KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 22:38
KAP ***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 53.704.848 45.812.224
Satışların Maliyeti
20 -43.639.105 -37.025.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.065.743 8.786.851
BRÜT KAR (ZARAR)
21 10.065.743 8.786.851
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.744.511 -3.749.399
Pazarlama Giderleri
21 -1.847.483 -2.199.649
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -589.233 -209.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.122.244 798.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.536.139 -2.228.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.470.621 1.198.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 99.713 31.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -10.400 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.559.934 1.229.991
Finansman Gelirleri
24 271.959 522.845
Finansman Giderleri
25 -4.622.349 -3.250.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.790.456 -1.497.662
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.101.823 335.385
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.101.823 335.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.892.279 -1.162.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.892.279 -1.162.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
491.199 -127.078
Ana Ortaklık Payları
-3.383.478 -1.035.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.284.587 -884.092 9.796 104.423 852.256 -7.621.616 -2.990.028 41.572.770 2.092.656 43.665.426
Transferler
-2.990.028 2.990.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.984 -1.020.352 -1.421 -1.035.199 -1.734.988 224.826 -1.510.162
Dönem Karı (Zararı)
-1.035.199 -1.035.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
321.984 -1.020.352 -1.421 -1.035.199 -699.789 224.826 -474.963
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-63.886 63.886
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.542.685 -1.904.444 8.375 104.423 852.256 -10.547.759 -1.035.199 39.837.781 2.317.483 42.155.264
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.542.685 -1.904.444 8.375 104.423 852.256 -10.547.759 -1.035.199 39.837.781 2.317.483 42.155.264
Transferler
-1.035.199 1.035.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.428 -30.015 1.251 -3.383.478 -3.483.670 382.274 -3.101.396
Dönem Karı (Zararı)
-3.383.478 -3.383.479 -3.383.479
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.428 -30.015 1.251 -100.192 382.274 282.082
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
71.428 71.428 41.790 113.218
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.793.652 -270.316
Dönem Karı (Zararı)
-2.892.279 -1.162.277
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.892.279 -1.162.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.117.815 1.920.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
888.491 947.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
49.928 -6.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.928 36.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
590.858 -484.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
657.100 -619.456
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-66.242 145.319
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.500.071 1.969.534
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-60.027 -45.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.545.769 2.016.032
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
97.438 60.897
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-83.109 -62.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.356 -153.262
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.101.823 -352.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.019.188 -1.028.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.002.370 -2.035.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-768.386 848.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.233.984 -2.884.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.024 -588.651
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.024 -588.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-697.077 -1.754.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
230.736 -985.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-415.034 2.803.948
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.720 697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-402.314 2.803.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.014 431.592
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.750 18.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.750 18.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-900.174 1.702.555
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.981 -620.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-54.981 -620.799
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.793.652 -270.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.580.022 -334.465
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.738 8.422
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.738 8.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.638.927 -394.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.170.575 -334.809
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-468.352 -59.813
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.444.312 -1.858.254
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.650.825 68.885.811
Kredilerden Nakit Girişleri
46.650.825 68.885.811
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.719.604 -68.773.059
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.719.604 -68.773.059
Ödenen Faiz
-3.545.769 -2.016.032
Alınan Faiz
58.860 45.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.070.638 -2.463.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.223 -85.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.090.861 -2.548.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.987.307 4.535.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.078.168 1.987.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.892.279 -1.162.277
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.444 -698.368
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-85.281 402.480
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.481 -1.275.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.318 174.592
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
13.852 -80.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.466 255.088
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.251 -1.421
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.317 -1.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.317 -1.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66 75
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-66 75
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.193 -699.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.992.472 -1.862.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
382.274 224.826
Ana Ortaklık Payları
-3.374.746 -2.086.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.078.168 1.987.307
Ticari Alacaklar
5 11.033.551 7.093.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.049.669 282.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.983.882 6.810.796
Diğer Alacaklar
6 765.982 645.958
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 765.982 642.958
Stoklar
7 14.171.237 13.474.160
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.655.701 1.659.059
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.655.701 1.659.059
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 5.599 4.946
Diğer Dönen Varlıklar
16 759.037 705.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 759.037 705.090
ARA TOPLAM
31.469.275 25.570.160
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.469.275 25.570.160
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.255 9.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.255 9.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
11.255 9.938
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
27 70.370 70.370
Diğer Alacaklar
656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
656 656
Maddi Duran Varlıklar
10 54.807.760 53.530.497
Arazi ve Arsalar
10 37.283.086 37.283.086
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 1.594.588 1.624.625
Binalar
10 11.171.375 11.217.401
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 3.340.565 2.140.838
Taşıtlar
10 247.275 146.805
Mobilya ve Demirbaşlar
10 943.912 1.100.134
Özel Maliyetler
10 12.109 17.608
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 214.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 535.029 119.595
Diğer Haklar
11 121.954 335
Markalar
11 6.375 6.946
Lisanslar
11 70.685 20.536
Bilgisayar Yazılımları
91.778
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 336.015
Peşin Ödenmiş Giderler
1.200 2.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.200 2.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı
828.099
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.426.270 54.561.694
TOPLAM VARLIKLAR
86.895.545 80.131.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 6.001.825 2.171.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 6.001.825 2.171.278
Banka Kredileri
27 6.001.825 2.171.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 10.289.151 8.860.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 10.289.151 8.860.238
Banka Kredileri
27 10.289.151 8.860.238
Ticari Borçlar
5 6.881.172 7.312.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 11.045 10.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.870.127 7.301.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.147.019 1.214.033
Diğer Borçlar
245.627 238.877
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 245.627 238.877
Ertelenmiş Gelirler
3.928.339 4.639.929
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 1.402 4.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 3.926.937 4.635.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
591.657 569.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 591.657 569.193
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
165.467 231.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 165.467 231.709
ARA TOPLAM
29.250.257 25.237.936
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.250.257 25.237.936
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 12.373.971 7.702.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27 12.373.971 7.702.210
Banka Kredileri
27 12.373.971 7.702.210
Ertelenmiş Gelirler
62.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
62.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.795.632 5.036.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.795.632 5.036.444
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 246.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.478.202 12.738.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.728.459 37.976.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 36.425.539 39.837.781
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
160.192 160.192
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
233.252 233.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.546.424 41.646.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.546.424 41.646.616
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.471.257 43.542.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.934.459 -1.904.444
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.626 8.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
956.679 956.679
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
852.256 852.256
Yasal Yedekler
104.423 104.423
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.511.530 -10.547.759
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.383.478 -1.035.199
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.741.547 2.317.483
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.167.086 42.155.264
TOPLAM KAYNAKLAR
86.895.545 80.131.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668060


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.