110 0 1.168.110
Devlet Borçlanma Senetleri
5.1.4.3 977.101 0 977.101 1.167.108 0 1.167.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.1.4.3 1.002 0 1.002 1.002 0 1.002
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.2.3 38.129 25.583 63.712 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.1.2.3 38.129 25.583 63.712 20.985 37.212 58.197
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KREDİLER (Net)
5.1.5.6 3.565.686 812.331 4.378.017 3.556.510 924.679 4.481.189
Krediler
3.553.225 812.331 4.365.556 3.536.881 924.679 4.461.560
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.553.225 812.331 4.365.556 3.536.881 924.679 4.461.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
5.1.5.10 106.187 0 106.187 106.551 0 106.551
Özel Karşılıklar (-)
5.1.5.9 -93.726 0 -93.726 -86.922 0 -86.922
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 7.124 0 7.124 7.343 0 7.343
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 10.257 0 10.257 10.442 0 10.442
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.257 0 10.257 10.442 0 10.442
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 7.142 0 7.142 3.292 0 3.292
DİĞER AKTİFLER
5.1.18 108.934 19.284 128.218 116.546 27.791 144.337
VARLIKLAR TOPLAMI
6.973.505 2.464.341 9.437.846 6.378.782 2.102.525 8.481.307
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 4.427.309 2.981.542 7.408.851 4.225.971 2.522.758 6.748.729
ALINAN KREDİLER
5.2.3 8.818 197.602 206.420 7.009 0 7.009
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.2.1 16.292 43.941 60.233 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.292 43.941 60.233 29.106 22.139 51.245
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
128.321 0 128.321 91.829 0 91.829
Genel Karşılıklar
5.2.8.1 100.410 0 100.410 54.683 0 54.683
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.2.8.2 16.256 0 16.256 23.941 0 23.941
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
5.2.8.3 11.655 0 11.655 13.205 0 13.205
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 40.316 0 40.316 31.919 0 31.919
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
105.018 38.416 143.434 114.400 12.236 126.636
ÖZKAYNAKLAR
1.450.271 0 1.450.271 1.423.940 0 1.423.940
Ödenmiş Sermaye
33.753 0 33.753 33.753 0 33.753
Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
245.777 0 245.777 245.777 0 245.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-40.653 0 -40.653 -26.238 0 -26.238
Kar Yedekleri
903.664 0 903.664 903.125 0 903.125
Yasal Yedekler
18.058 0 18.058 18.058 0 18.058
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
885.606 0 885.606 885.067 0 885.067
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
307.730 0 307.730 267.523 0 267.523
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
267.523 0 267.523 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.207 0 40.207 267.523 0 267.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.176.345 3.261.501 9.437.846 5.924.174 2.557.133 8.481.307


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 4.834 0 4.834 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 4.834 0 4.834 830.625 0 197.500 0 0 1.302.821
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -944 0 -944 0 0 48.687 0 0 47.743
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 -197.500 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.500 -197.500 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -5.778 0 -5.778 830.625 197.500 48.687 0 0 1.350.564
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 -26.238 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 -26.238 0 -26.238 903.125 0 267.523 0 0 1.423.940
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.2.12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.415 0 -14.415 0 0 40.207 0 0 25.792
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 267.523 -267.523 0 0 539
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 0 0 0 0 539
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.523 -267.523 0 0 1.423.940
Dönem Sonu Bakiyeler
33.753 0 0 245.777 0 0 0 0 0 40.653 40.653 903.664 267.523 40.207 0 0 1.450.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.207 48.687
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.415 -26.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.415 -26.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-18.019 -32.798
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.604 6.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.792 22.449


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-42.872 51.016
Alınan Faizler
240.975 151.650
Ödenen Faizler
-98.761 -69.740
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.789 26.918
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 34.522
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
177 408
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-36.705 -23.256
Ödenen Vergiler
37.646 -10.786
Diğer
-214.993 -58.700
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
251.793 312.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-860.539 -45.006
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-275.878 -50.992
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
80.838 -501.815
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
53.092 -196.294
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-123.485 -326.626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.559.693 1.819.673
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-108.794 -200.949
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-73.134 -185.159
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
208.921 363.848
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
166.037 -293.308
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
733 -101
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
303 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-591.092 -472.166
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
754.450 184.387
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.643 -5.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
143.062 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
143.062
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
81.061 23.864
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
599.081 94.404
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.954.437 2.852.178
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.553.518 2.946.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
234.817 213.070
Kredilerden Alınan Faizler
5.4.1.1 123.164 97.132
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.514 2.469
Bankalardan Alınan Faizler
5.4.1.2 62.349 81.644
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 7.317
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.4.1.3 40.790 24.508
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.651 4.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
28.139 20.484
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
-96.947 -85.905
Mevduata Verilen Faizler
5.4.2.4 -91.973 -81.345
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
5.4.2.1 -4.201 -3.485
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -508
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-773 -567
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
137.870 127.165
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.635 19.468
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.789 26.918
Gayri Nakdi Kredilerden
2.862 3.615
Diğer
25.927 23.303
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-9.154 -7.450
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-9.154 -7.450
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.4.7 -27.435 -23.256
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 25.116 -29.485
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-2.486 -3.541
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.635 16.943
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
30.237 -42.887
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
41.552 35.921
FAALİYET BRÜT KÂRI
196.738 129.813
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
5.4.6 -46.957 -7.564
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-86.712 -65.139
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.4.8 63.069 57.110
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.069 57.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-22.862 -8.423
Cari Vergi Karşılığı
5.4.9 -23.109 -8.191
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -232
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.4.9 247 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 40.207 48.687
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
40.207 48.687
Grubun Karı (Zararı)
40.207 48.687
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683926


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2763 Değişim: -0,05%
Düşük 5,2758 18.02.2019 Yüksek 5,2795
Açılış: 5,27905
5,9628 Değişim: -0,03%
Düşük 5,9587 18.02.2019 Yüksek 5,9690
Açılış: 5,9646
224,11 Değişim: -0,05%
Düşük 224,09 18.02.2019 Yüksek 224,25
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.