***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:13

***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 13.490.500 9.555.148 9.275.282 3.648.271
Satışların Maliyeti
10 -10.538.839 -7.112.607 -7.592.630 -2.732.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.951.661 2.442.541 1.682.652 915.344
BRÜT KAR (ZARAR)
2.951.661 2.442.541 1.682.652 915.344
Genel Yönetim Giderleri
-1.060.425 -801.857 -423.706 -262.799
Pazarlama Giderleri
-604.178 -383.479 -216.842 -128.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.028.658 233.020 700.694 76.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-113.671 -124.769 -64.993 11.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.202.045 1.365.456 1.677.805 611.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.141 994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.216.186 1.366.450 1.677.805 611.833
Finansman Gelirleri
11 29.831 -93.041
Finansman Giderleri
12 -1.149.222 -1.043.550 -588.548 -342.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.096.795 322.900 996.216 269.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-249.071 -7.571 -211.186 -42.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-249.071 -7.571 -211.186 -42.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
847.724 315.329 785.030 226.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
13 847.724 315.329 785.030 226.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
847.724 315.329 785.030 226.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -269.321 73.429 -4.030.697 -232.309 4.236.557 4.236.557
Transferler
-232.309 232.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.463 315.329 219.866 219.866
Dönem Karı (Zararı)
315.329 315.329 315.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.463 -95.463 -95.463
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 659.079 -364.784 73.429 -4.263.006 315.329 4.456.423 4.456.423
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Transferler
897.953 -897.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.261 847.724 793.463 793.463
Dönem Karı (Zararı)
847.724 847.724 847.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.261 -54.261 -54.261
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-60.492 60.492
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 522.192 -446.311 73.429 -3.228.166 847.724 5.805.244 5.805.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.823 -616.955
Dönem Karı (Zararı)
13 847.724 315.329
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13 847.724 315.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.627.293 1.116.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 368.646 329.088
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-200.426 -47.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-200.426 -47.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.204.183 827.049
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-994
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 1.149.222 848.504
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 82.288 16.206
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -27.327 -36.667
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
249.071 7.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.192.194 -2.048.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -221.463 -1.364.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -88.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -221.463 -1.275.419
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -66.345 -272.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -66.345 -272.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -877.904 -244.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
86.968 -426.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.283.590 135.803
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 4.322 -7.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.279.268 143.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.704 -21.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.169 -628
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 32.169 -628
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -1.772.003 366.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-758.910 -220.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-758.910 -220.180
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.823 -616.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-855.205 -308.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.552 26.626
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 16.552 26.626
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-871.757 -336.583
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -869.198 -336.583
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.559
Alınan Faiz
994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.944.208 1.046.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 9.457.572 10.619.396
Kredilerden Nakit Girişleri
14 9.457.572 10.619.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -6.364.142 -8.724.868
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -6.364.142 -8.724.868
Ödenen Faiz
12 -1.149.222 -848.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.826 120.106
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-61.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.310.292 120.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.304.803 122.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.615.095 243.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
847.724 315.329 785.030 226.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.261 -95.463 -35.092 -15.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.261 -95.463 -35.092 -15.652
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.261 -95.463 -35.092 -15.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
793.463 219.866 749.938 211.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
793.463 219.866 749.938 211.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.615.095 1.304.803
Ticari Alacaklar
3-5 3.996.776 3.811.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.996.776 3.811.203
Diğer Alacaklar
6 827.908 761.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 827.908 761.563
Stoklar
7 5.431.889 4.553.985
Peşin Ödenmiş Giderler
638.013 645.795
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 3.988 15.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 634.025 630.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 172
Diğer Dönen Varlıklar
1.469.037 709.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.469.037 709.955
ARA TOPLAM
14.978.718 11.787.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.978.718 11.787.476
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14 25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
8 2.741.825 2.255.128
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 1.859.953 1.355.981
Taşıtlar
8 93.241 55.552
Mobilya ve Demirbaşlar
8 520.263 616.636
Özel Maliyetler
8 54.472 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 213.896 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.478 19.616
Diğer Haklar
9 5.157 6.378
Lisanslar
9 14.321 13.238
Peşin Ödenmiş Giderler
100
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
182.522 416.289
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.968.925 2.716.033
TOPLAM VARLIKLAR
17.947.643 14.503.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 5.497.904 2.262.166
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 5.497.904 2.262.166
Banka Kredileri
14 5.497.904 2.262.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 2.991.428 2.809.729
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 2.991.428 2.809.729
Banka Kredileri
14 2.991.428 2.809.729
Ticari Borçlar
3-5 1.871.004 549.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.627 4.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.862.377 544.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
187.873 86.169
Diğer Borçlar
6 59.058 26.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 59.058 26.889
Ertelenmiş Gelirler
19.742 1.787.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19.742 1.787.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
65.951 44.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
65.951 44.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936 936
ARA TOPLAM
10.693.896 7.566.965
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.693.896 7.566.965
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.214.744 1.538.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.214.744 1.538.751
Banka Kredileri
14 1.214.744 1.538.751
Uzun Vadeli Karşılıklar
233.759 386.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
233.759 386.012
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.448.503 1.924.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.142.399 9.491.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.805.244 5.011.781
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.881 190.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.881 190.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
522.192 582.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-446.311 -392.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.228.166 -4.186.611
Net Dönem Karı veya Zararı
13 847.724 897.953
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.805.244 5.011.781
TOPLAM KAYNAKLAR
17.947.643 14.503.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716337


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: -0,51% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5703 Değişim: 0,35%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5748
Açılış: 5,5507
6,3179 Değişim: 0,36%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3227
Açılış: 6,29545
236,69 Değişim: 0,38%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 236,97
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.