KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:44

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 52.334.837 36.021.121 21.610.018 11.789.915
Satışların Maliyeti
10 -41.001.247 -30.881.354 -15.888.221 -10.417.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.333.590 5.139.767 5.721.797 1.372.323
BRÜT KAR (ZARAR)
11.333.590 5.139.767 5.721.797 1.372.323
Genel Yönetim Giderleri
-4.005.598 -3.145.974 -1.484.992 -1.119.652
Pazarlama Giderleri
-1.506.439 -1.515.153 -545.156 -320.942
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-309.061 -328.424 -77.107 -231.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.665.260 926.863 3.042.580 417.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.036.408 -997.637 -1.516.669 -475.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.141.344 79.442 5.140.453 -358.225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
89.562 37.023 73.037 696
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.230.906 116.465 5.213.490 -357.529
Finansman Gelirleri
11 545.345 192.369 121.219 13.457
Finansman Giderleri
12 -7.202.874 -3.085.108 -4.051.645 -1.178.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.573.377 -2.776.274 1.283.064 -1.522.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
951.237 480.461 1.153.317 -54.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
951.237 480.461 1.153.317 -54.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.524.614 -2.295.813 2.436.381 -1.577.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.524.614 -2.295.813 2.436.381 -1.577.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
463.722 172.491 429.427 123.987
Ana Ortaklık Payları
13 2.060.892 -2.468.304 2.006.954 -1.701.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.542.685 -1.904.444 8.375 104.423 852.256 -10.547.759 -1.035.199 39.837.781 2.317.483 42.155.264
Transferler
-1.035.199 1.035.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.897 1.016 -2.468.304 -2.782.185 120.271 -2.661.914
Dönem Karı (Zararı)
-2.468.304 -2.468.304 -2.468.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.897 1.016 -313.881 120.271 -193.610
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-29.678 29.678
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.513.007 -2.219.341 9.391 104.423 852.256 -11.553.280 -2.468.304 37.055.596 2.437.754 39.493.350
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.222 6.298 2.060.892 1.988.968 434.040 2.423.008
Dönem Karı (Zararı)
2.060.892 2.060.892 463.722 2.524.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.222 6.298 -71.924 -29.682 -101.606
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.979.293 533 53.234 -2.925.526 -2.925.526
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.491.964 -2.012.681 16.457 104.423 852.256 -14.841.774 2.060.892 35.488.981 3.175.587 38.664.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.997.587 -6.391.274
Dönem Karı (Zararı)
2.524.614 -2.295.813
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.524.614 -2.295.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.046.290 2.985.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
819.020 658.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
152.010 29.765
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
152.010 29.765
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.472.426 433.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.436.820 492.763
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.606 -59.210
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.164.303 2.283.167
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.384 -47.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.110.605 2.337.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
172.745 77.947
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-116.663 -85.251
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.334.620 60.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-951.237 -480.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.573.317 -7.080.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.413.445 -1.342.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.061.420 203.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.474.865 -1.545.945
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.050 270.528
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.050 267.528
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
237.701 -1.853.848
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
77.549 -172.340
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.430.260 -1.466.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.457 81.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.357.803 -1.548.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
298.995 138.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.956 -36.953
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.956 -36.953
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.015.257 -2.424.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-908.026 -193.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-908.026 -193.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.997.587 -6.391.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.036.258 -2.658.037
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.415 49.779
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.415 49.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.067.113 -2.708.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.848.956 -2.491.941
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.218.157 -216.869
Alınan Faiz
994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
532.532 7.872.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.705.369 35.069.031
Kredilerden Nakit Girişleri
23.705.369 35.069.031
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.064.616 -24.904.928
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.064.616 -24.904.928
Ödenen Faiz
-3.110.605 -2.337.865
Alınan Faiz
2.384 46.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
493.861 -1.176.673
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-112.474 -16.538
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
381.387 -1.193.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.078.168 1.987.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.459.555 794.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.524.614 -2.295.813 2.436.381 -1.577.753
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.276 -314.897 -75.240 -140.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.338 -393.621 -85.727 -175.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.062 78.724 10.487 35.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22.062 78.724 10.487 35.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.298 1.016 3.897 -1.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.665 1.069 4.124 -2.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6.665 1.069 4.124 -2.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-367 -53 -227 105
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-367 -53 -227 105
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.978 -313.881 -71.343 -142.499
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.414.636 -2.609.694 2.365.038 -1.720.252
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
434.040 120.271 410.231 115.425
Ana Ortaklık Payları
1.980.596 -2.729.965 1.954.807 -1.835.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.459.555 3.078.168
Ticari Alacaklar
5 13.560.131 11.033.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 355 1.049.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.559.776 9.983.882
Diğer Alacaklar
1.075.032 765.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.075.032 765.982
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 13.933.536 14.171.237
Peşin Ödenmiş Giderler
1.741.326 1.655.701
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.366
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.712.960 1.655.701
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
358 5.599
Diğer Dönen Varlıklar
1.479.024 759.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.479.024 759.037
ARA TOPLAM
35.248.962 31.469.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.248.962 31.469.275
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19.013 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.013 11.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
22 19.013 11.255
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
70.370 70.370
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
7 55.918.776 54.807.760
Arazi ve Arsalar
7 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 1.592.676 1.594.588
Binalar
7 11.163.013 11.171.375
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 3.923.404 3.340.565
Taşıtlar
7 380.843 247.275
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.297.110 943.912
Özel Maliyetler
7 54.472 12.109
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 224.172 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.640.691 535.029
Diğer Haklar
8 772.567 121.954
Markalar
8 5.947 6.375
Lisanslar
8 59.351 70.685
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 802.826 336.015
Peşin Ödenmiş Giderler
92.300 1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.300 1.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.741.806 55.426.270
TOPLAM VARLIKLAR
92.990.768 86.895.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 12.052.691 6.001.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 12.052.691 6.001.825
Banka Kredileri
14 12.013.458 6.001.825
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 11.099.489 10.289.151
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 11.099.489 10.289.151
Banka Kredileri
14 11.099.489 10.289.151
Ticari Borçlar
5 9.434.538 6.881.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 83.028 11.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.351.510 6.870.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.446.014 1.147.019
Diğer Borçlar
273.583 245.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
273.583 245.627
Ertelenmiş Gelirler
1.955.942 3.928.339
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 0 1.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.955.942 3.926.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
616.563 591.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 616.563 591.657
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129.861 165.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
129.861 165.467
ARA TOPLAM
37.008.681 29.250.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.008.681 29.250.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 10.618.966 12.373.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 10.618.966 12.373.971
Banka Kredileri
14 10.566.467 12.373.971
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.499
Ertelenmiş Gelirler
35.166 62.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
35.166 62.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.472.244 5.795.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.472.244 5.795.632
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.191.143 246.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.317.519 18.478.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.326.200 47.728.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.488.981 36.425.539
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.495.740 41.546.424
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.495.740 41.546.424
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
40.491.964 43.471.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.012.681 -1.934.459
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.457 9.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
852.256 852.256
Yasal Yedekler
104.423 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.841.774 -11.511.530
Net Dönem Karı veya Zararı
13 2.060.892 -3.383.478
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.175.587 2.741.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.664.568 39.167.086
TOPLAM KAYNAKLAR
92.990.768 86.895.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.